Avaleht /

koolitajad

Koolitusinfo.ee omab Eesti suurimat koolitus-, konsulatsiooni-, täiendõppe ja konverentsi pakkumiste andmebaasi. Lisaks pakume infot kõikvõimalike teenuste ja organisatsioonide kohta, mis tegelevad inimeste arendamisega. Koolitusinfo.ee liitujad / kasutajad: koolitus- ja konsultatsiooniettevõtted, koolitajad ja konsultandid, konverentside ja messide korraldajad, kõrgkoolid, üldharidus- ja kutsekoolid, hotellid ja SPA-d / spetsialistid ja juhid (avalik, era-, III sektor), sekretärid-assistendi...
OÜ Companion on asutatud 2004. aastal. Asutamisest kuni käesoleva ajani on firma laienenud ja arenenud ning firmas on tugev professionaalne meeskond klientidele (nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele) võimalikult igakülgse ja kvaliteetse õigusabi osutamiseks ning konsultatsioonideks. 2008. aastal asutati MTÜ Companion Koolitus, mille peamiseks eesmärgiks on juba töötavate spetsialistide erialaste oskuste tõstmine, samuti uute oskuste ja erialade õpetamine koos EV Töötukassaga, mill...
EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on Eesti staažikaim koolitusfirma, kus töö toimub järgmistes koolitussuundades: Juhtimine, turundus, personal; Bilanss, finantsjuhtimine, raamatupidamine; Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses, läbirääkimised; Väliskaubandus ja logistika, incoterms; Riigihanked; Õppereisid
Rahvusvaheline liidrite arendamisega tegelev Eesti suurim üliõpilasorganisatsioon.
Autokool ABC Koolitus tegeleb A, B, BE-kategooria sõidukijuhtide väljaõppega, lõppastme ja esmaabi koolitustega. Kursused toimuvad nii hommikuti kui õhtuti. Võimalik individuaal või kombineeritud õppetöö ja e-autokooli vormis B-kategooria teooriaõppe läbimine. Meie juures on võimalik sooritada jalgratta juhiloa omamiseks vajalikud eksamid. Korraldame ka kursuseid mopeedijuhtidele. ABC Koolitus kuulub Liikluskoolitajate Liitu ja Eesti Autokoolide Liitu (EAKL).
Autokool tegutseb alates 1984. aastast, mil tolleaegse E. Vilde nim Tallinna Pedagoogilise Instituudi juurde moodustati ALMAVÜ TPedI algorganisatsioonina Tehnika- ja Spordiklubi “Radial”. Lisaks tavapärasele tehnika- ja spordiklubi tegevusele tegeldi ka sõiduõpetajate ja sõiduauto juhtide koolitusega. ALMAVÜ tegevuse lõppedes jätkasime tegevust autoklubis “Radial” ning hiljem autokoolina. Täna pakume esmaõppe koolitust A- ja B-kategooria sõidukijuhtidele ning mootorratturite täiendusõpet. Koolit...
Tallinna Arvutikool on keskendunud ettevõtete ja ametikohtade vajadustekesksetele juhtimis- ja IT-alastele koolitustele. Tallinna Arvutikool pakub: · MS Office koolitusi arvutikasutajatele ja valdkonna spetsialistidele · koolitusi juhtidele, projektijuhtidele, IT juhtidele, IT arendusjuhtidele · koolitusi IT-spetsialistidele · Autodesk ametlikke koolitusi · sülearvutite ja koolitusruumide renti · IT-alaseid konsultatsioone ja koolitusprojektide juhtimist
Tallinna Ülikooli avatud ülikooli missiooniks on kujundada ülikoolis elukestva õppe keskkond, kujuneda lisaväärtust loovaks arengupartneriks luues õppimisvõimalused arengule orienteeritud inimestele, organisatsioonidele ja regioonidele. Avatud ülikooli tegevus hõlmab: täienduskoolitusi, suveülikooli ja avalike loenguid; akadeemilist enesetäiendamist avatud tasemeõppes; eelõpet ülikooli astuda soovijatele ja võimekatele õpilastele; konverentsi korralduse ja ruumirendi teenust. Tugineme...
Preismann Koolitus OÜ korraldab õigusalaseid täienduskoolitusseminare aktuaalsetele teemadele, kohtupraktikale, uutele muudatustele seadusandluses ning praktikas levinud küsimustele põhinedes. Soovi korral oleme valmis korraldama ka spetsiaalseid programme vastavalt tellija vajadustele ning kuulajate sihtgrupile. Lektoritena kaasame seadusloomes osalenud tippjuriste sh. vandeadvokaadid, Tartu Ülikooli õppejõud, kohtunikud sh Riigikohtust, Justiitsministeeriumi ametnikud jt. omal alal praktise...
Pakume terviklikke ärihaldusteenuseid: + virtuaalne e-kontor + sekretäriga esindusbüroo + kõnekeskus + lisateenused (finants, raamatupidamine, turundus, IT) Mugav, paindlik ja soodne lahendus, kui väärtustad kvaliteeti ning kiirust! Säästa kuni 30% püsikuludest! 1Office - making business simple!
Sisekaitseakadeemia (SKA) on sisejulgeoleku valdkonna ametnike koolitamisele suunatud riiklik rakenduskõrgkool. SKA Politseikolledž, mille põhieesmärgiks on võimaldada kompetentsete politseiametnike väljaõpe, pakub huvigruppidele erialast täiendkoolitust.
SELF II toetab loovate ja tegevuskesksete koolituste ning konsultatsioonide abil inimeste, meeskondade ja organisatsioonide arengut.
EBS on ülikool, mis annab Sulle rahvusvahelise kogemuse, et võiksid juba varakult otsustada, kas soovid teha rahvusvahelist karjääri või tööd mõne Eesti tippfirma heaks. Sul on võimalik õppida eesti, inglise ja vene keeles. Kõik EBSi vilistlased valdavad vabalt vähemalt ühte võõrkeelt ning teavad kõike vajalikku majandusest ja õigusest. See on alus, et olla tööjõuturul edukas. EBSi õppekavad on koostatud nii, et Sinust saab ülikooli lõpetamisel spetsiaalse ettevalmistusega ning praktiliste...
Sisekoolitused ja avalikud koolitused, konsultatsioonid ja mentorlus nii äriühingutele kui ka avalikule sektorile lisandväärtuse loomiseks vajalike teooriate juurutamisel praktikasse alljärgnevates valdkondades: - finantsid, - strateegia juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, - õnnelik ja tulemuslik meeskond. Koolituste läbiviija on mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor Sander Karu koos teiste oma valdkonna tunnustatud koolitajatega. Koolituste ülesehituses lähtutakse põhimõttest: õp...
Õpetame inglise, hispaania, itaalia,vene, eesti, prantsuse, soome, rootsi, norra, jaapani ja hiina keelt. Kursused septembrist maini, liitumisvõimalus iga nädal.
Tallinna Tehnikaülikool pakub laialdasi võimalusi täiendusõppeks kõikidel ülikoolis õpetatavatel erialadel ning nendega seonduvates valdkondades. Pakume ainepunktidega väärtustatud erineva pikkusega erialaseid täienduskoolitusi, personaalseid enesetäiendusprogramme, tehnikavaldkonna kutsekvalifikatsiooni nõuetest lähtuvaid täienduskoolitusi ja huvialakoolitusi. Lisaks pakume kursuseid ja personaalseid enesetäiendusprogramme töötutele ning sisekoolitusi ettevõtetele vastavalt nende koolitus...
Üle 20 aasta koolitamiskogemust Täiskasvanute koolitamist alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti. Pakume erinevaid ohutus- ja ametikoolitusi, koolitusi haridusasutustele ja raamatupidajatele, enesearengu- ja juhtimisalaseid koolitusi. Juunika meeskonna missioon: Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Meil on soov ja suutlikkus pidada klie...
Pakume koolitusi teemadel: haridus- ja tööõigusalased koolitused; finants- ja raamatupidamiskoolitused, digitaalne dokumendihaldus, esmaabi kursus, toiduhügieen, kokanduskursused, koolitusreisid. Korraldame firmapäevi ja kliendiüritusi.
Haja Autokool pakub kvaliteetset koolitust aastast 1991. Kooli üks omanikke on Ants Elb. Ta alustas õppesõidumeistri ja liiklusõpetajana juba 35 aastat tagasi ning on ühtlasi ka Eesti Autokoolide Liidu asutajaliige. Haja Autokool on Eesti Autokoolide Liidu (EAKL) liige alates tema loomisest 1997. aastal. Haja Autokoolis on: Paindlik õppesüsteem Eraldi õppegrupid eesti ja vene keeles õppida soovijatele Individuaalõpe, kus õpetaja tegeleb ainult teiega teile sobival ajal Õppema...
Innovatsioonikeskus InnoEurope (ärinimega Summit OÜ)
Dorpat hotellis 205 tuba, spaa ja restoran. Dorpt Konverentsikeskuses 10 erineva suurusega saali seminaride, koolituste, konverentside, vastuvõttude ja suurürituste tarvis. * 10 multifunktsionaalset saali * Mahutavus kuni 1100 inimest * Suurim saal mahutab kuni 500 inimest * Head võimalused vastuvõttude ja bankettide korraldamiseks * 640 m2 näituste ja esitluste pinda * Tasuta WIFI kogu keskuses * Toitlustusteenus Dorpati restoranilt kohvipausideks, buffetlõunateks, pidulikeks vastuvõt...
Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond on TTÜ struktuuriüksus, mis tegutseb aastast 1941. majandusteaduskonnas antakse majandusharidust nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoriõppes. õppekavad keskenduvad nii majandusteadusele kui ärikorraldusele. Majandusteaduskonna juurde kuulub TTÜ Majanduskoolituskeskus, mis pakub juhtimis- ja majandusalast täienduskoolitust. Majandusteaduskonna juurde kuulub ka Junior Management University, mille seminarid on suunatud gümnaasiumi õpilaste ärialase huvi...
Raamatupidaja.ee OÜ asutati 3. aprillil 2002. aastal. Ettevõtte põhitegevusteks on Internetikeskkonna www.raamatupidaja.ee haldamine, koolituste ja konverentside korraldamine raamatupidajatele ja finantsjuhtidele, reklaami müük, vahendustegevus ning käsiraamatute, kalendrite ja infokirja väljaandmine. Aprillis 2005 on loodud Raamatupidaja.ee Klubi, mille raames toimuvad igakuised klubikoolitused. Alates 2006 aasta algusest anname välja ajakirja RP. Alates 2009.a aprillist kuulume Äripäev AS mee...
pakub professionaalseid ja praktilisi koolitusi ametialase kvalifikatsiooni tõstmiseks, konkurentsieelise kasvatamiseks ning enesearenguks nii üksikisiku kui ka organisatsiooni tasandil. 10 - aastane juhtimiskoolituse kogemus on loonud kindla aluse ja partnerluse klientidega, kelleks on: kohaliku omavalitsuse organisatsioonid, koolid ja koolieelsed lasteasutused, riigiasutused, mikro-ja väikeettevõtted ja vabaühendused.
CyclePlan on 2002. aastal asutatud hindamis- ja koolitusteenuseid pakkuv firma. Peamiste tegevusvaldkondade hulka kuuluvad ka haldussuutlikkuse kaardistamine ja tõstmine, keskkonna-uuringud ja rahvusvahelistes sotsiaal-majanduslikes uuringutes osalemine. Eestis on läbi viidud erinevaid koolitusi ja seminare hindamise analüüsimetoodika, programmide indikaatorite väljatöötamise ning keskkonnateadlikkuse alal. Samuti on CyclePlan läbi viinud mitmeid koolitusi teistes Euroopa riikides (nt Poolas...
KOOLITUSPROFF on usaldusväärne, arenev ja avatud koolitusturu asjatundja, kes pakub klientidele nende vajadustest lähtuvaid ja kasumlikke tulemusi koolitusvaldkonnas. MEIE TEENUS. Loome ettevõttele koolitusplaani ning leiame turult teie jaoks parimad koolitajad. Ja me teeme seda TASUTA! MEIE VÄÄÄRTUSED: * Avatus * Loomingulisus * Igakülgne isiksuslik areng * Koostöö MEIE KLIENT: * On arenev ja kaasaegne ettevõte. * On väikese või keskmise suurusega ettevõte. * Väärtustab...
TEA Keeltekool, mis on asutatud 1988. aastal, pakub erinevaid õppimisvõimalusi täiskasvanutele ja koolinoortele. Korraldame üld-, intensiiv-, ametikeele-, väljasõidukursusi, individuaalõpet, inglise keele riigieksami ettevalmistuskursusi ja keeleõpet välismaal. TEA Keeltekoolis on võimalik õppida 19 erinevat keelt: eesti (õpe toimub inglise ja vene keele baasil), vene, inglise, saksa, prantsuse, soome, rootsi, itaalia, hispaania, hiina, jaapani, araabia, türgi, läti, leedu, poola, portugali,...
