Avaleht /

tellitavad koolitused

Esmaabiandja koolitus (16 ak t)

Koolitaja: Kersti Kaasik Esmaabikoolitused OÜ (Esmaabiabc)
Koolituse eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.
Loe edasi...

Tervisekoolitus

Koolitaja: Seljakool OÜ
Seljakool jagab nõu üldiste tervislike eluviiside ja peamiselt kroonilisest seljavalust vabanemise kohta. Käsitletavate teemade ring on väga lai: alates tervislikust toitumisest ja liikumisest kuni une, stressijuhtimise ja ajaplaneerimiseni. Koolitused on vahetud ning praktilised. Korraldame koolitusi nii veebi kaudu kui kohapeal.
Loe edasi...

Esmaabi täiendõpe (8 ak tundi)

Koolitaja: Alimed
õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudus...
Loe edasi...

Esmaabi väljaõppe koolitus (16 tundi)

Koolitaja: Alimed
õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudus...
Loe edasi...

21. sajandi õpiruum kui õpilase tuleviku kujundaja

Koolitaja: Tallinna Õpetajate Maja
Koolituse käigus uurime, kuidas saab luua õpikeskkonda, mis toetaks kaasaegse õpisisu loomist, soodustaks laste/õpilaste kaasatust õppeprotsessi ning tulevikuoskuste omandamist. Koostame plaani, mida oma õpikeskkonnas ellu viia. Koolitusel on võimalik valida erinevaid fookuseid – klassiruum, kooliruum tervikuna, õueala.
Loe edasi...

Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimine organisatsioonis

Koolitaja: Tallinna Õpetajate Maja
Koolitus- ja arendusprotsessi juhtimise koolitus on suunatud kõigile, kes oma rollis puutuvad kokku koolitus- ja arendustegevusega organisatsioonis. Koolitus toetub äsja valminud koolitusjuhi käsiraamatu materjalidele ning käsitleb koolitusprotsessi kui tervikut ning annab häid nõuandeid, millega protsessi juhtimisel arvestada. Koolituse eesmärgiks on toetada käsiraamatust saadud teadmiste integreerimist ja rakendamist osalejate organisatsioonide praktikasse.
Loe edasi...

Mõjus esinemine veebis

Koolitaja: Tallinna Õpetajate Maja
Mis on e-esinemiste puhul erinev võrreldes tavaesinemisega, millele tuleks tähelepanu pöörata? *Kuidas esineda veebis nii, et see oleks meeldejääv, kaasahaarav ja loomulik? *Kuidas veebis osalejaid kaasata – meetodid ja harjutused selleks? Koolituse läbinu: *Teab, millega e-ürituste planeerimisel ja läbiviimisel arvestada *Oskab valida ja rakendada tehnikaid osalejate kaasamiseks
Loe edasi...

Ajajuhtimise praktikum

Koolitaja: Tallinna Õpetajate Maja
Koolituse eesmärgiks on tutvustada ajajuhtimise põhimõtteid ning tehnikaid, seeläbi toetades vaimset heaolu ja ülesannetega toimetulekut. Koolituse tulemusena osaleja: *tunneb ajaplaneerimise põhimõtteid ning ajajuhtimise seost vaimse tervisega *oskab seada prioriteete – teab, kuidas teha valikuid tegevuste vahel *oskab nimetada enda igapäevaseid ajaröövleid ning *on omandanud põhimõtted nende mõju vähendamiseks *on omandanud praktilised võtted enda aja planeerimiseks ja juhtimiseks
Loe edasi...

DiSC meeskonnakoolitus

Koolitaja: Tallinna Õpetajate Maja
DiSC on inimkäitumist seletav mudel, mis aitab mõista enda ja teiste eelistatud käitumisstiili, sellest tulenevaid tugevusi ja piiranguid, hirme ja motivaatoreid. DiSC koolitus aitab teil kohe rakendada mudeli oma meeskonna ja organisatsiooni arenguks. Tallinna Õpetajate Maja koolitusjuhid on rahvusvaheliselt sertifitseeritud Thomas International PPA süsteemi kasutajad. Me saame toetada teie meeskonda testimise, tagasiside ning tulemustest lähtuvate koolitus- ja arendustegevustega. Erilis...
Loe edasi...

Vanalinnamäng “Sajandeid Põnev”

Koolitaja: Tallinna Õpetajate Maja
Vanalinnamäng on meelelahutuslik ja seikluslik orienteerumismäng meeskondadele, mille eesmärk on Tallinna vanalinna avastamine ning läbi võistlusmomendi oma teadmiste proovile panemine ja uute põnevate faktide teada saamine. Vanalinnamängu pikkus on kokku umbes 2,5 h, millest 1,5 h on orienteerumine vanalinnas. Juhul kui on soovi jätkata koosviibimist Õpetajate Maja ruumides peale mängu, võimalus rentida ruumi meie majas ja soovi korral lisada teisi teenuseid!
Loe edasi...

Apteeker Melchiori seiklusmäng

Koolitaja: Tallinna Õpetajate Maja
Indrek Hargla „Apteeker Melchiori“ sarja kriminaalromaanide ainetel loodud meelelahutuslik orienteerumismäng Tallinna Vanalinnas. Teid ootab palju liikumist vabas õhus, põnevad ajaloolised faktid ja haarav lugu! Mängu käigus on võimalik külastada Raeapteeki, tellida kehakinnitus III Draakoni kõrtsis või sööming Olde Hansa restoranis
Loe edasi...

IATA ohtlike ainete baaskursus, kategooria 6 / IATA Dangerous Goods Regulations, Category 6, Initial

Koolitaja: Wingspan OÜ
Inglise keele oskus on eeldus sertifikaadi saamiseks. Applicability * Definition of Dangerous Goods * Basis of these Regulations * Shipper’s and Operator’s Responsibilities * Training Requirements * Dangerous Goods Security * Incident and Accident Reporting * Appendicies Classification * Class 1 – Explosives * Class 2 – Gases * Class 3 – Flammable Liquids * Class 4 – Flammable Solids; Substances Liable to Spontaneous Combustion; Substances which, in Contact with Water, Emit Flam...
Loe edasi...

Turvatöötaja, tase 3

Koolitaja: MTÜ Turvaline Eesti
Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami positiivne sooritamine nõuab eelnevalt põhjalikku ettevalmistamist! Toetame Turvatöötajad kutseeksamiks ettevalmistamisel! Kursuse lõppedes kursuslane käsitleb ennast Turvatöötajana; tunneb Turvatöötajana kutsestandardite sisu ning on ette valmistatud kutseeksami iseseisvaks sooritamiseks tasemel, mis vastab osaleja kogemusele; tunneb Turvaettevõtlusega seotud terminoloogiat ja turvaseadust; oskab praktikas kasutada sidevahendid, relvad ning erivah...
Loe edasi...

Töötervishoiu ja tööohutuse/8h täiendõpe e-õpe

Koolitaja: Kaasik Koolitus OÜ
Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Vastavalt Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinik...
Loe edasi...

Töötervishoiu ja tööohutuse/24h e-õpe

Koolitaja: Kaasik Koolitus OÜ
Vastavalt Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Antud koolitus sobib tööohutusalaseks esmaseks väljaõppeks ka alustavale töökeskkonnaspetsial...
Loe edasi...

Esmaabi sisekoolitus: väljaõpe (16h) ja täiendõpe (8h)

Koolitaja: Juunika Koolitus OÜ
Võimalik tellida esmaabi baaskoolitust (16 ak h) või täiendkoolitust (8 ak h) asutusesisese koolitusena.
Loe edasi...

