Avaleht / Töötervishoid- ja ohutus / E-ÕPE: Töökeskkonnaspetsialistide täiendkoolitus

E-ÕPE: Töökeskkonnaspetsialistide täiendkoolitus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
129 €
Asukoht
Eesti, E-ÕPE, Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala
Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas
Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas
Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuse korraldus ettevõttes. Tööandja ennetustegevus töökohal. Töötajate teavitamine ja kaasamine
Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll määramine/valimine. Ülesanded
Esmaabi korraldus ettevõttes
Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus
Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine
Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine

Lektorid

erinevad lektorid

Sihtgrupp

Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Registreeru koolitusele