Äripäeva Koolituskeskus korraldab koolitusi ja kursusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad.
Autokoolis Alopex saab õppida A, B ja C1 kategooria sõidukijuhiks. B-kategooriat on võimalik õppida ka automaatkäigukastiga autoga. Kursused algavad igal kuul ja kestavad kaks kuud. OÜ Autokooli Alopex õpilased on riiklikul eksamil ühed edukamad Viljandis. Kaasaegsed õppevahendid, võimalus kasutada e-autokooli (ainsana Viljandis), kogenud õpetajad ja uued autod VW Golfid aitavad Sinust vormida tulevast head autojuhti. Kõik õpilased saavad soovi korral endale päriseks (me ei rendi ega laenuta) au...
Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakool Terviklik Mina on täiskasvanute rakendusliku psühholoogia õppeasutus. Humanistidena usume, et igas inimolendis on olemas potentsiaal eneseteostuseks - õnneliku ja rahuldustpakkuva elu loomiseks ja elamiseks. Selle potentsiaali avamiseks on vaja inimesel õppida tundma iseennast, saada teadlikuks oma alateadlikest käitumismustritest, piiravatest uskumustest ja kaitsemehhanismidest – kõigest, mis takistab tal oma tõelise olemuse ja või...
Eesti Punane Rist (EPR) korraldab esmaabikoolitusi kõikjal Eestis ja annab ainsana Eestis esmaabi põhikoolituse läbinule eurosertifikaadi, mis kehtib (koos tunnistusega) kogu Euroopas. Lisaks avalikele koolitustele saab kutsuda EPRi esmaabiõpetaid firmadesse esmaabikoolitusi läbi viima. Võtke julgelt ühendust ja küsige pakkumist!
SA Harju Ettevõtlus– ja Arenduskeskus on EAS-i maakondlike arenduskeskuste võrku kuuluv, Harju maakonna arengu huvides tegutsev organisatsioon. Meie tegevuste prioriteedid on: - ettevõtluskeskkonna parendamine Harju maakonnas - uute ettevõtete tekkele kaasa aitamine - kogu maakonna ja kohalike omavalitsuste konkurentsivõime tõstmine - kogukonnapõhiste tegevuste aktiviseerimine Pakume TASUTA nõustamist ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Korraldame...
EHITUSKESKUS loodi 1995.a. firma ET INFOkeskuse AS tegevuse laiendamiseks. Esimesed ehituskeskused loodi aastal 1932 Londonis ja Helsingis. Tänaseks on ehituskeskused levinud üle maailma, moodustades Ülemaailmse Ehituskeskuste Liidu – UICB. Meie tegevuse põhieesmärk – ehitusalase info kogumine, süstematiseerimine ning selle info hea kättesaadavuse tagamine kõigile ehitusspetsialistidele ja ehitushuvilistele. Ehituskeskus on: alaline ehitusnäitus ehitusalane info ehitusalane kirjandus...
OÜ Version Koolitus on vanimaid eraettevõtteid Eesti koolitusturul. Majandus- ja juhtimisalast täienduskoolitust jagame juba 21 aastat. Meie eesmärgiks on tagada kõigile huvitatuile ligipääs kvaliteetsele informatsioonile ja vajadusel ka nõustamisele. Uuendatud teadmised, oskused ja vilumused aitavad püsida konkurentsis ning edukalt toime tulla töö- ja ühiskonnaelus.
Pillapalu Avatud Koolitusstuudio on grupikoolituse läbiviimiseks loodud spetsiaalne koolituskeskkond, mis rajaneb täiuslikul infrastruktuuril. Stuudios töötab korraga ühe koolitusgrupiga ja pakub täisteenust.
Personali Arenduskeskus (Personal Partner OÜ) on korraldanud koolitusi juba alates 1999.aastast. Oma koolitusprogrammide koostamisel lähtume alati värsketest uuendustest meie seadusandluses ning klientide ettepanekutest ning soovidest. Meie lektoriteks on oma ala tõelised asjatundjad, kes on meeleldi nõus vastama teie kõikvõimalikele küsimustele. Koolituste korraldamisel oleme võtnud eesmärgiks tekitada vahetu kontakt nii osalejate kui lektorite vahel- seetõttu on meie koolitustel ka kohti p...
Kalvi - kompromissitu kvaliteet, ajalooline õhkkond ning tipptasemel teenindus ! Pika ajalooga mõisahoonesse on rajatud luksushotell. Kõik hotellitoad ning konverentsiruumid asuvad lossi ajaloolises peahoones suursugustes tingimustes. Oma võimalustelt on Kalvi vägagi mitmekesine. Majutuse, konverentsi- ja tipptasemel toitlustamis-teenusele lisaks pakutakse ka põnevaid vaba-aja veetmise ahvatlusi.
Roosta Puhkeküla kui mõnus puhkusepaik ja asjalik töökeskkond on olnud külastajate päralt aastast 1990. Asume Loode-Eesti rannikul, kauni männimetsa ja imelise liivaranna vahetus läheduses, vaid 1,5 tunni tee kaugusel Tallinnast. Teid ootavad mugavad puhkemajad, kaasaegsed konverentsi- ja peoruumid, hea söök, mitmekesised võimalused täielikuks lõõgastumiseks ning sõbralik ja abivalmis personal -- kõik vajalik, et tagada nii olulise nõupidamise, stiilse peoõhtu kui ka lihtsalt mõnusa nädalal...
Mereakadeemia tegevusvaldkonnad on: 1) merendusalase kõrghariduse omandamise võimaldamine rakenduskõrgharidusõppe ja Vabariigi Valitsuse nimetatud magistriõppe õppekavade alusel; 2) merendusalase kutsekeskhariduse omandamise võimaldamine põhihariduse ja keskhariduse baasil läbiviidava kutsekeskhariduse õppekavade alusel mereakadeemia koosseisu kuuluvas Eesti Mereakadeemia Merekoolis; 3) rakendusuuringute läbiviimine ja arendustegevus merenduse valdkonnas; 4) täienduskoolituse korraldamin...
Pärnu Konverentsid. Me teeme Eesti kõige ägedamaid ärikonverentse – Pärnu Konverentse teatakse juba kolmteist aastat kui Eesti juhtide aasta olulisimat kohtumispaika. Pärnus on kohal olulisimad juhid ja spetsialistid, õhus on olulised ideed ja inimestel on meie juures hea olla. Meil on klientidega väga hea suhe: meie respekteerime neid – nemad ongi Pärnu Konverentsid ja meie kliendid austavad meid selle eest, mida me neile pakume ja kuidas neid kohtleme. Kõige suuremad asjad, mida teeme, on mõis...
Kas pildid ei tule sellised, nagu tahaksid? Oled ostnud uue fotoaparaadi ja ei tea, mida kõike sellega teha saab?Et teada saada,tule fotokursustele! Tegeleme erinevate fotokoolituste ja fotomatkadega. Lisaks pakume võimalust rentida fotostuudiot koos kõige sinna juurde kuuluva stuudio varustusega.
Sokos Hotel Viru asub Tallinna südames, otse keskaegse vanalinna väravas. Ühel Eesti pikaaegsemate traditsioonidega hotellil on pikk ja värvikas ajalugu, mis ulatub aastasse 1972. Hotellihoone oli Eesti esimene pilvelõhkuja ning sellest on kujunenud üks linna sümboleid ja lahutamatu komponent Tallinna legendaarses siluetis. Sokos Hotel Viru pakub palju erinevaid võimalusi nii tööreisil kui puhkusel viibijale. Hotellis on mugavad numbritoad, kaasaegne konverentsikeskus, suur restoranimaailm n...
TTÜ avatud ülikool pakub õppimisvõimalusi nii neile, kel eesmärgiks kõrghariduse omandamine, katkenud õpingute jätkamine, olemasolevate teadmiste täiendamine, kui ka tegelemine huviharidusega. Läbi avatud õppe saab omandada kõrgharidust kõikidel TTÜ-s õpetatavatel erialadel. Avatud ülikooli õppijail on võimalus valida erinevaid kursusi ja omandada sellisel viisil oma soovidele ning vajadustele vastav kõrgharidus nii bakalaureuse-, magistri-kui doktoriõppe tasemel. Koostöös teaduskondadega pa...
Tartu Rahvaülikool pakub koolitust täiskasvanuile, avatud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja andeid, täiendada teadmisi ja oskusi või õppida midagi päris uut. Kooli eesmärgiks on ellu viia elukestva õppimise ideed, siia on oodatud igas vanuses inimesed. SA Tartu Rahvaülikooli missioon on olla pidevalt arenev, avatud ning mitmekülgset ja professionaalselt kõrgel tasemel vabaharidus- ja tööalast täiendusharidust pakkuv täiskasvanute koolituskeskus, mis tegutseb ka üle- eestilise kul...
Vain & Partnerid on koolitusfirma, mis aitab oma koolituste ja muude õppevahendite abiga saada paremaid tulemusi müügis, turunduses ja teeninduses, inimeste juhtimises ja oma isiklike ning tööeesmärkide poole püüdlemises.
Uniquestay MIHKLI HOTELL ja KONVERENSTIKESKUS kuulub UNIQUESTAY HOTELLIDE ketti, kuhu kuuluvad Eesti veel VIHULA MÕIS ja Uniquestay hotel Tallinn. Asukoht Tallinna kesklinnas, 10 min. jalutuskäigu kaugusel vanalinnast, Kaarli kiriku ja Rahvusraamatukogu naabruses, tagab hea transpordiühenduse kõikidesse Tallinna sõlmpunktidesse. Parkimine kesklinna hotelli parklas on klientidele tasuta. Kaasaegne 3 –e SAALIGA KONVERENTSIKESKUS pakub erinevaid võimalusi, sõbralikku teenindust koos hotelli...
EBS Juhtimiskoolituse Keskus on Eesti üks vanemaid ning tunnustatumaid juhtide arenduskeskusi. EBS Juhtimiskoolituse Keskuse ärimudel baseerub maailma juhtivate executive education keskuste – nagu IMD, Harvard ning INSEAD – klassikalisel kogemusel. Seotus Eesti juhtiva ärikooli EBS’iga võimaldab meil „otse omast majast” programmidesse kaasata valdkonna tippeksperte ning õppejõude, keda täiendavad säravad praktikud ning tunnustatud esinejad.
Õpetame esmaabi andmist. Ootame meie koolitustele autojuhilubade taotlejaid, asutuste esmaabiosutajaid ja kõiki inimesi kes soovivad täiendada oma teadmisi esmaabis ja inimese aitamises. Lisaks esmaabile jagame teadmisi meditsiinist ja käitumisest eriolukordades. Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust. Koolitused toimuvad Tallinnas aadressil Uus-Tatari 25/Veerenni 13 või kokkuleppel Teie ruumides.
TEISTMOODI KOOLITUSED. * KOOLITUSED - tervendav suhtlemine ja koostöö (empowerment), energeetiline meeskonnatöö, innovatsiooni algkursus, positiivne psühholoogia, loomulikud kriisid, lõdvestus, naerukoolitus, loovus, erinevad loovtegevused jt * Koolitused VÄIKEETTEVÕTJATELE (sh raamatupidamiskulude kokkuhoid) * TERVISEKOOLITUSED ja tervisetooted * KONSULTATSIOONID (personali hindamine, psühholoogia)
TASAKAAL HINGE JA KEHA VAHEL! Vinni Spordikompleks AS uus bränd on Nippon House. Nippon House hõlmab enda alla terve maja koos majutuse, kultuuriürituste ja seminaride korraldamisega. Nippon Café on õdus ja hubane kohvik-restoran samas majas. Nippon Sport on erinevate sportimisvõimaluste pärusmaa. Nippon House on pidevalt arenev sportimis ja vabaaja veetmise keskus Vinnis Lääne – Virumaal. Rakverest asub Vinni ca ~ 8 km kaugusel ja Tallinnast ca ~ 110 km. Meie eesmärk on pakk...
Äripäeva raamatuklubi annab välja olulisi majandusraamatuid ja pakub raamatute põhjal ka praktikume ja õpitubasid.
Hotell INGER, Konverentsikeskus, Restoran Salvadore ja restoran Vis-A-Vis Narva kõige suuremas kolmetärnilises hotellis on teretulnud iga külaline ning siin pakutakse majutus-, toitlustus- ja mitmeid muidki teenuseid tasemel, mis ületavad kliendi ootused. Hotell asub väga soodsas kohas kesklinnas, mugavas rohelises piirkonnas, kusjuures Narva peamised vaatamisväärsused – linnus ja bastionid – asuvad vaid kilomeetri kaugusel. Hotellis on 83 tuba, majutada saab kuni 180 inimest. Toad jagu...
Laagrikasvatajte ja laagrijuhtide koolitused + esmaabi koolitused. Koik koolitused nii eesti, kui ka vene keeles saadaval.