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõpe

Koolitaja: Toretto Koolitus
Õppekavarühm: Töökaitse Eesmärk: Anda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalast täiendõpet vastavalt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 2 lõike 3 alusel kehtestatud määrusele "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". Õpiväljund: Töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi (auditoorne loeng) Käsitletavad teemad: Pakume kolme erinevat täiendõpp...
Loe edasi...

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppekursus

Koolitaja: Toretto Koolitus
Õppekavarühm: Töökaitse Eesmärk: Anda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet ning täiendõpet vastavalt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 2 lõike 3 alusel kehtestatud määrusele "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord". Õppe kogumaht: 24 akadeemilist tundi (auditoorne loeng)- õppetöö 3 päeval. Käsitletavad teemad: ÜLDSÄTTED 1.1. Töökeskkonna mõiste 1.2. Töökeskkonnas...
Loe edasi...

Toiduhügieen keskastme koolitus (24h kursus)

Koolitaja: Toretto Koolitus
Koolitus on mõeldud ettevõtesiseste toiduhügieeni koolituste korraldajatele ja keskastme juhtidele. Iga ettevõte võib ise korraldada oma töötajatele toiduhügieeni koolitusi, kui on olemas selleks sobilike teadmistega isik ehk läbinud toiduhügieeni keskastme koolituse. Eesmärk: Anda teadmisi toiduhügieenist tarbijate tervise turvalisuse tagamiseks, töötajate teadlikkuse tõstmine ja heade hügieenistandardite tagamine ettevõttes. Õpiväljund: Koolituse läbinud osakab koostada oma ettevõttele k...
Loe edasi...

Enesekontrolliplaani koostamise koolitus

Koolitaja: Toretto Koolitus
Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja -tootmine Eesmärk: Anda teadmisi enesekontrolliplaani koostamise, haldamise vajalikkusest ja selle õige rakendamise tulemuslikkusest tervisele ohutu toidu tagamiseks. Õpiväljund: Koolituse läbinud osakab koostada ja hallata enesekontrolliplaani. Õppe kogumaht: 7 akadeemilist tundi Käsitletavad teemad: Toiduohutuse põhimõtted Eeltingimuste programm HACCP ajalugu ja vajalikkus HACCP 7 printsiipi, HACCP 12 põhimõtet Enesekontrolliplaani juurutamis...
Loe edasi...

Toiduhügieeni e-koolitus

Koolitaja: Toretto Koolitus
Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja -tootmine Eesmärk: Anda teadmisi toiduhügieenist tarbijate tervise turvalisuse tagamiseks, töötajate teadlikkuse tõstmine ja heade hügieenistandardite tagamine ettevõttes. Õpiväljund: Algteadmised toiduhügieenist Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi Käsitletavad teemad: Toiduhügieeni eesmärgid ja ülesanded Toidukäitlemisega seotud terminoloogia Toidu füüsikaline saastumine ja selle vältimine Toidu keemiline saastumine ja selle vältimine Toidu...
Loe edasi...

DiSC® koolitus ja konsultatsioon

Koolitaja: IPB Partners
DiSC® on juhtiv inimkäitumise hindamise vahend, mida kasutab rohkem kui miljon inimest igal aastal parandamaks oma suhtlemist, isiklikku efektiivsust ja meeskonnatööd.
Loe edasi...

DiSC® sertifitseerimine

Koolitaja: IPB Partners
DiSC® on juhtiv inimkäitumise hindamise vahend, mida kasutab rohkem kui miljon inimest igal aastal parandamaks oma suhtlemist, isiklikku efektiivsust ja meeskonnatööd. Meie sertifitseerimise läbinud professionaalid saavad ametliku rahvusvahelise DiSC sertifikaadi, oskused DiSCi erinevateks vajadusteks kasutada ning oma firma online konto.
Loe edasi...

Inglise keele kiirõpe ja praktiline treening täiskasvanutele

Koolitaja: Express English OÜ
Express English keeleõpe treeningud on suurepärane algus inglise keele oskuse paranemiseks mõnusal ja lihtsal viisil. Lai suhtlusteemade valik igale maitsele, kaasaegne õpperuum ja hubane atmosfäär tagavad efektiivse ja mugava õppekogemuse. Iga Express English treeninguga tunnete kohe oma keeleoskuse paranemist ja muutute märgatavalt enesekindlamaks inglise keeles suhtlejaks.
Loe edasi...

Esmaabiandjate välja - ja täiendõpe

Koolitaja: Personaliekspert OÜ
Esmaabiandjate 16 h väljaõpe ja 6 h täiendõpe
Loe edasi...

Töökeskkonna koolitus e-õpe

Koolitaja: Personaliekspert OÜ
Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete 24 h väljaõppekoolitus ning töökeskkonna alane 8 h täiendõpe.
Loe edasi...

Enesekontrolli Haccp alane koolitus teie ettevõttes

Koolitaja: Greenclean Koolitus
http://www.greenclean.ee/Haccpalanekoolitus
Loe edasi...

Toiduhügieeni 24 AK H koolitus teie ettevõttes

Koolitaja: Greenclean Koolitus
http://www.greenclean.ee/toiduh%C3%BCgieen24AKH
Loe edasi...

Exceli koolitus edasijõudnutele. E-õpe

Koolitaja: ahsoo.ee
I. Funktsioonid Funktsioonide sisestamine ja muutmine Excelis Tingimuslik vahemiku liitmime (SUMIF) Tingimuslik keskmine (AVERAGEIF) Tingimuslik loendamine (COUNTIF) Tingimuslik liitmine mitme kriteeriumi põhjal (SUMIFS) Tingimuslik keskmine ja loendus mitme kriteeriumiga (AVERAGEIFS ja COUNTIFS) Tingimuse seadmine valemites "üks VÕI teine" kriteeriumi alusel Kriteeriumi seadmine teksti osa põhjal Tingimuste seadmine liitmisele andmebaasi funktsiooniga (DSUM)...
Loe edasi...

Eelarvestamine ja ettevõtte analüüs

Koolitaja: Six Apples Finance OÜ
• Finantsarvestuse ja -juhtimise baasteadmised. Finantsjuhtimise eripära kaubandusettevõttes. Käibekapitali juhtimine. • Peamiste aruannete (bilanss, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne) olemus, mõisted, omavahelised seosed. Finantsanalüüs ja võtmemõõdikud – mida jälgida ja analüüsida kaubandusettevõttes? • Eelarvestamine. Selle roll ettevõtte edukas toimimises. Eelarve koostamise protsess. Eelarve osad ja nende koostamine. Tulude-kulude prognoosimine. Kaubavarude prognoos. Eelarvete jälgim...
Loe edasi...

Ametnike Esmaabi koolitus

Koolitaja: Medfirst OÜ
Kursuse eesmärk on teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused. Anda ametnikena töötavatele inimestele esmaabialaseid põhiteadmisi ja oskusi, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saabumiseni
Loe edasi...

Exceli baaskoolitus. E-õpe

Koolitaja: ahsoo.ee
Exceli baaskoolitus annab põhioskused Microsoft Office Excel 2013 (teise nimega Excel 365) tõhusaks ja vajadustele vastavaks kasutamiseks. Vaata kursuse treilerit: http://ahsoo.ee/et/kursused/exceli-baaskoolitus
Loe edasi...

Personali juhtimine ja arendamine (konsultatsioon)

Koolitaja: OÜ MAJANDUSPARTNER
Personali juhtimine ja arendamine Personalijuhtimine on ettevõttele oluline juhtimisfunktsioon, sest töötajate oskusest , kvalifikatsioonist, kogemustest ja motivatsioonist sõltub organisatsiooni tulemuslik toimimine. Iga töötaja omab organisatsioonile väärtust ja panustab organisatsiooni eesmärkide täitmiseks. Personal on kaasaegses globaliseerunud ühiskonnas ettevõtte suurim vara, ja töötajate arendamine iga ettevõtte ja juhtide tähtsaim ülesanne. Kuidas aga töötajaid värvata, nende...
Loe edasi...

