BCS Koolitus AS

BCS Koolitus on Eesti juhtivaid IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte.

BCS Koolituse fookusvaldkonnad, milles tagame tipptaseme ja –kvaliteedi on:

täiskasvanute täiendkoolitused, konsultatsioonid
Ettevõte pakub koolitusi nii infotehnoloogia (professionaalne arvutikasutamine, IT haldamine), juhtimise (strateegiline IT juhtimine, meeskonnatöö) kui teeninduse (telefoniteenindus - HelpDesk, telefonimüük) valdkonnas.
BCS Koolitus omab Microsofti sertifitseeritud koolituskeskuse - Microsofti Silver Learning Partner´i tiitlit.
sertifitseerimised
Kool on IT teadmisi sertifitseeriva Prometric’u eksamikeskus ning arvutikasutajate oskusi (AO) hindava ECDL’i eksamikeskus.
suuremahuliste koolitusprojektide juhtimine ja seminaride läbiviimine
BCS Koolitusel on Eesti koolitusettevõtetest suurim kogemus mahukate koolitusprojektide läbiviimisel. Firma oli Vaata Maailma SA poolt ellu kutsutud enam kui 100 000 inimese arvuti- ja interneti algkoolituse üheks projektijuhiks. Viimastel aastatel on BCS Koolitus läbi viinud kümneid koolitusprojekte mitme tuhande koolitatavaga igal aastal.
IT spetsialistitaseme kutse andmine
BCS Koolitus on aastast 2010 Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud IT spetsialisti I ja II taseme kutse andja.
BCS Koolitusele on tähtis:

organisatsiooni vajaduste põhine lähenemine
Soovime olla oma klientidele pikaajaline koostööpartner, kes aitab ettevõtetel seminaride, konsultatsioonide ja koolituste kaudu tulemuslikult rakendada ettevõtte infosüsteemi. Teenuste osutamisel lähtume väga konkreetselt kliendi arenduseesmärkidest ja vajadustest.
kvaliteedijuhtimine igapäevases töös
BCS Koolitus pakub terviklikku lähenemist kogu koolitusprotsessile alates konkreetse koolitusvajaduse väljaselgitamisest kuni koolitustulemuse mõõtmiseni. Protsessijuhtimise põhimõtted on meie teenuste osutamise alustalaks. Audiitorfirma Lloyd’s Register Quality Assurance Limited hindas BCS Koolituse kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivuse vastavust rahvusvahelisele kvaliteedistandardile. Auditeerimise tulemusena omistati 30.detsembril 2009.a. BCS Koolitusele ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaat. Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutussfäär on koolitus, konsultatsioon ja projektijuhtimine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Sertifikaadi nr LTQ0006093.
meie lektor-konsultantide professionaalsus
BCS Koolituses töötavad tunnustatud, erinevaid täiskasvanute koolitamise õppemetoodikaid valdavad positiivse ellusuhtumise ja pikaajalise kogemusega professionaalidest koolitajad. Peame oluliseks, et meie koolitajatel oleks omas valdkonnas rikkalik praktiline kogemus.
kaasaegsed võimalused koolituse läbiviimiseks
BCS Koolitusel on kaasaegne koolituskeskus Tallinna kesklinnas ja lisaks 6 mobiilset koolitusklassi, mis võimaldavad praktilisi koolitusi korraldada ka väljaspool koolituskeskust. Koolitusettevõttena pöörame suurt rõhku innovaatiliste õppemeetodite ning uudsete tehnoloogiate kasutamisele.
Ettevõtte nimiBCS Koolitus AS
E-postanni.sild@bcs.ee
AadressAhtri 10b, Tallinn, Harju