Taastusravikeskus/SPA Estonia asub Pärnus. Meie põhilisteks tegevusaladeks on ravi-, lõõgastus-, majutus- ja iluteenuste pakkumine. SPA Estonia pakub oma klientidele majutust kolmes majas - Valges, Rohelises ja Pargi majas. Ühtekokku mahub SPA Estoniasse majutuma üle 500 külastaja. 2008 aastal varasuvel avati Estonia Pargi maja juurdeehitusena uus ja atraktiivne sauna- ja basseinikeskus - Estonia Termid. ESTONIA TOOB PÄIKESE PÄEVA!
Teadlikkus tagab tänapäeval konkurentsieelise. Sellepärast ongi Baltic Tours loonud Messireiside täisteenuse kõigile ettevõtjatele, kes peavad olema kohal, kui kohtuvad oma ala professionaalid. Enam ei pea Te tegelema kiireima lennuühenduse, kvaliteetseima öömaja ja õigeaegse messipiletite otsimisega, sest meie kogenud ja abivalmid reisikonsultandid teevad seda Teie eest. Majutuse ja messipiletite broneerimine ning kõigi transpordiküsimuste lahendamine sihtkohas on enimnõutud teenused, mida mei...
Strand on suurim konverentsihotell Pärnus! Meeldejääva sündmuse korraldamiseks on kõik vajalik ühe katuse all: * majutus - 187 avarat tuba * konverents - 7 erineva suurusega konverentsiruumi (8-520 inimesele) * toitlustus - a’ la carte restoran- lobby baar * lõõgastus - spaakeskuses: ujumisbassein, massaži- ja mullibassein, aurusaun, leilisaunad, kuumad laavakivitoolid, päiksesterass, jõusaal * hoolitsused ja iluprotseduurid - wellness keskuses * meelelahutus - 18-rajalises siseminigol...
TTÜ eelõppeosakond korraldab kursusi nii ülikooli astujaile kui ka riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite tegijaile. Gümnaasiumi lõpetajatele või varem lõpetanutele pakume eesti keele baasil matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, kirjandiõpetuse ja inglise keele kursust. Vene õppekeelega rühmades õpetame matemaatikat, inglise ja eesti keelt. Põhikooli õpilasel on võimalik ennast täiendada eesti keele õppekeelega grupis matemaatikas, eesti keeles ja kirjan...
Waide motell on nagu väike küla - koosneb mitmest erinevast majakesest, ümbritsetud puude ja põõsaste rohelusest, asukohaga Lõuna-Eestis, Tartumaal 2km Elva linnast.
CVO Recruitment Estonia OÜ on pikaajalise kogemusega mitmeid professionaalseid värbamisteenuseid pakkuv ettevõte. Meie edu aluseks on erinevatele valdkondadele spetsialiseeritud värbamine. Tegutseme seitsmes Kesk- ja Ida Euroopa riigis, esindades kolme kaubamärki CVO Finance, CVO Technology, CVO Sales & Marketing.
Hotelliketist Tallink Hotels on tänaseks päevaks saanud suurim hotellikett Eestis, kuhu kuulub neli pealinna hotelli. Tallinna südalinnas asuv pilkupüüdva fassaadiga Tallink City Hotel on kaasaegne äriklassi hotell, kus peatudes on lihtne külastada pealinna peamiseid äri- ja ostukeskuseid ning saada osa kultuurielust. Kesklinnas sadama piirkonnas asuv 2007. aastal avatud modernne Tallink Spa & Conference Hotel pakub suurepäraseid võimalusi äri ja puhkuse ühendamiseks koos laia teenusevalikuga. L...
Projektiekspert OÜ on 2002. aastast edukalt toimiv Eesti kapitalil põhinev firma, kelle põhiteenus on projektide koostamine toetuste taotlemiseks fondidelt. Klientideks on avalik sektor, äri- ja mittetulundussektor. Projektiekspert OÜ on vastu tulnud huviliste soovidele ning välja töötanud koolituspaketi, millega jagame oma meeskonna kogemusi projektide koostamisel ning rahastajate leidmisel. Koolituskeskus Projektiekspert koolitusluba nr 6440HTM õppekavale "Projekti kirjutamine, rahastam...
Go Hotel Shnelli on uus modernne personaalse ja sõbraliku teenindusega hotell. Hotellis on 7 korrust ja 124 numbrituba neist 120 kahekohalist, 2 peretuba ja 2 ühekohalist tuba erivajadustega klientidele. Eraldi numbritoad on mittesuitsetajatele, allergikutele ja erivajadustega inimestele. Kõikides tubades on SAT-ühendusega televiisor, otsevalimisega telefon, tasuta traadita internetiühendus, parkettpõrand ja dušš. Klientidel on võimalus valida kahe erineva vaatega tubade vahel – Superi...
Hotell Dzingel asub 6 kilomeetri kaugusel kesklinnast, vaikses rohelises elamurajoonis. Moodsa sisustusega hotell on ideaalne paik nii lühemaks kui ka pikemaks peatuseks. Lisaks erinevale maitsele kohandatud numbritubadele on siin veel konverentsikeskus, restoran, saun, baar, taastusravikeskus, ilusalong ja loomulikult valvega parkla.
Meta-Profit on 1996.a. loodud 100% Eesti erakapitalil põhinev koolitus- ning konsultatsioonifirma. Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on: • Organisatsioonisisesed personalikoolitused “pehmete oskuste” valdkonnas • Organisatsioonisisesed arendus- ja nõustamisprotsessid • Juhtkondade nõustamine, juhtide individuaalne nõustamine ja coaching • Diagnostika ja uuringud (näiteks personali rahulolu-uuring, sisekommunikatsiooniuuring, teenindusprotsessi vaatlused, testimine, jm.) • Avatud tä...
• avati 2004. aastal ja on ehitatud vastavalt 3-e tärni (***) nõuetele. • Hotell asub otse Põhja-Eesti Pankranniku serval- keset hunnitut loodust, kus Balti klint saavutab oma suurima kõrguse- 55 m üle merepinna. Samas laskub paekaldast 20 meetri kõrgune Saka joastik. • Hotellis on lisaks majutusruumidele ka a´ la carte restoran, privaatne söögituba ja minispaa. • Kalda serval aga Meretorn, mis peidab endas kuut seminari- ja koosoleku ruumi koos soome saunaga. • Hoovis on kohad ka kar...
ILS-i kool asub Tallinnas. Pakume inglise keele kursuseid ning eesti ja vene keele õpet inglise keele baasil. Akadeemiline aasta kestab septembrist juunini, suveperioodil pakume intensiivkursuseid. Korraldame kursuseid nii täiskasvanutele kui koolinoortele alates 16. eluaastast. Üldkeele kursustel osalejatele soovitame kursustel osaleda terve õppeaasta vältel ja läbida selle ajaga üks keeleaste ehk 140 tundi (1 x 60-tunnine ja 2 x 40-tunnist kursust) keeleõpet. Iga keeleastme lõpus soorit...
Multilingua Keelekeskus on 1994. aastal asutatud keeltekool Tallinna kesklinnas. Tänu aastatepikkusele kogemustepagasile ja hoolikalt valitud õpetajatele on pakutav keeleõpe asjatundlik ja professionaalne. Multilinguas on hubane ja töine õhkkond, motiveeritud õppijad ja õpetajad, aga ka konkurentsivõimelised hinnad. Multilinguas õpetatakse eesti, hiina, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, norra, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja vene keelt. Nimetatud keeli saab õppida indiv...
Usesoft on 1991. aastal asutatud Eesti IT firma, mis on keskendunud peamiselt kahele turule – CAD lahendused ehitusvaldkonnale ja äritarkvara lahendused tootmissektorile. Projekteerimistarkvaraga on firmal kogemust enam kui 20 aastat. Usesoft on maailma suurima projekteerimistarkvara tootja, Autodeski ametlik edasimüüja alates 1992. aastast ja ametlik koolituskeskus alates aastast 1998. Meie juures on käinud ennast täiendamas igal aastal sajad spetsialistid ehituse-, tootmise- ja mu...
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE loodi 1992. aastal, et toetada ja edendada inimeste juhtimise arendamist Eesti ettevõtetes ja organisatsioonides. Meil on üle 300 liikme ning oleme personali- ja inimeste juhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis. PARE on oma liikmetele partneriks, vahendades nii aktuaalseid kui ka kustumatuid teemasid personalivaldkonnas, ning seda läbi erinevate tegevuste: - inimeste juhtimise valdkonna arendamine - valdkonna seadusloome väljatöötamis...
Pädevus kursused elektritööde juhtidele, elektrialane pädevuskoolitus, elektrialane täienduskoolitus, ekspertiisid, konsultatsioonid, juhendamaterjalide koostamine Koolitused toimuvad Tallinnas Hotell Dzingli konverentsikeskuses Tartus Hotell Tartu konverentsikeskuses
Asutatud 1997. aastal täiskasvanute tööalaseks väljaõppeks ja täiendusõppeks. Asume ja korraldame kursusi Tallinnas, Mustamäe tee 5, III korrusel (ruumid 302,303,304). Korraldame kutse- ja täiendusõppe kursusi nii eesti kui vene keeles. Meie kursused: töökeskkonna ohutus, esmaabi, laadurijuht (tõstuk, laadur, virnastaja, käru), tellingutel töötamine ja nende paigaldus, ekskavaatorijuht, troppija, kraanajuht (liikurnool-,sild-,pukk-,tornkraana), kraanade kasutamise järelevaataja, hüdro...
Hotell Susi asub Peterburi mnt, kiiresti arenevas linnaosas, ajaloolise Jüriöö pargi vastas. Hotell asub 2km kaugusel lennujaamast ja bussijaamast, vaid 10 minuti sõidu kaugusel Tallinna kesklinnast ja sadamast. Kaasaegse sisustusega 3* hotell on sobiv peatuspaik nii hubasust ja rahulikku miljööd hindavale turistile kui ka töö eesmärgil Tallinnat külastavale kliendile. Hotellis on kokku 101 tuba, neist 97 kahekohalist tuba ja 4 sviiti saunaga. Hotellis on eraldi korrused mittesuitsetaja...
Juhtide, keskastme juhtide ja tippspetsialistide täienduskoolitus ja coaching: ajajuhtimine, projektijuhtimine, meeskonnatöö, tõhus e-suhtlus.
Uus ja modernne 4-tärni hotell asub Tallinna südames – äri-, kaubandus- ja meelelahutusasutuste vahetus läheduses ning on ideaalne peatuspaik nii äri- kui ka puhkusereisil viibivatele külalistele. Hotellis on 267 numbrituba, sealhulgas 232 standardtuba, 17 äriklassi Skype tuba, 10 Double de Lux tuba ja 8 sviiti. Hotelli esimesel korrusel asub 152-kohaline restoran Monaco, mis pakub võimalusi nii kiireks kohviks, ärilõunaks kui ka gurmee-õhtusöögiks. Hotelli 60-kohaline lobby-baar ann...
Keeltekool International House Tallinn pakub inglise keele kursuseid nii täiskasvanutele kui ka koolinoortele ja lastele; nii neile kes soovivad inglise keele õpingutega alustada kui ka edasijõudnutele. Täiskasvanutele ja kooliõpilastele on eraldi grupid. Õppegrupid töötavad üheksal erineval inglise keele oskuse tasemel. IH Tallinna kursustel saab omandada põhjalikud ja süstemaatilised inglise keele alased oskused sõbralikus ja toetavas õpikeskkonnas kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel. Enam...
Ajajuhtimine.ee on on praktiline koht oma aja juhtimise kohta info hankimiseks ning teistega kogemuste jagamiseks. Sealt leiad teooriat, näpunäiteid, kogemust praktikutelt ja võimaluse ise panustada. Lisaks info jajuhtimise koolituse kohta.
TÜ Euroopa Kolledž asub Tartus, koolitab ja uurib Euroopa Liidu poliitikaid ja toimimist, ajalugu ning tulevikuperspektiive. Kaks MAGISTRIPROGRAMMI kombineerivad majandust, õigust ja riigiteadusi - on seega interdistiplinaarsed ning annavad sotsiaalteaduste kraadi, millega saab jätkata õpinguid ka doktoriõppes. Magistriprogrammide ained sobivad ideaalselt täienduskursusteks, nädalavahetuseti sobivad õpingud sobivad ka töötavale ning Tartust väljaspool elavale Euroopa Liidu huvilisele. E...
Invicta loodi 1991. aastal traditsioonilise koolitusfirmana, et pakkuda Eestis tegutsevatele ettevõtetele kvaliteetset ja praktilist täiendkoolitust juhtimise, finantside, turunduse, müügi ja klienditeeninduse valdkonnas. Üsna pea lisandusid meeskonnatöö, suhtlemis- ja koostööoskuste ning isikliku arengu ja motivatsiooniga seotud teemad. Alates 2006. aastast viime läbi loovust ja loovat mõtlemist arendavaid treeninguid „Kuus mõttemütsi“ ja „Lateraalne mõtlemine“, mis põhinevad maailmas tuntud...