Ettevõtte kulude juhtimine tulemusüksuste süsteemis

Koolitaja: OÜ MAJANDUSPARTNER
Ettevõtte kulude juhtimine tulemusüksuste süsteemis Ettevõtete kuluarvestus on oluline tegur majanduslikult efektiivsete juhtimisotsuste vastuvõtmisel.Tellimuskoolituse eesmärk on anda ettevõtte töötajatele ülevaade majandustulemuste kujundamise loogikast ja võimalusest, samuti tulemusliku tegutsemise põhimõtetest tulemusüksuste süsteemis. Koolitus viiakse läbi praktilise töö vormis , kus kasutatakse ettevõtte andmeid ja aruandeid. Kursus ”Ettevõtte kulude juhtimine tulemusüksuste süstee...
Loe edasi...

PERSONALIJUHTIMINE JA ARENDAMINE

Koolitaja: OÜ MAJANDUSPARTNER
Personali juhtimine ja arendamine Personalijuhtimine on ettevõttele oluline juhtimisfunktsioon, sest töötajate oskusest , kvalifikatsioonist, kogemustest ja motivatsioonist sõltub organisatsiooni tulemuslik toimimine. Iga töötaja omab organisatsioonile väärtust ja panustab organisatsiooni eesmärkide täitmiseks. Personal on kaasaegses globaliseerunud ühiskonnas ettevõtte suurim vara, ja töötajate arendamine iga ettevõtte ja juhtide tähtsaim ülesanne. Kuidas aga töötajaid värvata, nende...
Loe edasi...

ORGANISATSIOONI JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE

Koolitaja: OÜ MAJANDUSPARTNER
Kursus " Organisatsiooni juhtimine ja eestvedamine" on tellimuskoolitus ,mille kava koostatakse ettevõtte vajadusest lähtuvalt . Elame organisatsioonide maailmas, kus organisatsioonide ja seal töötavate inimeste omavahelised suhted ja siseelu mitmekesisus teevad elu keeruliseks. Edukas juhtimine on oskus, mida peab õppima ja juhina ennast pidevalt täiendama, kus olulised on organisatsiooni sisene töökeskkond, töökultuur ja töötajate kaasamine, motiveerimine. Juhid peavad ennast jätkuvalt arenda...
Loe edasi...

CONTROLLING JA CONTROLLER ETTEVÕTE JUHTIMISSTRUKTUURIS

Koolitaja: OÜ MAJANDUSPARTNER
Juhtimisotsuste langetamine eeldab, et juhtidel on olemas vajalik juhtimisinformatsioon ja juhid on võimelised teostama põhjendatud valikuid alternatiivide vahel. Juhtimisarvestus ehk otsusepõhjenduslik majandusarvestus peab tagama juhtimisotsuste langetamiseks vajaliku informatsiooni. Juhtimisarvestus hõlmab spetsiifilisi meetodeid, protseduure ja võtteid, mille eesmärgiks on anda juhtkonnale firma juhtimiseks vajalikku infot. OÜ MAJANDUSPARTNER pakub uut firmasisest koolitust: Kursus ”C...
Loe edasi...

Klienditeeninduse koolitus "Teenindaja kui juht". E-õpe

Koolitaja: ahsoo.ee
Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma. Lisaks sellele kujundab ettevõtte maine kliendi silmis just teenindaja, kellega klient igapäevaselt kokku puutub, seega tuleb täita ka esindamise funktsiooni, kuna iga teenindaja on oma ettevõtte visiitkaart. Lühi...
Loe edasi...

Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga. E-õpe

Koolitaja: ahsoo.ee
Enesekehtestamine on osa meie igapäevaelust. Osade jaoks spontaanne ja märkamatu. Teiste jaoks keeruline ja segadusse ajav. Head kehtestamisoskust vajame suhetes oma lähedastega, kolleegidega, ülemustega, koostööpartneritega, aga miks mitte ka naabrite või poesabas seisjatega. Eriti keeruline on aga kehtestada end situatsioonides, kus vastaspool meiega manipuleerida püüab. Kui hea kehtestaja sa oled? Kas kaldud olema pigem keskmisest agressiivsem või hoopis alistuvam suhtleja? Kui hästi t...
Loe edasi...

TEKKEPÕHINE FINANTSARVESTUS AVALIKUS SEKTORIS

Koolitaja: OÜ MAJANDUSPARTNER
Kursus pakub komplekset käsitlust avaliku sektori finantsarvestuse uutest kontseptsioonidest ja lähenemistest. Koolituse käigus avatakse avaliku sektori finantsarvestuse olemus ja põhimõtted finantsarvestuse uuendamiseks. - Avaliku sektori finantsjuhtimise keskkond; - Finantsjuhtimise süsteemi koordineerimise põhiülesanded: - Uus haldusjuhtimine, NPM (New Public management); - Ühtse riigivalitsemise suunad ( Whole of Government Approach) ; - avaliku sektori peamised arengusuunad ja kitsask...
Loe edasi...

ETTEVÕTTE FINANTSARUANDLUSE ANALÜÜS JA MAJANDUSTULEMUSTE PLANEERIMINE

Koolitaja: OÜ MAJANDUSPARTNER
Kursus “Ettevõtte finantsaruandluse analüüs ja majandustulemuste planeerimine” •Majandusarvestuse olemus •Ettevõtte finantsaruanded ja finatsaruannete analüüs •Suhtarvude analüüs •Suhtarvude kasutamine ettevõtte majandustulemuste planeerimise •Rahavoogude aruande koostamine •Rahavoogude aruande analüüs •Bilansiskeem, kasumiaruande skeem •Firmasisene planeerimine •Finantsplaneerimise süsteem •Planeerimismeetodid •Äriplaan
Loe edasi...

STRATEEGILINE JUHTIMINE ORGANISATSIOONIS

Koolitaja: OÜ MAJANDUSPARTNER
Strateegiline juhtimine organisatsioonis OÜ MAJANDUSPARTNER pakub organisatsioonidele strateegilise juhtimise kursust , kus komplekselt avatakse strateegilise juhtimise mõiste, sisu ja meetodid. Organisatsiooni strateegiline arendamine on olulisemaid organisatsiooni arendamise valdkondasid ja juhtimise töövahendeid. Edukaid organisatsioone eristab süstemaatiline strateegiline töö ja oma meeskonna arendamine. OÜ MAJANDUSPARTNER pakub sisekoolitust teemal: ” Strateegiline juhtimin...
Loe edasi...

MÕJUS ESINEMINE – LOOD JA METAFOORID ESINEJA KÄSUTUSES 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Kunagi elanud kõik maailma lood ühes tipikülas üheskoos. Söövad ja joovad ja tunnevad elust rõõmu… kuni mõnda lugu on maailmas väga vaja. Siis läheb ta külast laia maailma ja hakkab kellegi südamele koputama, kuni see ei saa enam teisiti, kui peab selle loo jutustama. Ja kes kuulevad, jutustavad omakorda edasi, kuni lugu jõuab selle inimeseni, kes seda parajasti hädasti vajab. Lugu ise aga läheb tagasi oma tipikülla, kus ta koos teistega päevast päeva sööb ja joob ja elust rõõmu tunneb. Kuni jär...
Loe edasi...

