Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Infopäevad, Juhtimine, Konsultatsioon / Tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine kaubandusettevõttes

Tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine kaubandusettevõttes

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
200 €
Asukoht
Teatri väljak 3, Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemadOÜ MAJANDUSPARTNER pakub kaubandusettevõtetele sisekoolitust teemal:
”Tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine kaubandusettevõtetes ”
OÜ Majanduspartner ja prof. Toomas Haldma (Tartu Ülikool) pakuvad sisekoolitust kaubandusettevõtete töötajatele, et anda ülevaade ettevõtete tulemuslikkuse valdkonna juhtimisega seonduvatest ettevõttesisestest mõjuritest ja uutest teoreetilistest arengutest ning arendada ja kinnistadaettevõtte juhtrühma juhtimisalaseid pädevusi. Koolitus on mõeldud kaubandusettevõtete juhtidele ja juhtimisrühmale, kõigile oma tegevusega kaubandusettevõtte tulemuslikkust kujundavatele juhtidele – ostujuhtidele, protsessijuhtidele, turundusjuhtidele, finantsjuhtidele , osakonna juhatajatele jt juhidele ja spetsialistidele oma valdkonna juhtimisalaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks.

Kursusel käsitlemist leidvate teemade loetelu:

- Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise olemus ja koht kaubandus ettevõtte juhtimissüsteemis;
- Põhinõuded tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemile;
- Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise metoodilised alused: integreeritud käsitlus
- Tulemuslikkuse hindamise tasandid kaubandusettevõttes
- Rahvusvaheline kaubandusettevõtete tulemuslikkuse hindamise praktika
- Strateegilised eesmärgid ja strateegia kaart
- Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: finantsaspekt
- Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: kliendiaspekt
- Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: sisemised protsessid
- Tulemusnäitajate (-mõõdikute) kujundamine: õppimise ja arengu aspekt
- Olulised seosed kliendiaspektide ja sisemiste protsesside tulemuslikkuse vahel
- Sisemiste protsesside juhtimise mõju ettevõtte kuludele
- Tüüp juhtimise (category management) mõju tulemuslikkusele
- Aspektide vaheliste seoste juhtimine
- Tulemuslikkuse hindamise praktika Eesti kaubandusettevõtetes
Koolituskursuse oodatavad tulemused
Koolituse tulemusena paraneb juhtrühma arusaamine ettevõtte arenguvajadustest ja konkreetsetest sammudest tulemuslikkuse juhtimisel ja tulemuste saavutamisel. Paraneb juhtkonna ja juhtrühma arusaamine firmasisestest protsessidest, eesmärkidest tulemuslikkuse juhtimisel, samuti meeskonnatunnetus. Koolituse käigus arutatakse läbi ettevõtte arenguga seonduvad kriitilised edutegurid.
Koolitaja:
Koolituskursuse viib läbi prof. TOOMAS HALDMA Tartu Ülikoolist
Koolituskursuse maksumus ja tellimine
Kursuse maksumus kujuneb läbirääkimistel tellijatega ja sõltub kursuse ajalisest mahust, korralduskuludest, kursuse ettevalmistamise ja kliendi konkreetsete soovide arvestamisega seotud ajakulust jms teguritest.
Kontakti ja huvi korral palun saata meil toomas@majanduspartner.ee , et täpsustada kõik detailid ja asjaolud. Hinnapakkumise koostame peale otsest kontakti ja läbirääkimisi tellijaga.

TOOMAS TÜRNPUU
OÜ Majanduspartner
Partner
Tel +372 5067751
www.majanduspartner.ee

Lektorid

TÜ majandusarvestuse prof. Toomas Haldma,

Koolituse ajakava

Koolituskonsultatsiooni käigus pakutavate teemade loetelu ja ajakava lepitakse kokku tellijaga eelnevalt kohtudes. Koolituskonsultatsiooni täpse ajakava ja teemade ülesehitusel arvestatakse kliendi soovidega ja püütakse maksimaalselt kliendi problemaatikat ja vajadusi arvestada. Koolitus võib kesta 1- 4 päevani olenevalt kokkuleppest kiendiga. Koolituskonsultatsiooni käigus antakse konkreetseid soovitusi olemasolevate kuluarvestussüsteemide arendamiseks ja täiendamiseks

Sihtgrupp

Kaubandusettevõtete juhid, juhatuse liikmed, controllerid, finantsjuhid, siseaudiitorid, raamatupidajad juhtrühma liikmed jt.

Registreeru koolitusele