Online Koolitus Grupp OÜ pakub internetipõhiseid koolitus itkoolitus.ee keskkonnas. Koolitused on IT teemalised ning varieeruvad programmeerimisest kuni disainini. Samuti korraldame privaatseid koolitusi ettevõtetele.
WSI on väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele loonud tulutoovaid veebilahendusi juba 1990. aastate keskpaigast saati. 87 riigis tegutsevat enam kui 1500-liikmelist internetiturunduse konsultantide meeskonda toetab Kanadas paiknev peakontor. Pakume internetiturunduse konsultatsioone ja teenuseid kuni erinevate täislahendusteni välja, sh: - seminarid ja koolitused (firmades, ülikoolides, konverentsidel) - uue kodulehe arendus - kodulehe optimeerimine otsingumootoritele (SEO) - Google...
Articum on koht kus inimene saab arendada oma isikupärast loovust ja tehnilisi oskusi maalimise ja joonistamise vallas. Osaleda saavad ka ilma eelneva kunstialase kogemuseta inimesed. Kursused on suunatud täiskasvanutele ja noortele. Juhendamine on suurel määral individuaalne.
TJO Konsultatsioonid on Eesti erakapitalil põhinev firma, mis alustas tegevust 1997. aastal. Tänaseks on ettevõttest saanud Eesti üks juhtivatest konsultatsioonifirmadest juhtimissüsteemide arendamise, strateegilise juhtimise, tootmise efektiivsuse tõstmise ja lean-programmide alal. OÜ TJO Konsultatsioonid kaasabil on tänaseks välja arendatud ning sertifitseeritud üle 250 rahvusvahelistele standarditele vastava juhtimissüsteemi. Oleme olnud toeks enam kui 100 ettevõtte strateegilise ja ekspordi...
Tallinna Õpetajate Maja on aastast 1957 vanalinna südames, Raekoja platsi ääres tegutsev koolitus- ja sündmuskeskus, mis ühendab ajaloolise miljöö tänapäevaste õpivõimalustega, püsides õppimise vaimus juba 65 aastat. Pakume põnevaid ning harivaid koolitusi ning meeskonna sündmusi. Samuti pakume ürituste ja koolituste korraldamiseks ajaloolise tausta ja omapärase sisekujundusega, ent samas kõigi kaasaegsete võimalustega, ruume.
Pärnumaa Kutsehariduskeskus on riigi hallatav kutseõppeasutus, mis alustas tööd Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2003 korralduse (RTL, 19.02.2003, 24, 361) alusel. Täna toimub õppetöö Pärnus ja Tihemetsas. Peahoone asub Pärnus Niidupargi tn 8//12, samas paiknevad ka õppetöökojad ehitus- ja puidutöö erialadele ning toitlustus-teeninduserialade erialaklassid ning täiskasvanute täiendkoolitus. Tihemetsas, endises Voltveti mõisahoones toimub õppetöö metsanduse ja aianduserialade õppijaile. Pärnu...
Tervise Arengu Instituudi koolitus- ja teabekeskus on tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajatele tööalast täiendkoolitust pakkuv struktuuriüksus
Majandusarvestuse Keskus pakub Teile pidevalt uueneva sisuga majandusarvestuse alast täiendkoolitust. Eesti Majandusjuhtide Instituudi järglasena oleme üle 20 tegutsemisaasta jooksul pidanud kursuste läbiviimisel peamiseks koolituse kvaliteeti. Meie lektorid on oma erialal töötavad tippspetsialistid, kes on pikaajalise lektoristaaziga tõestanud, et valitud metoodika võimaldab kõige paremini edasi anda teadmisi-kogemusi ja saada uusi oskuseid. Soovitame meie kursuseid kõigile finantsjuhtidele...
Asutatud 2001; põhitegevus täiskasvanute keele- ja giidiõpe, kõrvaltegevused tõlke- ja giiditeenused. Ca 20 õpetajat (BA, MA, MSc) ja 10 tõlki; aastas õpetame 500-600 õppijat ja anname 5000-6000 ak/t. 12 keelt: eesti, vene, soome, läti, inglise, saksa, rootsi, norra, prantsuse, itaalia, hispaania, türgi. Tavakeele, ärikeele ja erialaste võõrkeelte koolitus individuaalselt, avalikes ja firmasisestes gruppides. Suuremad klientfirmad: Beiersdorf, Wrigley, Fortum, If Eesti Kindlustus,...
Ennevanasti oli meie nimi IMG Koolitus. Paljud mäletavadki meid just selle nime kaudu. Tegemist on sisuliselt sama koolitusfirmaga, mis on lihtsalt veelgi parem. Nimevahetus on peamiselt seotud sellega, et Belbini meeskonnarollide teema on muutunud järjest olulisemaks. Aitame leida meeskonna tugevused, nõrkused ja varjatud potentsiaali ning õpetame seda targalt kasutama. Aitame saavutada parimaid tulemusi läbi harjumuste muutuse! Oleme Belbin Associates esindajad Eestis ja kasutame Belbini...
Kutsume Teid osalema SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolitustel! Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolitustalitus korraldab koolitusi meditsiini, psühholoogia, juhtimise ja infotehnoloogia valdkonnas. Meie koolitustele on oodatud kõik huvilised üle Eesti. Koolitustalituselt on võimalik tellida teie organisatsioonile sobiva sisu ja mahuga koolitus. Pakume ka võimalust kasutada meie õppeklasse ja nõupidamiste ruumi. Rohkem infot meie kodulehelt (www.regionaalhaigla.ee) lingi alt “Koolitus ja praktika...
AHL Tartu Keskus on vabaharidusliku koolitusega tegelev mittetulundusühing. Meie eesmärgiks on pakkuda inimestele võimalust arendada oma teadmisi ja oskusi terve elu. ARENG ÕPPIMISE KAUDU!
Pikaajalisel giiditöö praktikal ja kogemusel põhinevad koolitused Tallinna ja Eesti kohta. Koolitustesse kaasatud oma ala parimad. Kõigile, kellel huvi tundma õppida Tallinna ajalugu ja vaatamisväärsusi või muud koolitusel tutvustatavat regiooni Eestis. baaskoolitus giididele täiendkoolitus giididele ja reisisaatjatele täiendkoolitus reisikorraldajatele
Õigusalased, majandusalased, psühholoogiaalased ja teised koolitused. Konsultatsioonid ja nõustamine.
Inscape Baltic on inimeste ja organisatsioonide arendamisele suunatud juhtiv koolitus-ja konsultatsioonifirma, mis alustas tegevust 1997. aastal. Meie eesmärk on aidata firmadel ühendada inimeste motiveeritus ja professionaalsed oskused. Selleks kasutame kogu maailmas tunnustatud ja Eesti oludele kohandatud arendus- ja koolitustooteid juhtimise, meeskonnatöö, müügi ja teeninduse ning isikliku arengu vallas. Koostöö rahvusvaheliste partneritega teeb meile võimalikuks pakkuda arendusprogramme j...
JM Corporation OÜ on JM Tieto OY tütarfirma Eestis, mis alustas tegevust 2008. aasta suvel. JM Tieto OY on 1996. aastal Soomes loodud turundusettevõte, mis tänaseks päevaks tegutseb juba muudes Skandinaaviamaades, Baltikumis ja Venemaal. Meie töökasse kollektiivi kuulub Soomes üle 40 inimese, Eestis 10 inimest ja Venemaal (Moskva, Peterburg) 10 inimest. JM Corporation OÜ põhiliseks tegevusalakas on rahvusvaheliste B2B äri- ja kliendisuhete loomine ja arendamine ning erinevate turunduslahenduste...
ESMAABI ANDMISE VAJADUS tuleb abistajale ALATI ootamatult. Paraku MITTE KUNAGI sa hommikul ärgates ei tea, kas täna on sul vaja abi anda või mitte. Kui aega on ainult loetud minutid, on ilmselgelt esmaabikoolituse peale mõelda hilja. Ootame Teid esmaabi põhikursusel ja esmaabi täiendkursusel. Alates 2010.-ndast aastast korraldame ka tuleohutuskoolitusi, sh evakuatsiooniõppused, tuleohutusinstruktaažid ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitused.
„Seiklusjutte Maalt ja Merelt" pubil on olemas uhke retrohõnguline seminariruum, kus saab pidada privaatselt oma üritus, koolitus, koosolek, bankett, seminar või pidulik õhtusöök. Jututuba mahutab u. 35 inimest, laudu ja istekohti on võimalik paigutada mitmeti, vastavalt soovile. Ruum on varustatud vajaliku tehnikaga: kirjutustahvli, data-projektori, tüüneri, DVD-mängija, kõlarite, TV ja internetiühendusega, (musikaalsetele isegi klaver). Jututoa üüri hinnad kujunevad järgmiselt: Kuni 10...
Järveveere Puhkekeskus asub Võrtsjärve kaldal, Valma külas 25km Viljandist Tartu poole ja 55km Tartust Viljandi suunas Pakume majutust neljas erinevas majas ning rohkelt lisavõimalusi vaba aja veetmiseks meie puhkekeskuses (lähemalt kodulehelt) Meie puhkekeskus sobib koolitusteks,seminarideks ja aastaringseks puhkamiseks peredele ning ürituste korraldamiseks firmadele. Lisaks majutusele pakume ka meeldivaid vaba aja veetmise võimalusi.
Keeleõpe - inglise, rootsi, soome! Individuaaltundide paketid. Minigrupid (2-4 õpil.).
See on ettevõtmine, mis ühendab enda alla kõik grimmiga seotud tööd. Me oleme suunanud oma tegevuse teatris ja televisioonis, filmis ja fotokunstis kasutatava jumestuse-grimmi edendamisele ja selle töö organiseerimise lihtsustamisele.
Vis vitalis OÜ korraldab Pere- ja Organisatsiooni konstellatsioonide sissejuhatavaid ja jätkukoolitusi.
Brainstorm OU
Tallinna Täiendkoolituskeskus on Töötukassa partner. Täiendkoolituskeskus on peamiselt keskendunud täiendkoolituste pakkumisele. Jätkuvalt on meie lektoriteks ja juhendajateks pika-ajalise praktilise kogemusega oma ala spetsialistid. Kursuste käigus omandatakse vajalikud teadmised ja küllaldased praktilised kogemused vastava aine kohta, mis omakorda peaks oluliselt parandama kursusel osalenu konkureerimisvõimet tööturul.
konsultatsioonid
2002. aastal loodud Tartu Kutsehariduskeskus on saanud tänaseks suurimaks kutse- ja täiendõppekeskuseks Eestis. Meie missiooniks on pakkuda õppijatele parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja edukaks toimetulekuks läbi elukestva õppe. Täiskasvanutele oleme loonud õppimisvõimalused ligikaudu 200 kursusel kõikides Tartu Kutsehariduskeskuses õpetatavates valdkondades. Täiskasvanud õppijad saavad omandada uue eriala esma- ja ümberõppekursustel või arendada oma tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendusk...
Järvamaa Kutsehariduskeskus moodustati 1. septembril 2008 Paide Kutsekeskkooli ja Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli baasil. Järvamaa Kutsehariduskeskus on haridusasutus, kes tegeleb nii põhikooli- kui gümnaasiumijärgse kutseõppega, samuti täiskasvanute täiend- ja ümberõppega.
Palgakonsultatsioon ja -koolitus tööandjale.
Toiduhügieenikoolitus Enesekontrollikoolitus Enesekontrolliplaan ja HACCP
Tööportaalist Karjääriabi leiab töökuulutused, uudised, artiklid, tööhoroskoobi ja palju muud huvitavat, mis on seotud tööeluga. Korraldame ka ettevõtluskoolitusi alustavatele ettevõtjatele.
Koolitused, konverentsid, seminarid, infopäevad, sisekoolitused! Hansa Konverentside missioon on pakkuda avalikel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel klientidele professionaalseid lektoreid ja kvaliteetset korraldustööd, asetades rõhku kliendi mugavusele ja heaolule. Pidades väga oluliseks pikaajalisi positiivseid kliendisuhteid, oleme valmis omalt poolt pakkuma professionaalset nõustamist, et selgitada välja kliendi soovid ja vajadused. Sõbraliku ja pühendunud meeskonnana oleme al...
Tallinna Pressikeskus Solarise keskuses avati 24.03.2010 linnavalitsuse pressikonverentsiga. Pakume kõigile soovijatele võimalust läbi viia pressiüritusi, seminare, konverentse, esitlusi jms. Võimalus kasutada uusimat esitlustehnikat, vt lähemalt meie koduleheküljelt www.tallinnatv.eu. Rendihinna kujundamisel püüame olla paindlikud, tehes allahindlusi koduleheküljel pakutud summadest. Olete oodatud tutvuma, Artur Raidmets pressikeskuse juhataja 501 6817, 600 5523
Interaktiivne liiklusteooria e-õppekeskkond.
