Avaleht / uudised / Estonian ICT and Healthcare Mobility Day

Estonian ICT and Healthcare Mobility Day

24. oktoobril korraldavad Eesti Töötukassa ja EURES teenus pilootprojektina esmakordselt online-töömessi, mis keskendub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning meditsiinisektorile – „Estonian ICT and Healthcare Mobility Day“: www.europeanjobdays.eu/en/events/estonian-ict-and-healthcare-mobility-day

Online-töömess on viimasel paaril aastal töövahendusvõrgustikuga EURES liitunud riikides sageli kasutatav tööotsijate-tööandjate kokkuviimise formaat. Online-messi eripäraks on kogu messitegevuse toimumine veebis, spetsiaalselt selleks loodud portaalis www.europeanjobdays.eu/. See tähendab, et nii tööandja kui tööotsija saavad messil osaleda oma kodust või töökohast lahkumata, oluline on vaid internetiühenduse ja arvuti olemasolu. Portaalis on loodud võimalused osalejate registreerumiseks, tööandjate tutvustamiseks, sobivate kandidaatide-tööpakkumiste kokkuviimiseks, tööpakkumistele kandideerimiseks, online-intervjuudeks sobivate kandidaatidega jpm. Kuna osaleda saavad huvilised üle Euroopa, on messi töökeeleks inglise keel.

Töötukassa EURES teenuse juht Marta Traks ütles, et kuna Eesti korraldab online-töömessi esimest korda, otsustasime alustuseks keskenduda valdkondadele, kus meile teadaolevalt on kõige suurem nõudlus ja valmisolek leida töötajaid kogu Euroopast: IKT ja tervishoid.

„Messil osalevad tööandjad oleme leidnud otsekontaktide abil, kuid kõik huvilised saavad messiga liituda kuni selle alguseni ehk 24.10 hommikuni. Praeguseks on messilehel üle 35 tööpakkumise. IT-ettevõtted soovivad värvata väga erineva kvalifikatsiooniga töötajad, tervishoiuasutuste huvi on leida õdesid ja arste, aga ka näiteks füsioterapeuti ja psühholoogi,“ lisas Traks.

Kõigi pakutavate töökohtadega saab tutvuda siin: www.europeanjobdays.eu/en/events/event-jobs/17704

Messil osalemine on tasuta ning osalemiseks tuleb tööandjal:

· luua konto messiportaali www.europeanjobdays.eu (create account -> register as exhibitor)

· sisestada portaali oma ettevõtte ingliskeelne lühitutvustus ja laadida üles logo

· sisestada portaali oma tööpakkumised (mida detailsemad, seda parem)

· olla valmis 24.10.2014 kell 12 – 15 online-chatis oma ettevõtte tööpakkumistest huvitatud inimestega vestlema.

Soovi korral on võimalik oma ettevõtet tutvustada ka korporatiivvideo või videoformaati salvestatud ettekande vormis.

Messi ajal saavad tööandjad, kellel on küsimusi EURES teenuse, sealhulgas teistest riikidest töötajate värbamise kohta, küsida asjakohast nõu meie EURES nõustajatelt.

Messil osalemine on ka tööotsijale tasuta ning selleks tuleb:

· luua konto messiportaali www.europeanjobdays.eu (create account -> register as visitor)

· märkida end messil osalejaks (event: Estonian ICT and Healthcare Mobility Day)

· sisestada portaali enda inglisekeelne tutvustus ning laadida üles CV

· kandideerida sobivatele tööpakkumistele

Messi ajal saavad tööotsijad suhelda online-chatis nii messil osalevate tööandjate kui EURES nõustajatega.

Online-töömess toimub 24. oktoobril kell 12.00 – 15.00. Kell 12 – 13 saab kuulata / vaadata messil osalevaid tööandjaid ning Eestit kui elu- ja töökohta tutvustavaid presentatsioone, kell 13 – 15 toimuvad online-vestlused nii osalevate tööandjate kui EURES nõustajatega.

Lisainfot online-töömessil osalemise ja tehniliste küsimuste kohta annab Küllike Heide:

kyllike.heide@tootukassa.ee
614 8537, 5021381.Küllike Heide
Eesti Töötukassa
Avalike suhete peaspetsialist
6148 537, 5021381, Skype: kylli1978