Avaleht / E-õpe / Exceli koolitus “Edasijõudnud” E-ÕPPENA

Exceli koolitus “Edasijõudnud” E-ÕPPENA

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
59 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
Kasulik Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

EXCELI EDASIJÕUDNUTE KOOLITUS EKRAANIVIDEOTE KUJUL

Pakume Exceli koolituse “Edasijõudnud” iseseisvat läbimist - lühikeste ja kvaliteetsete ekraanivideote vaatamise kaudu. Ekraanivideod jäävad Sulle kasutada piiramatuks ajaks!

Exceli koolitus “Edasijõudnud” annab põhjalikumad oskused tööks Exceliga, sobides nii alg- ja kesktaseme koolituse jätkukursuseks kui eraldi koolitusena. Muuhulgas õpime sügavamalt tundma olulisi Exceli funktsioone, Pivot Table kasutamist, andmete kaitsmist, makrode kasutamist, põhjalikumat tööd lahtritega, mõjuanalüüsi ning lahendaja tööriistu jm.

E-kursuse tavapakett maksab 59 € + km. Pakett PLUS annab juurde 2-kuud nõustamist, maksumus 79 € + km. Pakett EXTRA-ga lisandub nõustamine 12 kuuks, maksumus 99 € + km. Novembris kehtib Sulle eripakkumine ehk tavapaketi hinnaga 59 € + km kaasneb tasuta 2-kuuline nõustamine.. Kui oled täitnud registreerumise vormi, saadame Sulle samal päeval ligipääsu e-kursusele ja saad kohe õppima asuda. Arve saad tasuda 7-päeva jooksul, samuti on Sul õigus oma tellimus tühistada - juhul kui e-kursus ei peaks vastama Su ootustele.


Exceli koolitust “Edasijõudnud” tutvustav videoEXCELI EDASIJÕUDNUTE KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD

EXCELI FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

- Üldine ülevaade Exceli funktsioonidest ja kasutamisest
- Summa või keskmise väärtuse arvutamine või lahtrite loendamine koos tingimuste seadmisega:
. tingimusfunktsioonidega sumif(s), averageif(s) ja countif(s)
. andmebaasi funktsioonidega dsum, daverage ja dcount(a)

- Tingimusfunktsiooni IF kasutamine, sh:
. mitme tingimuse ja vaste seadmine korraga
. ühe vaste korral mitme eelduse seadmine: “üks seatud tingimustest täidetud” (or) ja “kõik seatud tingimused täidetud” (and)

- Tingimuste seadmisel teavefunktsioonide kasutamine, nagu “tekstiga lahter” (istext), “arvuga lahter” (isnumber) ja “tühi lahter” (isblank või “”)
- Sama sisuga lahtrite otsimine teisest tabelist ja vaste kuvamine samalt realt soovitud veerust vlookup funktsiooniga, sh
. kui otsitakse arvu vastet
. kui otsitakse teksti vastet

- Finantsfunktsioonide tutvustus laenumaksete arvutamise näitel (pmt)
- Juhusliku väärtusega lahtri sisu täitmine, sh juhuslik väärtus etteantud vahemikus (rand ja randbetween)
- Ümardamisfunktsioonide kasutamine: komakohtade tavaümardamine (round), üles- ja allapoole ümardamine (roundup ja rounddown), täisarvude ümardamine kümnelisteks, sajalisteks jne (mround)
- Ajafunktsioonide täna (today) ja praegu (now) kasutamine, sh valemites
- Lahtris oleva teksti korrastamine, sh muutmine läbivalt suure algustähega tekstiks (proper), läbivalt suurte tähtedega või väikeste tähtedega tekstiks (upper, lower), üleliigsete tühikute eemaldamine tekstist (trim)
- Mitme funktsiooni korraga kasutamine


TÖÖ LAHTRITEGA

- Lahtri sisu koostamine teiste lahtrite sisu ja vabalt valitud tekstide kooslusena (concatenate funktsioon või kiirtäite tööriist)
- Ühe veeru lahtrite sisu viimine erinevatesse veergudesse, sh eraldusmärkide abil või jaotusjoone määramisega
- Dupleerivate andmetega ridade eemaldamine tabelist
- Veeru tühjade lahtrite automaatne täitmine tabelis, võttes aluseks üles jäävate täidetud lahtrite sisu
- Sorteeritud veerus igast korduvast tunnusest vaid esimese kuvamine
- Lahtrite nimetamine ja nimede kasutamine valemites
- Lahtrite täitmisele tingimuste seadmine ehk valideerimine:
. tingimuste seadmise valikud: rippmenüü, arvuline ülem- või alamväärtus, kuupäeva vahemik jm
. seadistused, kui lahtrit püütakse täita teistmoodi: keelamine, hoiatamine, märkuse kuvamine
. teistmoodi täidetud lahtrite automaatne eristaminePIVOT TABLE LIIGENDTABELI KASUTAMINE