Beautyworld OÜ tegevusalaks on jumestuskoolitused
Siseaudiitor.ee osutab järgmisi teenuseid: siseauditi teenus siseaudiitorite koolitus sisekontrollisüsteemide hindamine riskide hindamise läbivimine ja nõustamine protsesside kaardistamine ja hindamine aastaaruande, tulemus ja vastavus ning projektiauditite läbiviimine
väike koolitusfirma suure töösoovidega
International Language and Education Centre EVENOR OÜ on spetsialiseerunud erinevatele välismaal toimuvatele haridusprogrammidele. Pakutavate teenuste hulka kuuluvad laste ja noorte keelelaagrid, täiskasvanutele ja äriklientidele mõeldud keelekurused keelekeskkonnas, kesk-ja kõrgharidusprogrammid välismaal. Keeleõppe osas pakume kursusi vaid koolides, mis vastavad kvaliteetkeeltekoolidele kehtestatud nõetele. Pea kõikides koolides oleme tööreiside käigus ka ise õppe-ja elamistingimustega tutvu...
S&OP Consult OÜ tegeleb ostu, ettevõtte operatiivjuhtimise ja prognoosimiskoolitustega. Nish millel tegutseme on tarneahelasse puutuvad koolitused ja konsultatsioonid.
Dokumendihaldurite Ühingu missioon on väärtustada dokumendihalduri kutset ning teadvustada hästi toimiva dokumendihalduse vajalikkusest nii tööandjaid, spetsialiste kui ka laiemat üldsust. Selleks korraldame dokumendihalduse alase info võimalikult head kättesaadavust, kasutades selleks erinevaid kanaleid. Levitame oma erialaseid teadmisi ja kogemusi, nõustame ning jagame asjatundlikke soovitusi.
Koolituse viib läbi Janek Tuttar, kes on Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor avaliku esinemise, suulise eneseväljenduse ja ajakasutuse juhtimise ainete lektor. Janeki esimesed kogemused koolitajana pärinevad aastast 1997. Muude tegemiste hulgas on teda aastatel 2008-2010 tudengite poolt kolmel korral parima õppejõu nominendiks esitatud. Janek on kodulehe www.AvalikEsinemine.net autor ja omanik. Lisaks kirjutab ta avaliku esinemisega seotud teemadel ka ajalehele Äripäev ja portaalile sekretar....
Real Trade Group võimaldab klientidel läbi kauplemisplatvormi Real Trade kaubelda FOREX valuutaturul. FOREX on turg, kus ööpäevaringselt liigub ligi 4 triljonit dollarit. Oleme keskendunud klientide heaolu suurendamisele ja vastutulelikkusele ning loodame suurepärast koostööd! Time to Trade Real Trade
Oska Koolitused OÜ korraldab mitmekesiseid koolitusi ja seminare. Meie eesmärgiks on tagada osalejate enesekindlus ja edu igas olukorras. Selleks jagame osalejatega tarvilikke teadmisi ning aitame neil väärtuslikke praktilisi oskusi arendada. Õpi oskama! Meie missiooniks on nende inimeste soovide täitumisele kaasa aitamine, kes peavad oskusi ja enesetäiendamist investeeringuks tulevikku.
ZWCAD Koolitus OÜ õpetab arvutiga joonestama tarkvara ZWCAD abil ja müüb sama tarkvara. ZWCAD on analoogne AutoCAD programmiga, kasutatakse samasuguseid vahendeid, sama failitüüpi DWG. Kui ühest ettevõttest on kursustest osavõtjaid 2 või rohkem, on kursuste toimumise aja graafik ja kursuse tasu võimalik kokku leppida. Koolituse lõpetanu oskab, kasutades CAD programme, avada, muuta, printida eelnevalt valmistatud jooniseid; valmistada uusi jooniseid DWG failidena.
Korraldame koolitusi nii avalike koolitustena kui ka asutusesisestena. Pakume koolitusi esmaabi väljaõppekursus 16-tunnine, esmaabi täiendõpe, tuleohutuskoolitus, töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus. Koolitusreis Gruusiasse, Sri-Lankale, Kariibi mere kruiisile ning mujale maailma erinevatesse paikadesse on võimalus ühendada meeldiv kasulikuga. Lisaks pakume veel toredat veini- ja kokteilikoolitust.
Graafikud, analüüsid, nõuanded ja vajalikud teadmised investeerimisel kulda ja hõbedasse.
1999.a. tegevust alustanud ettevõte tegeleb personaliotsingu ja koolitustega.
N.O.R.T. Koolitus on koolitusfirma Tartus, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on: *Arvutikoolituste korraldamine, individuaalõpe, arvutiklassi rent *Ettevõtlusalaste koolituste korraldamine *E-kursuste koostamine ja läbiviimine *Info- ja konsultatsiooniteenused
Tammsaare Koolituskeskus on loodud koolituste, seminaride ja koosolekute läbiviimiseks. Pakume parimat keskkonda, kus keskenduda aktiivsele mõtte- ja arendustegevusele. Siin on kokku kuus erineva suuruse ja tehniliste vahenditega varustatud ruumi. Ruumi kujundust saab muuta vastavalt soovile ja suurim ruum mahutab maksimaalselt 50 inimest. Asume Tammsaare Ärikeskuse A-torni 6.korrusel. Koolituskeskuse looja on Invicta AS.
AS Bi-Info tegutseb eesti koolitusteenuste turul alates aastast 1991! Aktsiaselts Bi-Info – on üks turul tegutsevatest juhtivatest ettevõtetest. - Firma tegevuse põhieesmärk on ettevõtja varustamine vajaliku informatsiooniga usaldusväärsetest allikatest. Me pidevalt jälgime EV seadusandluse muudatusi, tõlgime neid vene keelde ning süstematiseerime teematika kaupa. Igakuiselt me esitame meie klientidele eesti seadusandluse – sünkroonselt nii eesti kui ka vene keeltes kehtivas redaktsioo...
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus loodi turuvajadusi arvestades 2010. aasta talve hakul. Toome koolitus- ja konverentsiellu värskust ja emotsioone. Üksluised loenguvormid ei kuulu meie programmidesse. Meie tooteportfellis on avalikud konverentsid, seminarid ja koolitused. Lisaks pakume sisekoolitusi, mille kavad töötame välja ettevõtte või asutuse huvidest lähtuvalt. Rõõmuga oleme abiks kõikvõimalike ürituste läbiviimisel (konverentsidest ja koolitustest suvepäevadeni). Esimesena...
BarProf OÜ tegeleb erinevate baarialaste koolituste ja konsultatsioonide läbiviimisega, baarikaupade müügiga ning baarieriala info vahendamisega. BarProfi peamiseks erinevuseks teistest baarierialal koolitusi pakkuvatest firmadest on see, et koolituste läbiviijateks on pidevalt baaritööd praktiseerivad baarmenid. Lisaks korraldab BarProf hetkel ainukesena Eestis koolitusi show-baarmenitele. BarProfi koolitused toimuvad funktsionaalses ja reaalsusele vastavas õppekeskkonnas ning seda peet...
Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ on psühholoogilisi koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte. Meie kliendid on erinevad Eesti avalikus-, era- ja kolmandas sektoris tegutsevad organisatsioonid. Me lähtume oma tegevustes järgmistest põhiväärtustest: personaalsus, süsteemsus, püsivus, sügavus ja innovaatilisus. Läheneme igale kliendile personaalselt, arenguprotsessid on koos kliendiga valminud „rätsepatöö“, mida on võimalik saavutada läbi pikaaegsete kliendisuhete hoidmise. Are...
Tallinna kesklinnas asuv autokool on valmis koolitama kaasaegsetel autodel ja pädevate õpetajate juhendamisel A ja B kategooria sõidukijuhte. Meie kaudu on võimalik läbida kogu teooriakoolitus e-õppena. E-õpe on mugav viis teadmiste omandamiseks aktiivsele kuid samas hõivatud inimesele. Meie õpetajad ootavad Sind!
OÜ Estnorlink on ühenduslüli Eesti ja Norra vahel. Pakume nii tõlketeenuseid kui ka abi asjaajamisel Norra ametiasutustega. Võtke meiega ühendust ka siis, kui olete huvitatud norra keele kursustest eestlastele või eesti keele kursustest norralastele.
Kaasik Koolitus Koolituskeskus korraldab ja viib läbi täiskasvanutele erinevaid kursuseid ja koolitusi, mis toimuvad regulaarselt koolituskava alusel üle Eesti nii eesti- kui ka venekeelsetena. Spetsialiseerunud kohustuslikule toiduhügieeni, esmaabi ja tööohutuse- ja töötervishoiu alastele koolitustele. Koolituskavas on veel erinevad psühholoogilised koolitused, sihtgrupiks lastega tegelevad inimesed. Kõiki koolitusi on võimalik tellida ka asutusesisestena. Loengud on huvitavad ja illus...
Nopri Talumeierei asub Võrumaal Misso vallas Kärinä külas. Nopri Talumeierei on välja kasvanud Nopri talust, mille peamine tegevussuund on karjakasvatus ja piima tootmine.
CadOn on Solidworksi esindaja Eestis, Lätis ja Soomes. Lisaks tarkvarale pakuma ka koolitusi. CadOn Consulting OÜ omab riiklikku koolitusluba.
ArenguLine OÜ tegevusvaldkondadeks on: konsultatsioonide ja informatsioonialaste teenuste osutamine ning seminaride, kursuste ja konverentside korraldamine. Meie firma põhiülesandeks on brändi arendamine ja klientidele parimate koolituste korraldamine. Meie lektorid on ministeeriumite ja ametite ametnikud, ülikoolide professorid ja Eesti juhtivate firmade spetsialistid.
Veedaliku taimetoidu koolitused.
BCS Koolitus on Eesti juhtivaid IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. BCS Koolituse fookusvaldkonnad, milles tagame tipptaseme ja –kvaliteedi on: • Täiskasvanute täiendkoolitused, konsultatsioonid: pakume koolitusi nii infotehnoloogia (professionaalne arvutikasutamine, IT haldamine), juhtimise (strateegiline IT juhtimine, meeskonnatöö) kui teeninduse (telefoniteenindus - HelpDesk, telefonimüük) valdkonnas. • BCS Koolitus omab Microsofti sertifitseeritud kool...
Teie strateegiline partner, abistades teid äriplaani koostamisest kuni strateegiliste eesmärkide saavutamiseni läbi efektiivse raamatupidamise ja finantside juhtimise
Autokool Viva Liiklus OÜ on Tartu autokool, mis pakub erinevaid liiklusealaseid koolitusi. A, B kategooriad, Lõppastme ja EcoDriving koolitused, jalgratturite koolitus.
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse näol on tegemist koolitusfirmaga, kelle peamiseks tegevussuunaks on organisatsioonidele suunatud professionaalse koolitus- ja arendustegevuse tulemuslik teostamine teenusena. Eesmärk on organisatsioonidele pakkuda nende tegevusvaldkonna spetsiifikast lähtuvalt süsteemset personali (juht, spetsialist) arengut toetavaid arendamisvõimalusi. Teenused: Lisaks klassikalisele koolitusteenusele (avatud ja sisseostetud koolitused, seminarid, konverentsid ning...
Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda on Eesti kinnisvaramaaklereid ühendav mittetulundusühing.
AS Tikkurila on värvide tootmise ja müügiga tegelev Baltikumi kontsern, kelle tegevusharudeks on ehitus- ja remontvärvide tootmine ja müük ning tööstusvärvide müük.
Veebipõhine toiduhügieeni koolitus kõikidele toidukäitlejatele sõltumata ajast ja kohast
- Ovaali interaktiivsed KOOLITUSED arendamaks meeskonna sidusust, emotsionaalset intelligentsus ja teadlikkust Motivatsioonikoolitused “Eneseteostus läbi firma = isikliku tööprotsessi teadlik juhtimine” Suhtlemiskoolitused “Emotsionaalne intelligentsus = koostöösuhete teadlik loomine” - Ovaali SÜNDMUSLAHENDUSED (loovmeetodid ja meeskonnamängud) arendamaks meeskonna loovust, huumoritaju ning koostegemise rikkust ja tähendust Valikus: "Ice-breaker", "Eksootiline trummiring", "...
Kinnisvarakool OÜ missioon on suunatud professionaalsuse tõstmisele kinnisvaraturul. 2003. aastal asutatud Kinnisvarakool OÜ on keskendunud kinnisvaraalasele baaskoolitusele maakleritele, kinnisvaraspetsialistidele, hindajatele ja eraisikutele.