VASTUTUST VÕTTEV JA ENNASTSÄÄSTEV SUHTLEMINE 2-päevane (16 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolitusprogrammi läbinuna on osalejad: • mõistab suhtlemises kehtivaid seaduspärasusi ja suudab täpsemalt määratleda oma vastutust suhtlejana; • teadvustab valitud vaatenurga ja hoiaku mõju suhtlemisprotsessi tulemuslikkusele • on analüüsinud enda rolli suhtlejana, oma suhtlemisvõimekust ja arenemisvõimalusi; • on harjutanud eesmärgipärast eneseväljendust; • on praktiseerinud aktiivse kuulamise ja enesekehtestamise võtteid; • suhtlemiskompetentsus on tõusnud; 1. PÄEV Omada suhtlemisel...
Loe edasi...

JUHT KUI ARENDAJA 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolitusel osaleja on: 1) teadvustanud oma osa töötajate arengu soodustajana / takistajana 2) analüüsinud juhi erinevaid võimalusi töötajate arendamisel 3) kinnistanud oma teadmisi inimeste arendamise vahenditest ja meetoditest 4) pakkunud välja ideid arendustegevuste tulemuslikumaks planeerimiseks ja läbiviimiseks Kogu inimkond jaguneb kolmeks: need, keda ei saa paigalt liigutada, need, keda saab ja need, kes liiguvad. Araabia kõnekäänd KUS ME OLEME JA MIDA ME TAHAME? • Arutelu väi...
Loe edasi...

MEIE MEESKOND – KOOSTÖÖ TARKUS 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolitusprogrammi eesmärk on: 1) teadlikkuse suurendamine iseendast ja meeskonnast ning toimetulekust muutustega 2) koostöö arendamine tavategevusest erineva elamusliku koostegevuse kaudu 3) ühtse meeskonnatunnetuse ja -energia suurendamine 4) positiivsete emotsioonide loomine ja nende ülekandmine igapäevategevusse SISSEELAMINE • Eesmärgid ja lepped Tulevik sõltub sellest, mida me oleme olevikus." Mahatma Gandhi ENESETEADLIKKUSE JA MEESKONNATEADLIKKUSE SUURENDAMINE • Grupiharjut...
Loe edasi...

RÜHMATÖÖMEETODITE RAKENDAMINE KOOSTÖÖPROTSESSIDE JUHTIMISEL 2-päevane (16 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolitusel osaleja: • harjutab rühmatöö protsessi juhtimise võtteid; • õpib enda ja meeskonna seisundit ja hoiakut rühmatööprotsessi kestel korrigeerima; • teeb praktiiliselt läbi ja analüüsib 10 rühmatöö meetodit arutelu juhtimiseks, probleemide käsitlemiseks ja nende probleemide kaardistamiseks ning tegevuste kavandamiseks; • harjutab küsimuste esitamise ja ebamugavatele, eesmärgist kõrvaleviivatele küsimustele vastamise taktikaid; • hindab enda kui rühmatöö juhtija tugevusi ja arenguruu...
Loe edasi...

TULEMUSLIKU ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMINE 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolituse eesmärk on täiustada osalejate arenguvestluse ettevalmistamise ja läbiviimise oskusi. Koolituse läbinu on: 1) teadlik töötajatega läbiviidaval arenguvestlusel kasutatavatest lähenemisviisidest; 2) omandanud arenguvestluse ettevalmistamise, läbiviimise ja tulemuste analüüsimise põhiprintsiibid; 3) hinnanud enda intervjueerimisstiili ja leidnud võimalusi oma stiili täiustamiseks ja arendamiseks; 4) omandanud eesmärgipäraste küsimuste koostamise ja esitamise põhimõtted; 5) õppinu...
Loe edasi...

KLIENDI SÜDANT VÕITEV TEENINDUSSUHTLUS 2-päevane (16 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolitusel osaleja: 1) teadvustab kvaliteetse teeninduse aluseks olevad põhimõtted ja hoiakud; 2) analüüsib kliendi probleemidele konstruktiivse reageerimise võimalusi; 3) teadvustab oma suhtlemisviisi mõju kliendi reageeringutele; 4) harjutab kliendi kuulamist ja vajaduste väljaselgitamist ning eesmärgipärast keelekasutust klientidega suhtlemisel: 5) teadvustab erinevaid toimetulekuviise „raskete“ klientidega suhtlemisel ja kaebustele vastamisel; 6) analüüsib iseenda kui teenindaja tug...
Loe edasi...

ARGUMENTEERIMISMEISTERLIKKUS 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolitusprogrammi läbinuna on osalejad: • omandanud mõjusate argumentide koostamise ja esitamise põhimõtted; • kogenud läbirääkimisprotsessi juhtimise võtted väljakutset esitavate olukordadega toimetulekuks; • õppinud kasutama küsimuste esitamise ja ebamugavatele, läbirääkimiste eesmärgist kõrvaleviivatele küsimustele vastamise taktikaid; • harjutanud argumenteerimisoskuste rakendamist simulatsiooniharjutuste ja rollimängude ning nende analüüsi käigus; • suurendanud oma eneseusaldust argum...
Loe edasi...

MEISTERLIKU LÄBIRÄÄKIJA VÕTMEOSKUSED 2-päevane (16 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolitusprogrammi läbinuna on osalejad: • teadlikud läbirääkimiste kolmest mõõtmest (inimlik, sisuline ja protsessimõõde) ja läbirääkimiste õnnestumise kriitilistest eduteguritest; • õppinud oma seisundit ja hoiakut läbirääkimisteprotsessi kestel korrigeerima; • omandanud läbirääkimiste protsessi juhtimise võtteid; • omandanud mõjusate argumentide koostamise ja esitamise põhimõtted; • õppinud kasutama demagoogilistele võtetele ja tülikatele või vaenulikele küsimustele vastamise taktikaid;...
Loe edasi...

ENESEVÄESTAMISE KUNST 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Eesmärk: suurendada teadlikkust enda osast rahulolu/rahulolematuse loomisel ja kogemisel ning harjutada praktilisi viise enda jõustamiseks ja oma seisundite juhtimiseks. SISSEJUHATUS „Kõik oluline on väga lihtne. Kõik lihtne on sageli väga keeruline.“ • Enese juhtimise ja tasakaalu võtmeküsimused • Muutuste ja arengu maagiline püramiid Rühmaarutelu ELUKVALITEEDI SEOS MÕTLEMISE KVALITEEDIGA „Me loome seda, millesse usume.“ • Sündmuste mõtestamine – jõudu lisav või jõudu võttev • Us...
Loe edasi...

OLLA OMA SÕNADES LAITMATU – KEELE VÕLUJÕUD 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolitusel osaleja: 1) saab teadlikumaks keele mõjujõust; 2) õpib kasutama erinevaid keelemudeleid suhtlemise rikastamiseks; 3) harjutab eesmärgipäraste küsimuste esitamist info täpsustamisel; 4) praktiseerib oma sisedialoogi juhtimise vötteid; 5) analüüsib erinevate väljendusviiside mõju suhtlemissituatsioonides. Sõnal on musttuhat palet. SISSEJUHATUS • Sõnad kui loomisjõud • Mida tähendab „olla oma sõnades laitmatu“? Teemasse sissejuhatav harjutus Arutelu Ka ühest sõnast võib tõu...
Loe edasi...

OLLA OMA ELU PEREMEES – ISIKLIKU VÕIMEKUSE AVARDAMINE 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Koolitusel osaleja: 1) jõuab suuremale selgusele iseendas; 2) saab teadlikumaks endas peituvatest võimalustest; 3) omandab uusi praktilisi enesejuhtimise võtteid; 4) õpib kogemustest ja suurendab oma loomingulisust probleemide käsitlemisel; 5) analüüsib võimalusi, kuidas olla oma parim „mina“. Kui oleme andnud endast parima, võime tulemusi oodata rahuliku südamega. J. Lubbock SISSEJUHATUS • Kokkulepped, eesmärgid ja ootused • Mille eest vastutan mina ise? • Milliseid võimalusi mul...
Loe edasi...

