EESTI NLP INSTITUUT

EESTI NLP INSTITUUT on Eestis ainuke kõiki NLP taseme, NLP Praktik ja NLP Praktik õpetajatele, NLP Meisterpraktik ja NLP Koolitajate VÄLJAÕPPEKURSUSI korraldav organisatsioon. Lisaks väljaõppekursustele pakume praktilisi täiendkoolitusprogramme järgmistes valdkondades:
• eneseareng ja praktiline psühholoogia
• suhtlemis- ja mõjutamisoskused
• liidrikäitumine ja koostöö
Meie koolitusi iseloomustavad kõige paremini märksõnad: SÜSTEEMNE, LIHTNE, LÕBUS ja TULEMUSI LOOV.
MTÜ Eesti NLP Instituudi Koolituskeskus omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba nr 5831 HTM (NLP Praktiku ja Meisterpraktiku väljaõppekursus), 6212HTM (NLP Praktik õpetajatele väljaõppekursus) ja 6758HTM (NLP Koolitaja väljaõppekursus).

MEIE KOOLITUSMETOODIKA:
Õppida võibki ainult läbi üllatuste.
Robert Silverberg

Usume, et inimestel on olemas kõik sisemised ressursid, mida vajatakse soovitud tulemuste saavutamiseks ja oma koolitustel innustame osalejaid leidma juurdepääsu oma sisemisele tarkusele.
Meie koolitusi iseloomustavad elurõõmus vaimsus, vaba ja sundimatu õhkkond ning koolitusmeetodid, mis võimaldavad kõigil osalejatel kaasa mõelda, oma arvamust välja öelda, analüüsida ennast ja oma osa tulemuse saavutamise protsessis.
Kõikidel meie koolitajatel on 20 aastat täiskasvanute koolitamise kogemust, laiapõhjaline ettevalmistus, paindlik ja inimesekeskne lähenemisviis, hea huumorimeel ning suurepärane seoste loomise oskus.
Koolituste lähtealuseks on aktiivõppe ja neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) põhimõtted ja meetod.
NLP on kaasaegne rakenduspsühholoogia suund, mis kätkeb endas põhimõtteid ja meetodeid, mis võimaldavad:
• suurendada teadlikkust ja omada selget ettekujutust soovitud tulemusest igas olukorras (EESMÄRGIMÕTLEMINE)
• näha, kuulda ja kogeda rohkem ja väljenduda selgemalt ning teisest osapoolest lähtuvalt (MEELTE TERASUS)
• tunda ennast kindlamini ja mõista teisi (USALDUSLIKU KONTAKTI SAAVUTAMINE, SUHETE JA SEISUNDI JUHTIMINE)
• teha endale kättesaadavaks suurem hulk tegutsemisvalikuid ja avada juurdepääs oma sisemistele jõuvarudele (PAINDLIKKUS SUHTLEMISEL)
NLP meetodite rakendamine toetab kiiret õppimist ja ideede jagamist loovas ning avatud õhkkonnas. Mõistmisvälja avardumine ja oskuste omandamine toimub kogemusliku ja eneseavastusliku protsessina.
Ettevõtte nimiMTÜ EESTI NLP INSTITUUT
E-postnlpinstituut@nlpinstituut.ee
Telefon56464265
Kodulehthttp//www.nlpinstituut.ee
AadressSupeluse 26, 80010 Pärnu, Pärnumaa