McLean & Laneman on juhtimisalane konsultatsioonifirma. Ettevõtte põhitegevuseks on konsultatsiooniteenused, tootmislahenduste juurutamine ja koolitused . Meie klientideks on oma ala juhtivad ettevõtted kogu maailmas, kes usaldavad meie ekspertiisi ja kogemusi
Täiendkoolituskeskus alustab tööd 2012. aasta jaanuarist. Pakume erinevaid koolitusi nii eesti kui ka vene keeles. Kursustele ootame õppureid, kes tahavad omandada uusi ja täiendavaid teadmisi kogenud lektorite käe all. Jälgige kodulehte leidmaks just Teile sobiv meie koolitustest. Huvilised võivad tutvuda raamatupidamisprogrammiga Profit jätkukursusel või laadida alla tutvumiseks demoversiooni. Lisaks koolitustele pakume raamatupidamise teenuseid ning -konsultatsioone. Ai...
Usume, et iga inimene on unikaalne ning püüame oma tööga kaasa aidata, et: - ta oskaks veelgi paremini märgata oma tugevusi ja individuaalsust; - ta tunneks ennast hästi oma töös, suhetes kolleegide ja klientidega, välimuses, esinedes jm. Ja et ka töökohad oleksid sellevõrra rõõmsamad!
FranklinCovey on üleilmne nõustamis- ja koolitusliider täideviimise, kliendilojaalsuse, usalduse, liidriks olemise ja isikliku efektiivsuse alal. FranklinCovey Eesti alustas 1999. aastal. Maailmas juhtiva konsultatsiooni- ja koolitusfirma litsentsipartnerina on meil kasutada rahvusvahelises praktikas tõendatud diagnostikad, protsessid ja töövahendid, mis tõstavad töötajate, meeskondade ja organisatsioonide efektiivsust.
Loovuskohvik on Sinu strateegiline partner loova organisatsiooni kujundamises. Me toetame inimeste loovuse arengut, aitame kujundada loovat organisatsioonikultuuri, suuname loovalt organisatsiooni protsesse ja toetame organisatsioonide jaoks oluliste projektide loovat elluviimist. Loovuskohvikus loome koolitusi, mis toetavad suhtlemis-, käitumiskultuuri- ja koostööoskuste arengut, meeskonnatööd, loovuse avamist ja loovate lahenduste leidmist.
Tegeleme Soome tööohutuskaardi koolitusega.
Hügieeni- ja puhastusalased koolitused, konsultatsioonid ning dokumentatsioonid
Ettevõte Realtrade OÜ võimaldab oma klientidel kasutada tasuta kauplemisprogrammi "Real Trader", mis võimaldab saada jooksvat informatsiooni FOREX turu hetkeseisust, viia läbi tehnilist analüüsi, sõlmida ja jälgida tehinguid.
Tallinna Linnatranspordi AS koolituskeskus pakub järgmisi kursusi ja koolitusteenuseid: • D-kategooria sõiduki juhtide (bussijuhtide) ettevalmistamine ja nende kutseoskuste määramine • C- ja CE-kategooria sõiduki juhtide ettevalmistamine • Bussijuhi täiendusõppe ametikoolituse kursuste korraldamine • Trammijuhtide ettevalmistamine Kursused ja koolitusteenused on tasulised. Üldjuhul kasutatakse kursuse kompleksset maksumust, mida võib tasuda etapiviisiliselt. Võimalik on...
Altex on rahvusvaheline internetiturunduse firma, mis tegutsenud alates 2005. aastast. Oleme oma klientidele pikaajaline strateegiline online partner.
Ärikoolitus ja –konsultatsioonifirma Helvetia Balti Partnerite OÜ on täiskasvanute täiendkoolitusturul tegutsenud alates 1994. aastast. Pakume erinevaid juhtimise, raamatupidamise ja teenindusega seotud seminare nii avalike kui sisekoolitustena
BCS Koolitus on Eesti juhtivaid IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. BCS Koolituse fookusvaldkonnad, milles tagame tipptaseme ja –kvaliteedi on: täiskasvanute täiendkoolitused, konsultatsioonid Ettevõte pakub koolitusi nii infotehnoloogia (professionaalne arvutikasutamine, IT haldamine), juhtimise (strateegiline IT juhtimine, meeskonnatöö) kui teeninduse (telefoniteenindus - HelpDesk, telefonimüük) valdkonnas. BCS Koolitus omab Microsofti sertifitseeritu...
OÜ MAJANDUSPARTNER on 1993.a. asutatud koolitus- ja konsultatsioonifirma. Oma tegevust alustasime Eesti Majandusjuhtide Instituudis, aadressil Sütiste tee 21. OÜ MAJANDUSPARTNER eesmärgiks on pakkuda avalikule ja erasektorile kvalifitseeritud nõustamist ning tasemel sisekoolitusi, kaasates nõustamisprotsessi parimaid oma valdkonna spetsialiste ja juhtimiskonsultante. Väärtustame loovust ja pühendumust ning töötame pidevalt selle nimel, et saavutada teenuste professionaalsuse, kvaliteedi...
Alates 1992.a. Bi-Info Grupp korraldab seminaare, koolitusi ja konverentse.
arendame šeipinguliikumine Eestis
Filmimehe Erakool koolitab spetsiifiliste teleerialade spetsialiste nagu saatejuhid, reporterid, operaatorid, monteerijad, toimetajad jne. Meie kursustel õpetatakse nii teoreetilisi kui praktilisi oskusi, mis annavad lõpetajatele algteadmised erinevatest teletöö valdkondadest. Kooli õppejõududeks on oma eriala vaieldamatud tipptegijad, kelle tööks on igapäevane telesaadete tootmine. Kursustel osalemine ei eelda varasemaid teadmisi nimetatud teleerialadel. Vt www.filmimees.ee/erakool
CVKeskus.ee on külastatuim tööportaal Eestis, kus leidub suurim valik tööpakkumisi. Igapäevaselt leiavad tuhanded tööotsijad CVKeskus.ee tööportaalist endale uue töö. Avasta CVKeskus.ee – Sinu uus tööandja on Sind juba ootamas!
Seeder Konsultatsioonid OÜ on 2003.a. loodud perefirma, mille omanikud on Siret ja Janno Seeder. Pakume feng shui filosoofiast lähtuvaid koolitusi, nõustamisi ja üritusi. Omame koolitusluba tööalaste koolituste läbiviimiseks (nr 6888HTM).
Eduka enesearengu toetaja! Eneseareng on paratamatus, teadmine väärtus. Tee teadlikud valikud! Koolituskursused OÜ korraldab koolitusi teemadel: - Esinduslik klienditeenindus - Edukas eneseväljendus - Vestluse juhtimine - Konfliktist koostööni - Tagasiside kui toetus - Õppimine meeldivaks Vaata lähemalt www.koolituskursused.ee
Fantaasiarikkad ja huvitavad meeskonnakoolitused professionaalsete õpetajate juhendamisel. Galeriimüük, Erakunstikool, kunstiüritused, korralised kursused täiskasvanutele, noortele ja lastele.
OÜ Wellminded viib Meelerahu kaubamärgi all läbi nõustamisi ja koolitusi.
Toretto Koolitus on täienduskoolitusasutus, mis asutatud Toretto OÜ poolt eesmärgiga korraldada tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi. Õppetöö toimub: - e-õppena - avalike loengute ja/või praktilise tööna - ettevõttesiseste loengute ja/või praktilise tööna Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, akadeemiline tund on 45 minutit. Toretto Koolitus vastab Täiskasvanute koolituse seadus (lühend - TäKS) nõu...
VEEBITURUNDUS JA PRAKTILISED KODULEHE KOOLITUSED Collectiv Koolituskeskus õpetab ettevõtjatele ja üliõpilastele kodulehe tegemist ja veebiturundust alates aastast 2005. Teeme koostööd IT firmade, ülikoolide kui maakondlike arenduskeskustega. Koolitused, konsultatsioonid ja seminarid: Kuidas teha kodulehte, kust kliendid oleksid nõus ostma? Mis tuleb enne kodulehe tegema hakkamist läbi mõelda, et vältida hiljem mõttetut aja ning raha kulu. Kuidas teha kodulehte JOOMLA, WORDPRESS või...
Püsivad personalihindamise ja talendijuhtimise lahendused!
Ohutuskoolitused ja -teenused. Soome Tööturvalisuskaardi, Põhjamaade Tuletöödekaardi ja Soster-kaardi koolitused Soomes ja Baltimaades, eesti, vene ja soome keeles.
KOOLITAME KULLASSEPPI, METALLI KÄSITÖÖLISI, juveeli salongi müüjaid-teenindajaid. Meil on õppinud üle 80. kullassepa õpilase ja 56 salongi teenindajat. Kullassepaks õppimine on mujal maailmas 7 aastane, meie pakkumine on kirjas kodulehel www.markiigold.ee See on põnev eriala, mis sobib tarkadele ja käelisest tegevusest huvitatud inimestele ja avab hiljem võimaluse jõudu katsuda maailma parimate selle ala esindajatega eriala võistlustel, mida viiakse läbi Euroopas ja mujal maailmas. Saate osaleda...
Väitluskoolitus on argumenteeritud mõtlemis- ja suhtlemiskultuuri looja: * alustades organisatsiooni väitlusklubi, * koolitades juhte ja töötajaid, * nõustades kõneisikuid, * juurutame argumenteerimise teie organisatsiooni kultuuri.
AESTHETIC Health and Spa – ilu ja esteetika ilusalong, õppekeskus ning professionaalse kosmeetika pood. See on ilusfääri kõige viimaste maailmasuuniste ning kosmetoloogia parimate traditsioonide üllatavalt harmooniline kooslus. Mis eristab AESTHETIC Health and Spa ilusalongi teistest Eesti ilusalongidest? • PARIM TEENUSTE VALIK • KÕIGE MITMEKESISEMAD NÄO- JA KEHA HOOLDUSE METOODIKAD • APARAAT-KOSMETOLOOGIA UUSIMAD TEHNOLOOGIAD Aparaat-metoodikad Näo noorendamine,...
MTÜ Euroopa Progressiivse Kultuuriline Kogukond korraldab koolitused õppekeskuse SVEDO kaudu.
koolitusettevõte
AM,A,B,BE,C,CE kat.koolitus. Veoautojuhtide-ja taksojuhtide ametikoolitus, ADR-koolitused, reguleerija koolitused, lõppastmekoolitused , libedasõit, ökonoomne sõit, esmaabi koolitus
Avaram OÜ haldab kaubamärki KlienditeenindusKeskus ja kodulehte www.teenindus.ee
Klaar OÜ on Apple toodete hoolduse, müügi ja koolitustega tegelev ettevõte. Tegeleme kõigega, millel on õuna logo peal ja ka nende asjadega, mis peaksid Apple toodetega koos toimima. Oskame nii iPadi kui Mac OS X Serveri seadistamist ja ka need, kel Windowsi masinad, saavad meie juurest abi, et sujuvalt Apple-le üle minna.
Elu Kui Seiklus on platvorm, mis pakub koolitusi neile, kes on valmis palgatöölt üle minema ettevõtlusele või allest ettevõtlusega alustanud ning vajab lisateadmiseid innovaatilisel ja professionaalsel moel oma teenuse/kauba turundamiseks Eestis ja välismaal.
Täiskasvanute tööalased koolitused kõikjal Eestis.
Kristo Krumm Koolitused pakub koolitusi järgmistes valdkondades: 1. Müük ja klienditeenindus. Selle praktiline elluviimine ja juhtimine. 2. Turundus ja turundusjuhtimine. Turundusanalüüsist kuni igapäevaste turundustegevuste praktikasse juurutamiseni. 3. Ostuprotsessi analüüs ja klientide ostuvalikute analüüs. 4. Ettevõtte finantsjuhtimine ja ettevõtte rahanduse korraldamine. 5. Strateegiate kujundamine ja rakendamine, äriplaanide koostamine ja finantskavandamine. 6. I...
Invicta on praktikute firma. Siin töötavad tunnustatud ja positiivse ellusuhtumisega professionaalid. Me pakume koolitusi ja konsultatsioone organisatsioonidele ning inimestele, kes soovivad saada igapäevatöös koheselt rakendatavaid teadmisi.
Heateenindus.ee arendab läbi erinevate ürituste Eesti teeninduskultuuri ning aitab tõsta teeninduse väärtust ühiskonnas.
Originaalse DISC-i kasutuslitsentside koolitus
Tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugiettevõtlusega alustajale.
European Center for Research and Development of Human Abilities
oO Stuudio on keraamikaga tegelev ettevõte, mis koondab endas kahte keraamilise disainiga tegelevat isikut, kelleks on Ene Raud, Mart Stöör. Loojaid ühendab lihtne ja loomulik vormitunnetus, ning siiras kirg luua funktsionaalseid, kuid samas esteetilist naudingut pakkuvaid esemeid. Meie jaoks on oluline toote kvaliteetne teostus.