BARJÄÄRID MEIS JA MEIE ÜMBER 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Maailm näib noore kaunitari või vana nõiana, sõltuvalt sellest, milliste prillidega seda vaatame. Heinrich Heine Koolitusel osaleja: 1) suurendab teadlikkust iseendast ja oma sisemistest barjääridest; 2) analüüsib eneseusalduse kasvatamise ja barjääride ületamise võimalusi; 3) praktiseerib oma sisemiste jõulätete avamise ja enese tasakaalustamise võtteid. Meie tegutsemine sõltub peaaegu alati millestki, mida saab valida, mille üle otsustada. MIS MEID TAGASI HOIAB? • Milliseid barjääre o...
Loe edasi...

LUSTLIKULT PINGETEST PRIIKS 0,5-päevane (4 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Inglid suudavad lennata, sest nad võtavad end kergelt. G.K. Chesterton EESMÄRK: 1. Avastada positiivsuse ja elurõõmu säilitamise viise igapäevaelus 2. Kogeda enese emotsionaalse tasakaalustamise tehnikaid SELLEKS KASUTATAKSE: • pisut juttu ja selgitusi pingetega toimetuleku võimaluste teadvustamiseks • naeruaeroobika praktiseerimist isikliku kogemuse saamiseks ja järelduste tegemiseks • praktilisi harjutusi ja nende analüüsi JUTTU TULEB: Naermisele kulutatud aeg on Jumalaga ve...
Loe edasi...

PROBLEEM ON TÖÖRIIDEIS VÕIMALUS 0,5-päevane (4 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Anna mulle meelerahu mitte muretseda asjade pärast, mida ma muuta ei saa, julgust muuta asju, mida ma muuta saan, ning tarkust nende kahe vahel vahet teha. Püha Franciscuse palve EESMÄRK: 3. Teadvustada oma osa ja võimalused elus ettetulevate probleemide lahendamisel 4. Harjutada olukorra kaardistamist erinevatest vaatenurkadest ja sobivate ressursside leidmist lahenduste loomiseks SELLEKS KASUTATAKSE: • pisut juttu ja selgitusi elus ettetulevate probleemide lahendamise võimaluste tead...
Loe edasi...

KUIDAS KONFLIKTE ENNETADA JA LAHENDADA? 1-päevane (8 tundi) praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Mida rohkem on meil valikuid, seda suurem on me mõjukus. SISSEJUHATUS • Kokkulepped, eesmärgid ja ootused • Lahenduskeskne lähenemine suhtlemisele ja konfliktidele, enesekehtestamise põhimõtted • Konflikti olemus ja ennetamise võimalused Grupiharjutus Arutelu Suhtlemise mõju ilmneb vastuseks saadavas reageeringus. MÕISTMINE JA MÕJUTAMINE PINGELISTES OLUKORDADES • Kasulikud fookused suhtlemisel: eesmärk, võimalused-lahendused, õppetund, toetav tagasiside • Inimlikud vajadused ja nend...
Loe edasi...

NLP – LIHTNE LÕBUS JA TULEMUSI LOOV 0,5-päevane (4 tundi) neuro-lingvistilise programmeerimise võimalusi tutvustav praktiline koolitus

Koolitaja: EESTI NLP INSTITUUT
Elus on antud meile kotitäis Hetki. Me ei tea, kui palju neid hetki on meile antud. NLP õppimine aitab neid Hetki maksimaalselt ära kasutada. Richard Bandler EESMÄRK: 1. Saada teada, milliseid võimalusi oma tööalase ja isikliku elu juhtimiseks pakub neuro-lingvistiline programmeerimine ehk NLP; kuidas me saame oma sisemisi „programme“ muuta ja millist kasu võime „programmide“ uuendamisest loota. 2. Kogeda praktiliselt, ise läbi tehes, NLP meetodite mõjukust. SELLEKS KASUTATAKSE: •...
Loe edasi...

Toiduhügieenikoolitus 5 AK H teie ettevõttes

Koolitaja: Greenclean Koolitus
http://www.greenclean.ee/toiduh%C3%BCgieen5AKHl%C3%A4bitavadteemad
Loe edasi...

Toiduhügieenikoolitus 5 AK H teie ettevõttes

Koolitaja: Greenclean Koolitus
http://greenclean.ee/toiduh%C3%BCgieen5AKHl%C3%A4bitavadteemad
Loe edasi...

HOONETE SOOJUSTAMISE VÕIMALUSED Materjalid ja tehnoloogiad

Koolitaja: ArenguLine OÜ
Hoone sisekliima, soojustuste roll ja tööpõhimõtted Soojustusmaterjalid ja nende omadused, soojustusmaterjalide valik Soojustussüsteemi projekteerimine ja sõlmelahendused Soojustamistööde tehnoloogiad Soojustamistööde kvaliteet Tüüpvead ja probleemid soojustamisel ning nende vältimine Soojustamistööde järelevalve Küsimused - vastused
Loe edasi...

MAJANDUSORGANISATSIOONIDE TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE

Koolitaja: OÜ MAJANDUSPARTNER
OÜ Majanduspartner ja prof. Toomas Haldma (Tartu Ülikool) pakuvad ettevõtetele uut tellimuskoolitust, kus antake ülevaade ettevõtete tulemuslikkuse valdkonna juhtimisega seonduvatest ettevõttesisestest mõjuritest ja uutest teoreetilistest arengutest selles valdkonnas. Koolitus võimaldab arendada ja kinnistada ettevõtte juhtrühma finants- ja juhtimisvaldkonna juhtimisalaseid pädevusi ja kompetentse. Ettevõtete tulemuslikkuse saavutamine on otseselt seotud ettevõtte strateegiliste eesmärk...
Loe edasi...

Juhtimiskoolitus “Inimlik juhtimine”

Koolitaja: Kasulik Koolitus
Koolitus annab mõtteid ja julgustust töötajakeskseks juhtimiseks ning mitmekülgseks enesearenduseks. Jagame oma kogemusi ja erinevaid vaatenurki, mida oleme nii juhitöös kui ka isiklikus elus edukalt kasutanud. Tutvustame isiklikku energiat hoidvaid harjutusi, mida saab praktiseerida pea igas olukorras. Koolituspäeva teemad: 1. Juhi töö iseendaga Inimlik juht alustab alati iseendast. Tema erilise tähelepanu all on oma mõtete ja tegevuse järjepidev kontrollimine isiksusliku tugevuse säilit...
Loe edasi...

Preziga esitluste loomise koolitus

Koolitaja: Kasulik Koolitus
Koolituselt saad oskused luua muljet avaldavaid esitlusi Prezi tarkvaraga, mida on võimalik kasutada ka tasuta. Tavapärase PowerPointi slaidide näitamise asemel lood ettekande, mis on tõesti eriline ja tähelepanu köitev. Prezi võimaldab esitatavat üles ehitada detailirohkelt illustreeritud loona, kus tervikpildist suumitakse välja uued pildid, tekstid, graafikud, videod või animatsioonid. Kujunduses saab kasutada heli, 3D ruumilist tausta, jooniseid ja sümboleid, valmis ja kohandatud kujundus...
Loe edasi...

