Avaleht / uudised / Maksud ja maksupoliitika

Maksud ja maksupoliitika


Maksud erutavad meeli ja kütavad kirgi. Sageli lähtutakse emotsioonidest, mitte teadmistest. Selleks et saada teoreetiline ülevaade maksupoliitika ja maksude olemusest ja funktsioonidest, maksupoliitilistest muudatust, nende võimalustest ja tagajärgedest, maksude mõjuritest, struktuurist jms pakub OÜ Majanduspartner uut ühepäevast koolitust teemal;

“MILLIST MAKSUREFORMI EESTI VAJAB? MAKSUD JA MAKSUPOLIITIKA”


Koolituse kestvus: 8 akadeemilist tundi (a 45 minutit)


Koolitusel käsitletavad teemad
1. Mis on toimunud maksudega Euroopa Liidus ja maailmas viimasel kümnendil?

- maksukoormus ja selle muutused
- maksud ja majandustsükli seosed
- maksustruktuuri muutused2. Missuguseid funktsioone riigi seisukohalt maksud täidavad?

- eelarvetulud
- ümberjaotamine
- stabiliseerimine3. Missugused on erinevate maksude põhimõtted?

- maksude liigid (otsesed ja kaudsed maksud; sotsiaalkindlustusmaksed)

- maksubaas (tarbimis-; tööjõu-; kapitali ja looduskeskkonnaga seotud maksud)
- riiklikud ja kohalikud maksud4. Missuguseid erinevaid makse kasutatakse?- tulumaksud (füüsilise isiku tulumaksud; kasumimaksud)
- tarbimismaksud (käibemaks ja aktsiisid)
- kinnisvaramaksud

5. Missugune on hea maksustruktuur?

- miks ei saa kasutada ainult „häid makse“?
- Euroopa Liidu strateegia ja maksupoliitika6. Missugust maksureformi vajab Eesti?

- missugune on hea maksutulude struktuur?
- tulumaks astmeliseks?
- mida teha kasumimaksuga?
- kuidas alandada tööjõumaksude taset?

Lektor: Viktor Trasberg,

Tartu Ülikooli majandusteooria dotsent