Sushimon pakub erinevaid meelelahutuslikke koolitusi jaapani köögist (sh sushi) kuni loenguteni spetsiifilistel Jaapani teemadel. Pakume ka teenindust, kostüümirenti, sisekujunduslahendusi jpm rikastamaks teie üritust.
Dreamgrow Digital on Eesti juhtiv digiagentuur. Lisaks ettevõtete turundamisele digikanalites tegeleme koolituste korraldamisega, mis aitavad inimestel ise oma digiturundusvajadustega hakkama saada.
Maalikoda pakub kunstialaseid koolitusi (sh maalilaagreid) algajatele ja edasijõudnutele, nii individuaalselt kui ka gruppidele.Soovi korral tuleme koolitusi tegema kliendi juurde. Osaledes koolitusel, annetad iga koolituse pealt 7% Tartu Mäe-kodu lastele kunstiõppeks.
MTÜ Vanaajamaja tegeleb traditsiooniliste ehitusviiside õpetamise ja populariseerimisega.
fotokool kursused, töötoad ja konsultatsioonid
Toiduhügieeni koolitused toidukäitlejale. Koolitused toimuvad koolituskava alusel üle Eesti, samuti on võimalik tellida ettevõttesiseseid koolitusi. Masteral Erakool omab koolitusluba nr 6003HTM
W.H.C. Consult on töökeskkonnaalaseid koolitusi pakkuv ettevõte. Korraldatavate koolituste eesmärgiks on aidata tööandjatel ja töökeskkonna kujundamisega seotud inimestel luua ettevõttes keskkond, mis on parim kõigist teistest.
Hubases miljöös pakume võimalust turgutada oma keha treeningute ja mõnusate protseduuridega, kosutada vaimu uue huvitava teabega loengute, seminaride või individuaalse nõustamise kaudu, toita hinge kauni ümbruse, sõbraliku teeninduse ja muude majas aset leidvate sündmuste abil.
Noor Meister 2014 toimub 7.-8. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses, kus mõõtu võtavad üle 300 kutseõppueri 24 erialal, avatud on 10 töötuba ametite proovimiseks, kutseharidusmessil on kohal 32 ametikooli üle Eesti. Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta!
www.valtumois.ee/seebid/koolitused
Tule Baltikumi suurimasse siselasketiiru, et nautida laskmist suures ja avaras ruumis.Tondi lasketiir pakub ainulaadset võimalust proovida laskmist tõelistest tulirelvadest! Erinevad laskmispaketid nii algajatele kui ka kogenenud laskuritele. Rohkelt emotsioone, adrenaliini ja püssirohtu! Võimalus pidada sünnipäevi, poissmeesteõhtuid ja firmapidusid. Lisaks laskmisele pakume: relvaloa, taktikalise laskmise, turvalisuse ja enesekaitse koolitusi. Kohapeal olemas relvapood koos vajaliku varustu...
TTÜ Turundusklubi eesmärgiks on koondada TTÜ turunduse huvilised tudengid ühte organisatsiooni, pakkudes neile uusi teadmisi ja praktilist väljundit.
Saviklubi on kohtumispaigaks inimestele, kellel on soov tegeleda millegi loomingulise ja huvitavaga ning meisterdada endale toredaid savist asju. Asume romantilises Kalamajas, põgusa jalutuskäigu kaugusel vanalinnast.
E-Koolituste portaal
Tere kallis fotohuviline! Eestifoto kool - See on paik kõigile neile, kes tunnevad, et fotograafia on midagi enamat kui tühipaljas klõpsimine. Nii leiadki meie juurest mitmeid erinevaid kursuseid ja workshoppe – alates õige lihtsatest kursustest algajatele kuni päris professionaalsete workshoppide ja kursusteni välja. Kõik meie kooli õpetajad ja juhendajad on oma ala parimad asjatundjad ning reaalselt praktiseerivad fotograafid. Mis muud kui kohtumiseni koolis!
RAHVUSVAHELINE SIHTASUTUS ART OF LIVING Art of Living (Elamise kunst) on üks maailma suuremaid vabatahtlike tööl tuginevaid organisatsioone, mis on pühendunud inimväärtuste arendamisele ning vägivalla- ja stressivaba maailma loomisele. Organisatsiooni on loonud Sri Sri Ravi Shankar 1981.a. ja selle kaks peamist tegevussuunda on: Haridus ja tervislik eluviis. Stressist vabanemiseks ja sisemise rahu saavutamiseks pakub sihtasutus erinevaid kursusi, mis hõlmavad hingamistehnikaid, med...
Kõikvõimalikud suhtlemisalased koolitused eraisikutele ja ettevõtetele. Konsultatsioonid ja arendusprogrammid. Teenidusettevõtete teeninduse arendamine; isikute individuaalsete oskuste - igapäevase suhtlemisoskuse, esinemis-, koolitamis- ja juhtimisoskuste arendamine. Koolitamiskohaks terve maailma ja koolitajad erinevatest riikidest/ rahvustest. Koolitusprogrammide ja -materjalide disainimine. Interaktiivne koolitusstiil. Uudsed ja huvitavad lähenemised. Õpetlikud ja huvitavad r...
Cambridge Institute, with a reputable experience and international coverage, is a private educational center specialized in language training, mainly English, Spanish, French and German. Its work methodology is a guaranteed success for students who decide to join our training programs. Apart from delivering quality, innovative courses, our institution provides students with personalized lesson plans tailored to their level and goals. This is both a verbal and quantifiable commitment because the...
Hispaania keele ja kultuurikeskus. Centro Picasso hispaania keele kool on tegutsenud Tallinnas juba 12 aastat. Kõik õpetajad koolis on hispaanlased. Kooli õpilastele pakutakse iganädalaselt killukest Hispaania kultuuri ja korraldatakse erinevaid üritusi, et tutvustada Hispaania traditsioone, maakondi, fiestasid, toitu ja jooke. Koolis on suur valik hispaaniakeelseid raamatuid ja filme
Sihtasutus Väärtustades Elu põhilisteks tegevusvaldkondadeks on kriisirasedusega kaasnevaid probleeme ennetava ja neid lahendava tugisüsteemi arendamine ja varaline toetamine ning pereväärtuste propageerimine ühiskonnas. Sihtasutuse eesmärgiks on rasedatele naistele ja nende lähedastele asjakohase nõustamise kättesaadavuse võimaldamine, tegemaks informeeritud otsuseid rasedusega seonduvates küsimustes s.h. (ka abordi osas), teades võimalikke kaasnevaid terviseriske ja olles informeeritud riig...
2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust. Meie tegevuse peamine eesmärk on ühiskondliku heaolu kasv, lähtudes seejuures viiest strateegilisest eesmärgist: rohkem jätkusuutlikke ja kiiresti kasvavaid ettevõtteid; Ee...
Kursused Tallinnas.Курсы в Таллинне
NYCS-Fansurf Kakumäe Surfikool alustas oma tegevust 15. juunil 2012 ning on antud tegevusvaldkonnas esimene Eestis. Lohesurf on nii Eestis kui ka maailmas viimase kümnendiga väga kiiresti arenenud ja järjest rohkem inimesi on alustanud selle spordialaga tegelemist. NYCS-Fansurf Kakumäe Surfikooli treeneriteks on oma ala professionaalsed sportlased. NYCS-Fansurf Kakumäe Surfikoolis pakume suvel lisaks laste ja noorte surfitreeningutele ka koolitusi tavainimestele purjelauas, lohesurfis ku...
Green Building Council (GBC) tegutseb 90 riigis üle maailma. Juhtiv ülemaailmne mittetulundusorganisatsioon on pühendunud taastuvenergia parima kasutamise, jätkusuutliku planeerimise, arenduse ja ehituse teadmiste levitamisele. Eesti GBC edendab energia ja kinnisvara planeerimise, projekteerimise ja ehituse kõrgeimat kvaliteeti. GBC Eesti partnerid ja liikmed pakuvad tipptaset, asjatundlikkust ning professionaalsust kõigis antud valdkonda puudutavates aspektides.
KehaMeeleKooli kaubamärki “Kasulik Koolitus” aitab lahti mõtestada ühe osalenu ütlus: “Väga kasulik koolitus oli, minu elu teeb see nüüd poole lihtsamaks!“. Meie koolitusi iseloomustab kerge jälgitavus, praktilisus ja õppijakeskne lähenemine. Meie arvutikoolituste omapäraks on e-kursus koolituse osana iseseisvaks järelõppimiseks ja isiklik juhendamine peale koolitust. Eriti oluline on just e-kursuse olemasolu, mille abil saad alati sobival ajal ja tempos kogu koolituse läbida ja üle korrata....
Sell It alustas 2011. aastal koolitusettevõttena. Nüüdseks oleme arenenud Eesti esimeseks ja ilmselt ka ainsaks täisteenust pakkuvaks müügiagentuuriks. Põhiliselt osutame edasimüügi ja müügijuhtimise teenust. Neist viimase raames aitame oma klientidel töötajaid värvata, juhtida ja arendada. Sell Iti võtmepädevus on müügistrateegiate loomine, mis on seni taganud meie klientidele tugeva konkurentsieelise ja head tulemused. Meie tehtud tööde kogum on mitmekülgne. Oleme aidanud müüa nii...
Oluline on vaid üks – see on kvaliteet. Just tingimusteta kvaliteedi pakkumine on teinud Pärnu Konverentsidest ainsa Eesti kapitalil baseeruva olulise tegija konverentsiturul. Ettevõtte kaks omanikku Toomas ja Anti hoiavad võtmetegevusel silma peal, lisaks sellele koordineerib Anti juhtivpartnerina ka ettevõtte igapäevatööd. Meie pikaajaline kogemus lubab katta erinevad tööstusharud ja ettevõtted alates idufirmadest ja lõpetades börsiettevõtetega. Mida ja milleks me õigupoolest teeme? K...
MTÜ Vanaajamaja (loodud 1998) tegeleb Eesti traditsioonilise ehituse koolitustega ning vanade ehitusviiside uurimise ja populariseerimisega.
Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Täiskasvanute Koolituskeskus on koolitusasutus, mis korraldab kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu). Meie peamisteks tegevusteks on: sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine, raamatupidamise kursuste korraldamine (algõpe ja täie...
Koolituskeskus alustas tööd 1989. aasta augustis Ida-Virumaa Keeltekeskuse nime all. Tookord oli tegemist munitsipaalasutusega. Olime Ida-Virumaal esimesed, kes hakkasid eesti keelt võõrkeelena õpetama. Täiendkoolitusega tegeleme aastast 1996. 2002. aasta detsembrist alates oleme iseseisev õppeasutus. Meie keskus on spetsialiseerunud täiend- ja ümberõppele, keelte õpetamisele ning majandusalasele koolitusele. Meie teenused: tööalane ettevalmistus, ümber- ja täiendõpe tööturul enimnõutud e...
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias on täiendusõppega tegeletud alates 1992. aastast. Praeguseks on kultuuriakadeemia kujunenud oma valdkonna populaarseks täiendusõppekeskuseks. Iga aastaga on täienduskoolitustel osalejate arv kasvanud. Kursusi viivad läbi Tartu Ülikooli ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning kultuuri- ja haridusvaldkonna spetsialistid teistest kõrgkoolidest ning koolitusorganisatsioonidest. Mille poolest erineme teistest koolitajatest? - Võrreldes teiste k...
Kaitseme korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks on Liidu liikmeskond kasvanud ca 1436-ni. Liidu juhtorganiks on Liidupäeval valitud 9-liikmeline Nõukogu, mis kinnitab ametisse juhatuse. Juhatuse ülesandeks on liidu tegevuse igapäevane juhtimine vastavalt Liidupäeva ja Nõukogu poolt kinnitatud otsustele. Eesti Korteriühistute Liit esindab Eesti korteriühistuid alljärgnevates rahvusvahelistes organisatsioonides: Ülemaailmne Korteriühistute Liit (ICA Ho...
Grafilius OÜ missioon — professionaalne graafiline disain ja kliendikeskne teenindus. Grafilius OÜ on 2013 aasal asutatud väikeettevõte, samas graafilise disaini alal on eelnevalt kogemusi üle 10 aasta. Teil on võimalus suhelda otse kogenud kujundajaga, kes vajadusel koostab projektimeeskonna. Fookuses on nii äriettevõtete, riigiasutuste kui ka mittetulundusühingute teenindamine.
Koolitus- ja konsultatsioonifirma, mis keskendub haridusasutustele.
Aitame organisatsioonidel luua firmakultuuri, mis on võimsaim konkurentsieelis. Meie pädevus seisneb seitsme valdkonna süvitsi tundmises: liidriks olemine täideviimine, isiklik tulemuslikkus, usaldus, tulemuslik müük, kliendi lojaalsus ja haridus.