Google dokumendihalduse ja vabavara koolitus

Koolitaja: Kasulik Koolitus
Google Drive dokumendihalduse ja Google Docs vabavara koolituse tulemusena vabaned dokumentide edasi-tagasi saatmisest meili teel, st saad töötada sama dokumendiga mitmekesi üheaegselt ning jagada dokumente just neile, kellele tarvis. Sul saab olema ligipääs oma töö- ja eradokumentidele mistahes arvutist või nutitelefonist. Eraldi õpime Google vabavara abil küsitluste koostamist ning tutvume Google Docs kontoritarkvaraga, mis on väga sarnane tasulise MS Office kontoritarkvaraga. Kõik nimetatu...
Loe edasi...

WordPressiga kodulehe valmistamise koolitus

Koolitaja: Kasulik Koolitus
Koolituse tulemusena oskad ilma kõrvalise abita luua sisuka ja esindusliku kodulehe ning seda ise hallata. WordPress on maailmas enimkasutatud kodulehe valmistamise tarkvara: tasuta, kasutajasõbralik ja väga laialdaste võimalustega. Nii saad näiteks tuhandete kujunduste hulgast omale meelepärase valida ja seda vajaduse järgi kohandada. Koolitus koosneb 5-tunnisest loengust, e-kursuse materjalist ning koolituse järgsest nõustamisest. Koolituspäev ja e-kursus sisaldavad järgmisi õpetusi: -...
Loe edasi...

Gmaili ja Google kalendri koolitus

Koolitaja: Kasulik Koolitus
Gmaili ja Google kalendri koolitusel omandad uusi kasulikke teadmisi mõlema keskkonna kasutusvõimalustest. Põhjalikumate kasutamisoskuste omandamine tõstab tunduvalt töö tõhusust. Lisaks õpetame Google Groups abil meililistide loomist ja haldamist. Kõik nimetatud tarkvarad on tasuta. Koolitus koosneb 4-tunnisest loengust, e-kursuse materjalist ning koolituse järgsest nõustamisest. Koolituspäev ja e-kursus sisaldavad järgmisi õpetusi: Gmaili keskkonna kasutamine: - Kasutajakonto loom...
Loe edasi...

Intelligentne müük. Kuidas olla veenev ilma võltsnaeratuse ja imalate naljadeta?

Koolitaja: Sell It OÜ
Lähtume oma töös pideva ja igapäevase enesearengu filosoofiast: ükskõik kui tugev sa ka ei oleks, alati on olemas järgmine tasand! Peab tõdema, et müügis eraldavad edukat keskpärasest sageli ainult vaevu märgatavad detailid. Oleme pühendanud palju aega sellele, et kaardistada ja praktikas läbi proovida uue põlvkonna parimate müügiinimeste efektiivseimad taktikad. Need on kõige tänapäevasemad ja tulusamad põhimõtted, mille abil inimesi mõjustada. Seejuures on meil ka terve nimekiri takti...
Loe edasi...

HTML ja CSS sisekoolitus

Koolitaja: KoduleheKoolitused
Sageli on vaja kodulehe haldamisel või arendamisel HTML või CSS koodi oskust. Seda võib minna uudiskirja seadistamisel või Facebooki lehe juures. SOOVID VAJALIKKE HTML või CSS OSKUSI? Tegemist on sisekoolitusega ja selle paneme kokku vastavalt sinu või sinu kaastöötajate erisoovidele. SISEKOOLITUSE TEEMAD: * HTML elemendid sh uued HTML5 elemendid * Tabelid, pildid, lingid ja loetelud * Teegid, parameetrid, elemendid * HTML struktuur * Taustad, pealkirjad, sisu lisamine * Vormi eleme...
Loe edasi...

Fototöötlus ja arvutigraafika GIMP koolitus

Koolitaja: KoduleheKoolitused
Fototöötlus ja arvutigraafika on vajalikud oskused nii kooliõpetajale kui veebilehe haldajale. Fototöötluse programm GIMP on vabavara ja temaga on võimalik teha palju samu asju, mida 1000 korda kallima Photoshopiga. Tegu on sisekoolitusega. PUUDUVAD OSKUSED GIMP on esmapilgul ehk keeruline ja ei oska kohe teha õigeid toiminguid. Koolitusest saad abi ning kõige vajalikumad võtted harjutame mitu korda läbi. Enne koolitust aitame teil installeerida GIMP tarkvara ning anname mõned ettevalmist...
Loe edasi...

Kodulehe haldamina ja arendamine Joomlaga

Koolitaja: KoduleheKoolitused
Kui firma või asutuse koduleht on loodud Joomlaga ning sinu üks tööülesanne on kodulehe haldamine ja arendamine, siis saad tõhusat tuge Joomla koolitusest. Tegu on sisekoolitusega. PROBLEEMID VANA JOOMLAGA Kodulehe arenamine ja haldamine muutub mõttetuks, kui teie veebilehe platvorm on veel vanal versioonil. Üks suuremaid ohte vana JOOMLA puhul on turvarisk. Enne koolitust asendame sinu vana Joomala versiooni uuema vastu tasuta. JOOMLA KOOLITUSE TEEMAD: Joomla sisekoolitusel alu...
Loe edasi...

Google Analytics koolitus

Koolitaja: KoduleheKoolitused
Google Analytics on veebimaastikul suur staar ja selleks on ka põhjust. See tasuta kodulehe analüütika tööriist on paljude ettevõtete jaoks vahend, mis aitab teha otsuseid. GOOGLE ANALYTICS KOOLITUS sisaldab teemasid: * Tööriista tutvustus, kus midagi asub * Töölauad turundajale, veebihaldurile, e-poe pidajale * Kodulehe külastajate segmenteerimine * Veebilehe eesmärkide seadistamine * E-Commerce Trackerist saadud info analüüsimine * Aruannete koostamine ja veebilehe testimine * jpm...
Loe edasi...

Savikursuse pakett nr 2

Koolitaja: Saviklubi
2 tunni pikkune üritus. Esemete valmistamisel on võimalik kasutada erinevat tooni savimasse, glasuure ei kasutata ning esemed põletatakse ühe korraga. (asjad saab kiiremini kätte) Laste ürituste kestvus 1,5 tundi. täiskasvanu laps 4-9 inimest 18 € 15 € 10-15 inimest 15 € 12 € 16-30 inimest 12 € 9 €
Loe edasi...

Savikursuse pakett nr 1

Koolitaja: Saviklubi
2,5 tunni pikkune üritus. Ürituse hinnas sisaldub valmistatud esemete eelpõletus, põletatud esemete glasuurimine juhendaja poolt ning glasuurpõletus. Lastele suunatud ürituste kestvus 2 tundi. täiskasvanu laps 4-9 inimest 22 € 18 € 10-15 inimest 19 € 15 € 16-30 inimest 16 € 12 €
Loe edasi...

Varia - ernevad põnevad koolitusteemad

Koolitaja: Koolitus- ja konsultatsioonifirma KA Konsultatsioonid
Pakume igasuguseid põnevaid teemasid, et elu harival moel huvitavaks teha. Koolitame ka suvepäevadel, sünnipäevadel jm. Põnevad koolitused on näiteks reisikoolitused, koolitamine laeva peal või reisisihtkohas - Indias, Aafrikas, Hispaanias... Kuid ei pea sugugi nii kaugle minema, reisida saab ka Eestimaal ka koolituse teha näiteks koos nö ekskursiooniga mõisast mõisa või baarist baari. Teemad valib tellija ja meie hea meelega aitame. Näiteks naiste ja meeste erinevused; toimetulek pubeka...
Loe edasi...

