Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Konsultatsioon, Personaliarendus / Tekkepõhine finantsarvestus avalikus sektoris

Tekkepõhine finantsarvestus avalikus sektoris

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
200 €
Asukoht
Estonia pst 3, Tallinn, Tallinn

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

- Avaliku sektori finantsjuhtimise keskkond;
- Finantsjuhtimise süsteemi koordineerimise põhiülesanded:
- Uus haldusjuhtimine, NPM (New Public management);
- Ühtse riigivalitsemise suunad ( Whole of Government Approach) ;
- avaliku sektori peamised arengusuunad ja kitsaskohad;
- Avaliku organisatsiooni juhtimise põhimõtted;
- Traditsioonilise kuluarvestuse puudused;
- Tekkepõhise eelarvestamise roll;
- Nõuded tekkepõhisele eelarvestamisele;
- Avaliku finantsjuhtimise areng Eestis;
- Rahvusvahelised ja Eesti finantsjuhtimise regulatsioonid;
- EN direktiiv 2011/85 liikmes riikide eelarveraamistiku kohta;
- Eelarvepoliitika kujundamine;
- Tekkepõhise ja kassapõhise eelarvestamise põhimõtted;
- Tekkepõhisele eelarvestamisele üleminek;
- Eelarve koostamise etapid;
- Eelarvestamise protsess ja meetodid;
- Tulemuspõhine eelarvestamine (Performance budgeting);
- Tulemuspõhise eelarvestamise eelised ja liigid;
- Tulemuslikkuse juhtimise tasandid;
- Programmipõhine eelarvestamine;
- Eelarve ülesehitus ja põhikomponendid;
- Eelarvete ja aruannete kasutamine finantsotsuste tegemiseks;
- Eelarvestamise ja aruandluse seosed;
- Tulemuslikkuse hindamine eelarvete ja aruannete järgi;
- Organisatsiooni kuluarvestuse süsteem;
- Tegevuspõhine kuluarvestus;
- Tegevuspõhise kuluarvestuse etapid;
- Resursside kasutamise mõjurid kuludele;

Lektorid

prof. Toomas Haldma

Koolituse ajakava

Koolituse täpne ajakava koostatakse eelnevalt kliendiga kohtudes. Koolituse kava ja teemade ülesehitusel arvestatakse kliendi soovidega ja püütakse maksimaalselt kliendi problemaatikat ja vajadusi arvestada

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud avaliku sektori organisatsiooni juhtidele, juhtrühmale, osakonna juhatajatele ja finants- ja kuluarvestuse spetsialistidele oma valdkonna teadmiste ja oskuste täiendamiseks.

Registreeru koolitusele