Tercare OÜ alustas oma tegevust 2007 aasta juunis ja ettevõtte põhiliseks tegevusvaldkonnaks on nõustamine, koolitused ja konsultatsioonid. Karjäärinõustamise valdkonnas olen tegutsenud 1999 aastast alates kuni tänaseni. Aastatel 1999-2010 töötasin maakondliku noorte nõustamiskeskuse juhi ja karjäärinõustajana. Täiskasvanute nõustamise ja koolitamisega alustasin samuti 1999 aasta septembrist ning teen seda tänaseni. Minu jaoks on esmatähtsad Eestimaa inimesed ning nende heaolu ja seetõttu ol...
Urmas Kõiv asutas Fastleader.com´i viis aastat tagasi eesmärgiga kutsuda ellu ning aidata klientidel korraldada nii sisult, kui vormilt maailmatasemel juhtimissündmuseid. Olgu siis tegemist traditsiooniks muutunud aastakonverentsidega nagu Fastleader Tartu Juhtimiskonverents ja Personalijuhtimise konverents või ettevõtete sisekonverentside ja -koolitustega. Tänaseks on seljataga kümne aasta jagu ideid, inspiratsiooni ja infot pakkuvaid juhtimissündmuseid. Fastleader.com tegevusvaldkonnad:...
ASA Akadeemia teeb tarkvara testimise ja kvaliteedi tagamisega seotud teadmised ja oskused kättesaadavaks. Meie koolituste valikust leiavad oma testimisoskuste täiendamiseks sobiliku koolituse nii IT-testijad kui ka äripoole testijad, projektijuhid ja analüütikud kui ka kõik teised, kes soovivad tarkvara testimist õppida.
Tere Tulemast Reval-Sporti! Tallinna suurimast spordiklubist leiad 9 treeningsaali koos avara jõusaali, squashi väljaku ja üle 35 erineva rühmatreeningu. Veemõnusid saad nautida 10 erinevas basseinis. Peale treeningut on võimalus lõõgastuda infrapuna-auru- ja lelisaunades. Liikmelisus hõlmab kõiki teenuseid. Spordiklubi RevalSport asub Tallinna vanalinnas (Väike Rannavärava bastioni sisehoovis) ja tegutseb sporditeenuste pakkujana juba aastast 1990. Hetkel on meie spordikompleksis aktiivses...
EESTI NLP INSTITUUT on Eestis ainuke kõiki NLP taseme, NLP Praktik ja NLP Praktik õpetajatele, NLP Meisterpraktik ja NLP Koolitajate VÄLJAÕPPEKURSUSI korraldav organisatsioon. Lisaks väljaõppekursustele pakume praktilisi täiendkoolitusprogramme järgmistes valdkondades: • eneseareng ja praktiline psühholoogia • suhtlemis- ja mõjutamisoskused • liidrikäitumine ja koostöö Meie koolitusi iseloomustavad kõige paremini märksõnad: SÜSTEEMNE, LIHTNE, LÕBUS ja TULEMUSI LOOV. MTÜ Eesti NLP Instituud...
Koolitused inimsuhetest läbi terapeudi kogemuse.
Keeltekool Sugesto on loodud 1991. a. Keelekursustel kasutame interaktiivseid meetodeid, s.h. sugestiivõpet, mis võimaldab täielikumalt rakendada õppijate potentsiaali ja kiirendab keeleõppe protsessi kuni kolm korda. Viime läbi täiendkoolitust keeleõpetajatele
Medfirst OÜ alustas oma tegevust 2013 aasta mais. Meie firma on üks vähestest Eestis, kes spetsialiseerub esmaabi andmise koolitamisele. Meie koolituskeskuses on saanud esmaabi koolitust rohkem kui 5000 inimest ja üle 250 ettevõtte. Me korraldame koolitusi eesti ja vene keeltes. Meie programmi sisuks on: esmaabi põhikursus 16 ak/h, esmaabi täiendkoolitus 8 ak/h, ametnike esmaabi kursus 8 ak/h, aga ka lastele esmaabi osutamise koolitus 8 ak/h. Meie  koolitajad on igapäevaselt tööl erakorral...
EVS-i koolitused Tänapäeva tiheda konkurentsiga maailmas on iga toote või teenuse lisaväärtus, usaldusväärsus ning konkurentsieelis ostjate silmis eeliseks. Meie soov on pakkuda kvaliteetseid seminare, infopäevasid ja koolitusi standardimisega seotud teemadel ning kindlatele standarditele, et just teie ettevõte oleks edukas nii Eestis kui ka mujal maailmas. Eesti Standardikeskus on korraldanud erinevaid seminare ning koolitusi standardimisega seotud teemadel, nagu CE-märgistus ja standardid,...
OÜ Unustamatu põhitegevusalaks on sündmuste korraldamine organisatsioonidele ja eraisikutele. Korraldame nii meelelahutuslike kui ka koolitusüritusi üle Eesti.
DVSP Consulting pakub koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid era- ja avaliku sektori organisatsioonidele. Ettevõttel on alates aastast 2005 ulatuslik koostöökogemus erinevate organisatsioonidega Eestis, Lätis, Soomes, Venemaal ja Ukrainas. DVSP Consulting korraldab koolitusi nii eesti, vene kui inglise keeles. Meie ettevõttel on võimalik kasutada koolitustel lisaks oma metoodikale ka rahvusvaheliste arendusfirmade poolt toodetud osalejamaterjale, käitumisprofiile, mänge, videonäiteid jpm. Suurem...
Finantsjuhtimisalased kooltused järgmistel teemadel: Eelarvestamine Etevõtte majandusanalüüs Finantsarvestus ja analüüs - mida juht peab teadma? Kuluarvestus ja hinnakujundus Sisekoolituste puhul koostame ja viime läbi koolituse just teie ettevõtte avajadusi ja spetsiifikat arvestades.
Hea koolitushuviline, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Avatud Kõrgkool kutsub Teid osalema täienduskoolitustel! Avatud Kõrgkool korraldab koolitusi kõikidele, kes on huvitatud enese täiendamisest. Koolitajateks on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-praktikud, professionaalsed koolitajad erinevatest õppe-ja tervishoiuasutustest ning ka välislektorid partnerülikoolidest. Tänu heale koostöövõrgustikule oleme võimelised korraldama ka rahvusvahelisi koolitusi ja konverentse ning osalema projektides....
Pärnu Saksa Tehnoloogiakool korraldab kursuseid Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni- ja Ettevõtluskeskus Mektory (Raja 15, 12618, Tallinn) Valikus on järgmised kursused: Fotograafia Kujundusgraafika üldkursus PHP stardikoolitus veebirakenduste loomiseks PHP jätkukoolitus veebirakenduste loomiseks Lihtne kodulehe sisuhaldussüsteem Vaata lisaks: http://www.saksatk.ee/et/2014-10-16-12-54-49/kursused-mektorys
AJAKIRI RAAMATUPIDAMISUUDISED ON ESIMENE EESTIS ILMUV RAAMATUPIDAJATELE JA FINANTSISTIDELE SUUNATUD MAJANDUSVÄLJAANNE – ILMUB AASTAST 1995.
Inglise keele kiirõpe ja praktiline treening
ÕPPEKAVA : 1.Teooria (tööriistad ja tarvikud). 2. Õige valguse suund . 3. USA töövahendid A1, Dent Gear, Dentcraft, Ultra Dent . Lisaseadmete kasutamine tõhusa töökvaliteedi saamiseks . Jäigad ja võimendid detailidel . Tehnoloogilised augud ja pistikud . 4. Liimisüsteem . ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ : 1. Теория ( инструмент и дополнительные принадлежности ) . 2. Правильная постановка света . 3. Работа американским инструментом A1, Dent Gear, Dentcraft, Ultra Dent . Применение дополнительны...
LSG Konsultatsioonid OÜ tegeleb raamatupidamisteenuse osutamisega ning koolituste korraldamisega. LSG Konsultatsioonid OÜ on pereettevõte ning on loodud 2014. a septembrikuus.
Dokumendi- ja arhiivihalduse teemalised koolitused.
DiSC-i ning muude hindamis-ja arendusvahendite maaletooja Baltikumis
Deutschland Studio on TTÜ Mektorys asuv Pärnu Saksatehnoloogiakooli filiaal, mis koondab tehnoloogiasektori ja Saksamaa kompetentsi. Pakume erinevaid täiendkoolitusi.
Tipu Looduskool pakub loodus- ja keskkonnaharidus alaseid koolitusi eelkõige lasteaia õpetajatele ja loodusretke juhtidele.
Koolitused Põhjamaades töötamiseks
www.teletorn.ee
TigaseManni loomestuudio pakub igas vanuses inimestele võimalust meisterdada midagi oma kätega. Kaks korda nädalas toimub keraamikaring ning igal kuul üritame kutsuda "külalislektoreid" õpetama midagi põnevat ja teistsugust. Värsket lisainfot keraamikaringi ja erinevate ürituste kohta leiate Facebookist: www.facebook.com/tigasemann. Stuudios saab korraldada saviseid sünnipäevapidusid ning meeskonna- ja muid üritusi. Meie hubane stuudio asub kesklinna külje all Mayeri kvartali hoovis aadressil...
MTÜ Ulata Käsi on koolitanud lapsehoidjaid juba 10 aastat ja pakub väga professionaalseid koolitusi.
LT Koolituste eesmärgiks on aidata inimestel arvutialaste koolituste kaudu võimalikult efektiivselt omandada uusi tehnilisi teadmisi ning seeläbi suurendada oma eeliseid tööturul.
Nordic Koolitus OÜ ametlik sünnikuupäev on 22. mai 2019, aga meie lugu algas juba palju-palju varem. Töötasime aastaid ühtse meeskonnana ühes Eesti suurimas IT koolitusi pakkuvas ettevõttes nimega IT Koolitus. Erinevate asjaolude kokkulangemisel otsustasime seni auga kantud punase tunnusvärvi vahetada värske erksinise vastu ning panime alguse täiesti uuele koolitusfirmale Nordic Koolitus. Nordic Koolituses oleme jätkuvalt spetsialiseerunud parimate IT- ja juhtimiskoolituste pakkumisele, tehes...
LEPROFIT - Leanika Järve Coaching on uue generatsiooni kinnisvaraäri koolituskeskus, mis on loodud nii aastatepikkuse kinnisvaraäri kogemuse põhjal kui pidevate rahvusvaheliste täienduste läbi. Meie eesmärk on koolitada kõiki, kes soovivad ennast täiendada kinnisvaravadlkonnas. Me aitame tegutsevatel maakleritel tõsta professionaalsust ning oma äri arendada. Anname teadmisi neile, kes omal käel alustanud ning koolitame nullist täiesti uusi tulijaid. Leprofit Coachingu missioon on teha igast...
• MTÜ Turvaline Eesti on aastast 2015 tegeleb turvatöötajate, munitsipaalpolitseinikute, abipolitseinikute väljaõppega ning turvatemaatiliste koolitustega haridusasutustele. Töö toimub järgmistes koolitussuundades: laskmine, enesekaitse, turvataktika, enesekehtestamine, toimetulek psühholoogiliste, sotsiaalsete ja füüsiliste rünnetega, liikluse reguleerimine, kohtupraktika, hädaolukorra lahendamine, läbiotsimine, ohtlike esemete hoiule võtmine, pipra-/pisargaasi kasutamine. Koolitajad – oma al...
Ohutus on üks tähtsamatest lennundusalustest ja peab olema kõikidele valdkonna ettevõtjatele prioriteediks. Koolituse käigus käsitleme, kuidas lugeda ja rakendada ohtlike kaupade eeskirju õhutranspordis. Eeskirjad hõlmavad juriidilisi nõudeid, kasutuspiiranguid, pakkimisjuhiseid, märgistamist, markeerimist ja dokumentatsiooni, et tagada ohtlike kaupade ohutu transport. Kursuse käigus omandatakse pädevus ohtlikke kaupu sisaldavate saadetiste ettevalmistamiseks, vastuvõtmiseks kui ka käitlemis...
esmaabi koolitused
Eesti Massaaži- ja Teraapiakool (EMTK) on juhtiv massaažialane õppeasutus kogu Euroopas ja massööri õppekava omab ainsana Eestis Haridus- ja Teadusministeeriumi täisakrediteeringut. Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli vilistlased on aidanud tippvormi viia olümpiavõitjaid juba aastast 2001. Meie kooli lõpetanud massaažiterapeudid osalevad aktiivselt haiguste ennetuse ja ravi protsessis. Meilt tuule tiibadesse saanud loomamassöörid teevad neljajalgsete sõpradega imet. Meie lühikoolitused läbinud i...
Seljakool jagab teadmisi, tuge ja nõu kroonilisest seljavalust vabanemiseks
See koolitus on Sulle kui soovid: Õppida väikeses grupis (maksimaalne suurus 12 inimest); Omandada võimalikult ajakohased esmaabialased teadmised; Omandada esmaabialased oskused läbi praktilise harjutamise; Olla kindel, et Sind õpetab erakorralise meditsiini töökogemusega arst.