Erialased koolitused - müük, teenindus, juhtimine jm

Koolitaja: Koolitus- ja konsultatsioonifirma KA Konsultatsioonid
Iga eriala eeldab head suhtlemisoskust. Pakume eelkõige suhtlemisalaseid koolitusi erinevate isikuomaduste ja oskuste arendamiseks. Mõtlemise ja elukvaliteedi parendamise koolitusi, ettevõtte sisekliima parendamise koolitusi, müügitulemuste tõstmise ja imago loomise koolitusi. Küsi aga julgesti, mida vajad või kirjelda, mis on koolitussoovi algseks põhjuseks - leiame koos parima koolituse.
Loe edasi...

MOTIVATSIOON JA INSPIRATSIOON

Koolitaja: Koolitus- ja konsultatsioonifirma KA Konsultatsioonid
Motivatsioonikoolitusena saab läbi viia kõikvõimalike teemadega koolitusi. Oluline on see, kuidas koolitusprogramm üles ehitada ja milline koolitaja valida. Mitte iga esineja ei suuda olla motiveeriv ja inspireeriv. Motivatsioonikoolitused, mida pakume, on energiat täis, lõbusad, toredad - äratavad talveunest, aitavad üle kevadväsimusest, annavad hoo sisse peale suvepuhkust jne. Koolitused on nii sise- kui väliskoolitused, nii maal, kui linnas, nii Eestis kui välismaal. Oleneb kõik telli...
Loe edasi...

Koolitamisoskuste koolitus

Koolitaja: Koolitus- ja konsultatsioonifirma KA Konsultatsioonid
Koolitamisoskuste koolitamise koolitusi pakume nii erakoolitusena, avaliku- kui ettevõttesisese koolitusena ja arenguprogrammidena. Koolitame välja ettevõtte sisekoolitajaid ja aitame luua ettevõttes hästi toimiva sisekoolitussüsteemi koos vajaliku dokumentatsiooniga (abimaterjaliga). Loome koos koolitaja/ õpetaja/ lektori/ juhendaja imago; uurime, milline koolitusstiil on meile omane ja töötame välja selle kõige õigema; õpime seda, kuidas täiskasvanud infot omandavad (didaktika põhimõtteid),...
Loe edasi...

Avalik esinemine

Koolitaja: Koolitus- ja konsultatsioonifirma KA Konsultatsioonid
Avalik esinemine on selline oskus, mida ei õpita mõne tunniga, kuid siiski on võimalik intensiivtreeninguga ja kogenud koolitaja käe all saada näiteks esinemishirmust üle ka mõne minutiga. Katrin Aedma on pikaajalise esinemiskogemusega rahvusvahelistel lavadel ja aidanud paljusid saavutada meisterlikku esinemisoskust. Tal on välja töötatud oma metoodika ja spetsiaalsed harjutused esinemisoskuste arendamiseks. Koolitusstiil interaktiivne, keskkond toetav ja sõbralik. Võimalusel lindistamine j...
Loe edasi...

Organisatsiooni väitlusklubi

Koolitaja: SpeakSmart OÜ
Väitlusklubi pakub osalejatele kaasahaaravat meetodit oma organisatsioonisiseste küsimuste läbiarutamiseks ja igapäevatöös vajalike oskuste harjutamiseks. Osalejad saavad praktiseerida väitlusklubides õpitut oma töös ning tulla klubi kohtumistele oma kogemustele lisa saama. Klubi juhendab suure väitluskogemusega koolitaja.
Loe edasi...

Drupal koolitus: Drupali seadistamine ja haldamine

Koolitaja: KoduleheKoolitused
Drupal on võimas sisuhaldustarkvara ja paljud riigiasutused ja suurfirmad on just Drupaliga loodud. DRUPALI KOOLITUSE TEEMAD: * Drupali installeerimine ja seadistamine * erinevate vajalike moodulite lisamine * sisu lisamine ja kujundamine * kodulehe optimeerimine otsimootoritele * mitmed teised vajalikud või soovitud teemad Enne koolitust lepime täpselt kokku kõik vajalikud teemad ning teeme ettepaneku koolituse mahu osas.
Loe edasi...

Mänguline kommunikatsioonitreening

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on tõsta organisatsiooni/ meeskonna koostöövõimekust tunnetatud ühiste eesmärkide ning parema üksteise mõistmise läbi. Koolituse sisu on võimalik kohandada. Lõplik koolitusprogramm valmib koostöös tellijaga. Koolituse lähtekoht (aktuaalsus/probleem): Tegutsemine igapäevases töökeskkonnas ei võimalda meeskondadel sageli õppida uudsetest kogemustest, sest tööalased protsessid ja käitumismustrid on juba väljakujunenud. Mänguline sisekommunikatsioonikoolitus võimaldab meeskon...
Loe edasi...

Supervisiooon efektiivse kommunikatsiooni teenistuses

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Mis on supervisioon? Mille poolest erineb supervisioon koolitusest? Kui koolituste puhul on eesmärgid alati selgelt määratletud, siis supervisioonis toimub töö vastavalt sellele, millega juhid ja töötajad hetkel silmitsi seisavad. Iga inimene ning organisatsioon peab leidma endas ressursid, kuidas edukalt tegutseda. Supervisiooni meetodiks on reflektsioon ehk tagasipeegeldus selle kohta, mis toimub, mis on oluline ning kuidas see kellelegi paistab. Supervisioon on interaktiivne protsess,...
Loe edasi...

Turunduskommunikatsioon. Reklaam ja imagoloogia

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on anda osalejatele süsteemne ülevaade integreeritud turunduskommunikatsiooni olemusest, komponentidest ja nende omavahelistest seostest ning tutvustada reklaamiteooria ja -psühholoogia aluseid, reklaamipõhise kommunikatsiooni ning imidžikujunduse olemust ja protsessi. Turunduskommunikatsiooni mõiste. Müügi edendamine. Avalike suhete korraldamine. Isiklik müük. Otseturundus. Sponsorlus. Osalemine messidel ja näitustel. Sündmusturundus. Multimeedia kommunikatsioon. Toote aset...
Loe edasi...

Poliitiline kommunikatsioon: milline sõnumitooja võtab võimu?

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on arendada osalejate teadmisi, kuidas siduda oma sõnum inimeste väärtushinnangutega ning millise kuvandiga seda esitada nii, et kõneleja usaldusväärsus oleks kõrge. Koolituse sisu Koolitusel otsitakse vastust küsimustele: - kuidas poliitilise sõnumiga luua tugev ning inimesi inspireeriv retooriline visioon, mille ümber luua retooriline kogukond, - kuidas luua retoorilisele visioonile sobiv ning jõuline inspireeriv metafoor, - millise kuvandiga saab oma retoorilist vi...
Loe edasi...

Kommunikatsioon meeskonnas: meeskonnasuhete arendamine

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolitus aitab sügavamalt mõista meeskonnatöö erinevaid aspekte ja meeskonna arengufaase. Meeskonna liikmed teadvustavad oma isikliku rolliprofiili ja saavad teada teiste meeskonnaliikmete profiilid. Koolitusel analüüsitakse meeskondlikku rolliprofiili, selle tugevusi ja nõrkusi. Meeskonnaliikmed õpivad erinevatest aspektidest tundma oma meeskonnaliikmeid ja saavad uudse koostöökogemuse. Koolitus aitab kaasa usalduse ja mõistmise õhkkonna tekkimisele meeskonnas. Käsitletavad teemad: - Meesk...
Loe edasi...

Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse sisu - Sissejuhatus teemasse. - Teoreetiline taust: rollivalik Berne´i mudel põhjal, suhtlus jõupositsioonilt, nõrgalt positsioonilt ning võrdselt positsioonilt. - Manipuleerimine ning sellega toimetulek. Suhetele vs tulemustele orienteeritud läbirääkimisstrateegia Thomas-Kilmanni mudeli põhjal. - Oskus valida selline suhtlusstrateegia, mis võimaldaks säilitada suhteid ning hoida ka eesmärki. - Erinevate sihtrühmade ning läbirääkimisteemade kaardistamine. - Rollimängud: ko...
Loe edasi...

