Tallinna Ülikool Avatud ülikool

Tallinna Ülikooli avatud ülikooli missiooniks on kujundada ülikoolis elukestva õppe keskkond, kujuneda lisaväärtust loovaks arengupartneriks luues õppimisvõimalused arengule orienteeritud inimestele, organisatsioonidele ja regioonidele.

Avatud ülikooli tegevus hõlmab:
täienduskoolitusi, suveülikooli ja avalike loenguid;
akadeemilist enesetäiendamist avatud tasemeõppes;
eelõpet ülikooli astuda soovijatele ja võimekatele õpilastele;
konverentsi korralduse ja ruumirendi teenust.

Tugineme oma tegevuses järgmistele põhimõtetele:

Professionaalsus – kõrge sisulise ja korraldusliku kvaliteediga arendusteenus.

Paindlikkus – vastavus õppija, partneri ja ühiskonna vajadustele ning võimalustele.

Innovatiivsus – uudsus ja lisaväärtus arendusteenuste sisus ning metoodikates.

Süsteemsus – terviklik lähenemine partneri arenguvajaduse määratlemist arendusteenuse planeerimise, läbiviimise ja hindamiseni.

Oleme valmis viima läbi:
arendustegevusi (sh täienduskoolitused, individuaalne õpe, lühiloengud, pikemad arenguprogrammid, seminarid jm) olemasolevate õppekavade alusel;
spetsiifilisest arendusvajadusest tulenevaid sisekoolitusi ja arenguprogramme, mis toetavad konkreetse asutuse eesmärkide täitmist.

Teadmiste ja oskuste kinnistamiseks integreerime koolitustega teisi arendusmetoodikaid, nagu konsultatsioon, supervisioon, mentorlusprojektid (video- ja meediamentorlus) ja koolituse eesmärgiga seonduvad loovad aktiivtegevused (rekreatiivsed üritused, motivatsiooniprogrammid jm), mis sisaldavad teemakohaseid ülesandepüstitusi ja meetodeid.

Koolituste ja teiste arendusmetoodikate abil tõhustame sisekommunikatsiooni ja koostööd, et suurendada õpitu mõju ja viia arendusettepanekud ning probleemid juhtkonna või töötajateni;

Avaldub õppijate potentsiaal, suureneb meeskonnatunne, tõuseb motivatsioon, selginevad arengut pärssivad tegurid ja uued arenguperspektiivid.
Ettevõtte nimiTallinna Ülikooli Avatud Ülikool
E-postann.leppiman@tlu.ee
Telefon+ 372 50 90 216
Kodulehtwww.tlu.ee/et/koolituskeskus
AadressNarva mnt 25, Tallinn, Harju