- Pivot Table liigendtabeli moodustamine
- Väljade tabelisse määramise ja muutmise tööriista kasutamine
- Andmete värskendamine tabelis
- Tabelis kuvatud väärtuste algandmete avamine eraldi töölehel
- Filtreerimise valikud, sh tükeldi kasutamine
- Kuvatavate andmete rühmitamine, sh mitme veeru liitmisena või kuupäeva väärtuse põhjal
- Andmete analüüsi valikud:
. arvutuste aluse valik: summa, keskmine, maksimum, loendus, standardhälve jne
. arvutuste kuvamise valik: arvväärtusena, erinevus eelmisest, protsent kogusummast jne

- Pivot Table tabeli vormindamise valikud: kujundus, vahe- ja kogusummade kuvamine jm


ANDMETE KAITSMINE

- Terve töövihiku kaitsmine parooliga, sh:
. töövihiku avamine
. muudatuste ülesalvestamine, sh automaatse koopia tegemine töövihikust enne muudatusi seisuga

- Lehtede muutmise kaitsmine parooliga, sh peidust väljatoomine, ümbernimetamine, lisamine, kustutamine jne
- Lahtrite kaitsmine lehe siseselt, sh järgmiste toimingute lubamine vaid parooli olemasolul:
. kõigi lahtrite märgistamine või muutmine
. valitud lahtrite sisu muutmine
. valitud lahtrite valemite nägemine
. toimingud lahtrite, ridade või veergudega, sh vormindamine, kustutamine ja lisamine
. objektide muutmine, sh taustapildi eemaldamineLIHTSAM TÖÖ MAKRODEGA

- Tegevuste rea salvestamine üheks käsuks makro tööriistaga, sh muutumatu (absoluutne) ja muutuv (suhteline) liikumiste salvestamine
- Loodud makrode muutmine
- Makro käivitamise võimalused, sh ikoon kiirkäskude ribal või objektile makro käivitamise omistamine
- Makro loomise näide läbi sobiliku koodi leidmise ja salvestamise (NB! näide ei õpeta koodi kirjutamist vaid on mõeldud põhimõttest arusaamiseks)


MÕJUANALÜÜSI, LAHENDAJA (SOLVER) JA KONSOLIDEERIMISE TÖÖRIISTAD

- Valemi lõppväärtuse muutmine, lubades muuta valemi ühe elemendi väärtust (sihiotsingu tööriist)
- Lahendaja (solver) tööriista kasutamine valemi uue soovitud lõppväärtuse saamiseks, lubades muuta soovitud algandmeid. Näiteks juba kinnitatud projekti eelarve hilisema vähendamise või suurendamise korral. Eraldi vaatame, kuidas määrata:
. milliseid andmeid lubame muuta – näiteks milliste töötajate töötasusid ja millistel kuudel lubame vähendada
. millises ulatuses ja tingimustel lubame andmeid muuta – näiteks kas kõigi töötasusid proportsionaalselt või töötajate ja kuude kaupa erinevalt

- Andmetabeli kasutamine erinevate lõppväärtuste korraga kuvamiseks, muutes valemis kasutatud kahte elementi – näiteks laenu tagasimakse summad erinevate intresside ja laenu perioodide korral
- Stsenaariumite kasutamine – näiteks müügikäivete kavandamisel prognooside ülevaatlikuks võrdlemiseks : milliste müügihindade ja koguste juures on kasum kõige suurem?
- Konsolideerimise tööriista kasutamine – näiteks müüjate kaupa tehingute käivete summeerimine erinevatest tabelitest ühte tabelisse.


Näidis e-kursuse õpetustest, õpetatav alateema “Nimede kasutamine lahtrite vahemikele viitamisel”TAGASISIDE KOOLITUSELE

“Parim koolitus, kus olen osalenud!! Koolitus on väga hästi ette valmistatud, et aega maksimaalselt kasutada. Näited head. Aitäh!”

“SUUR TÄNU! Väga head olid viited, et kuidas või millise töö juures mingit nippi või tööriista kasutada.”

“Väga meeldiv koolitus, selge deklareerimine, kõike seletatakse arusaadavalt. Nakatav entusiasm! Jätkake samas vaimus.”


Lektorid

Asko Uri

Koolituse ajakava

Videote maht 4 tundi. E-kursus jääb kasutada piiramatuks ajaks. Novembris e-kursuse ostnutele on boonuseks kahe kuuline koolitajapoolne tugi/nõustamine tavapaketi hinnaga (59 € + km)

Sihtgrupp

Käsitletav on jõukohane ja vajalik kõigile, kellele Excel on igapäevane töövahend.

Registreeru koolitusele