Konfliktide juhtimine rasketes suhtlemisolukordades

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on: - arendada suhtlemisoskusi - saada psühholoogilist ettevalmistust suhtlemiseks erinevates rasketes töösituatsioonides - konfliktide lahendamise tehnikaid, sh kuulamist - lahenduse otsimist varases staadiumis - enesekehtestamisoskust - enese taastamise ja pingete maandamise oskust peale konflikti. Koolituse lõpetaja - teab konfliktide lahendamise tehnikaid - on arendanud oma suhtlemis- ja enesekehtrestamisoskust - oskab pingeid maandada ja ennast peale konflikt...
Loe edasi...

Artiklikirjutamise ABC

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on tutvustada artikli ülesehitust ja kompositsiooni, arendada artikli kirjtamise praktilist oskust. Koolituse sisu - Suhtlemine avalikkusega: miks ja kuidas? - Kirjalike kodutööde analüüs. - Fookus: põhiteema määratlemine. - Argumentatsioon. - Artikli kompositsioon. Artikli alustamine ja lõpetamine. Pealkiri. - Arvamusartikli kirjutamine grupitööna etteantud teksti alusel. - Tööde analüüs. - Soovitused edaspidiseks. Kokkuvõte koolitusest. Koolituse läbinu...
Loe edasi...

Müügikirja ülesehitus ja keeleprobleemid

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on õppida tundma ja rakendama keeleliselt korrektse, liigse sõnavahuta ning loogilise ülesehitusega müügikirja koostamise võtteid. Koolituse sisu - tähelepanu haaramine ehk esimesed viis sekundit - info hulk meilikirjas - müügikirja ülesehitus - ootused meilikirja vormistusele, keeleline viisakus - müügikirjade sagedasemad keeleprobleemid: numbrite kirjutamine, komavead, sõnakasutusvead, liigselt kantseliitlik väljendusviis ja sõnavaht Koolituse läbinud õppija: -...
Loe edasi...

Veebitekstid: loomine, keelekasutus, stiil ja sagedasemad vead

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on omandada oskused hea eesmärgipärase veebiteksti loomiseks, õpetada vältima teksti ülesehituse, lausestuse, stiili ja õigekirjaga seotud probleeme. - Veebitekstidest üldiselt: pikkus, ülesehitus, sagedasemad vajakajäämised - Veebtekstide keelest: lause pikkus, sagedasemad lausestusprobleemid - Sõnakasutus ja stiil: sõnakasutusvead, kange ja kantseliitliku sõnastuse vältimise võimalused - Veebitekstides esinevad sagedasemad õigekirjaprobleemid: numbrite ja lühendite kirj...
Loe edasi...

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on värskendada juba olemasolevaid õigekirja-alaseid teadmisi, õpetada valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, juhtida tähelepanu sagedasematele praeguse aja keeleprobleemidele ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust. Koolituse sisu Sissejuhatavalt eesti keele üldistest probleemidest. Uuemad reeglimuudatused. Eesti keele õigekirja probleemkohti I: kas kirjutada suure või väikese algustähega, kuidas kirjutada põhi- ja järgarve ning lühendeid. Eesti k...
Loe edasi...

Efektiivse suhtlemise treening

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on muuta suhtlemisoskust efektiivsemaks, kasutades teadlikult pausi, kuulamist ning küsimuste esitamist, hoides usalduslikku parnerlussuhet, vältides samal ajal jõupositsioonilt ning nõrgalt positsioonilt sõnumite esitamist. Koolituse sisu Efektiivset suhtlust pidurdavad erinevad suhtlustakistused, kus üks osapool nt tunneb, et peab kaitsma end võimupositsioonilt esitatud sõnumite vastu. Samuti ei ole suhtlus efektiivne, kui üks osapool esineb nõrgalt positsioonilt ning...
Loe edasi...

Suhtlemine meediaga: intervjuu televisioonis ja raadios

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on anda ülevaade meediasuhtluse peamistest põhimõtetest ja tüüpilistest vigadest. Kuidas suhelda meediaga ja pälvida konstruktiivset tähelepanu. Intervjuu kui rollimäng. Ajas piiratud intervjuu. Ajas piiramata intervjuu. Hirmud meediasuhtluses. Uudisajakirjanduse suundumused. Mõttekontuurid. Oma sõnumi edastamine. Mitteverbaalsed faktorid. Eesti avalikkuse eripärad. Ajakirjanduse kolm mõõdet. Info roll kriisiolukordades. Praktilised soovitused intervjuuks. Praktiline intervjuu....
Loe edasi...

Meediaga suhtlemise ABC

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on anda selgem ülevaade, mis on uudisväärtus, mis alusel valib ajakirjandus sündmusi uudisteks ning anda praktilisi juhtnööre, kuidas serveerida oma informatsiooni pressile nii, et see ületaks uudiskünnise. Meediatreeningu eesmärk on jagada praktilisi näpunäiteid, kuidas kaamera ja mikrofoni ees vastata ajakirjanike küsimustele. Koolituse sisu Koolitusel antakse ülevaade, mis on ajakirjanduse jaoks uudisväärtus, missuguste kriteeriumide alusel valib press materjali, mille...
Loe edasi...

Avaliku esinemise individuaalne konsultatsioon

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on anda ülevaade avaliku esinemise põhitõdedest ja treenida koolitusel osalejat edastama oma sõnumit erinevatele inimrühmadele selgelt ja mõjusalt. Koolitusel läbija: Tunneb avaliku esinemise põhitõdesid - Oskab toime tulla esinemispingega - Oskab oma sõnumit edastada erinevatele sihtrühmadele selgelt ja mõjusalt
Loe edasi...

Avalik esinemine, kõne ja hääle treening

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on anda ülevaade avaliku esinemise põhitõdedest ja treenida koolitusel osalejaid edastama oma sõnumit selgelt ja mõjusalt. Kõne ja hääle treeningu eesmärk on õpetada tunnetama häält kui instrumenti - anda ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, osundada võimalikele kõnehälvetele. Koolituse sisu - Selge ja mõjusa sõnumi koostamine. - Kuidas oma sõnumi mõjujõudu suurendada. - Milline on sõnumi esitaja usaldusväärne kuvand - Kontakt auditoor...
Loe edasi...

Sotsiaalne mõjustamine, manipuleerimisega toimetulek, enesekehtestamine

Koolitaja: Tallinna Ülikool Avatud ülikool
Koolituse eesmärk on õppida toime tulema manipulatiivse käitumisega ning praktiseerida selliseid suhtlusmudeleid, mis võimaldaksid läbirääkijal seista enda vajaduse eest, kahjustamata teise poole huve. - Sissejuhatus teemasse. Osalejate ootuste ning vajaduste kaardistamine - Teoreetiline taust: rollivalik Berne´i mudel põhjal, suhtlus jõupositsioonilt, nõrgalt positsioonilt ning võrdselt positsioonilt - Konflikti põhjused ja võimalused - Enesekehtestamine. - Erinevate sihtrühmade ning läb...
Loe edasi...

DISC-i kasutajakoolitus

Koolitaja: DISC
DISC-i kasutajaks õppimine, litsentsikoolitus, sisu: DISC-i teooria ja teaduslik taust, kasutus ja interpreteerimine, tagasiside andmine, kasutusvaldkonnad ja kasu igapäevase juhtimise abivahendina. Harjutusi.
Loe edasi...