Toretto Koolitus

Toretto Koolitus on täienduskoolitusasutus, mis asutatud Toretto OÜ poolt eesmärgiga korraldada tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi.
Õppetöö toimub:
- e-õppena
- avalike loengute ja/või praktilise tööna
- ettevõttesiseste loengute ja/või praktilise tööna

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, akadeemiline tund on 45 minutit.
Toretto Koolitus vastab Täiskasvanute koolituse seadus (lühend - TäKS) nõuetele.
Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 156198
Väljastatud koolitusluba nr 7291HTM 05.03.2016
Väljastatud koolitusluba nr 6664HTM 14.06.2012
Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks. Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016
Ettevõtte nimiToretto OÜ
E-postaile@toretto.ee
Telefon+372 527 1907
Kodulehthttps://toretto.ee/
AadressNõuni, Otepää vald, Valga