Avaleht / E-õpe / VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 24.09.2024 algab Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus

VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 24.09.2024 algab Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus

Koolituse aeg
24.09-15.10.2024
Koolituse hind
463 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omandavad isikud põhjaliku ülevaate tööõigusest ja palgaarvestusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

Õppetöö maht on kokku 41 akadeemilist tundi (36 tundi veebipõhist tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd).

Koolitus toimub veebikeskkonnas ZOOM, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised peamised teemad:

Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
Tööajaarvestus
Erinevate puhkusetasude arvestus
Haigustasu arvestamine
Ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö arvestus
Töölepingu olemus, töölepingu sõlmimine
Töölepingu lõppemine, töölepingu lõpetamisel arvestatavad hüvitised, töövaidlused
Töötasudega seotud maksuarvestus
Keskmise töötasu arvestamine
Suhtlemine erinevate ametkondadega: Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet jne.

Õpiväljundid. Õpilane:

1. on omandanud teadmised tööandja ja töötaja õigustest ja kohustustest;
2. on omandanud teadmised töö tegemiseks sobilike lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks;
3. oskab rakendada tööajaga seonduvaid küsimusi (mh summeeritud tööajaga töötamist);
4. on omandanud teadmised ja praktilised oskused töötasude ja töötasu maksude arvestamise valdkonnas;
5. omab ülevaadet töösuhte raames arvutatavatest erinevatest tasudest (näiteks keskmise töötasu arvestamise kõige keerulisemad nüansid; erinevad tõlgendused ületunnitöö, öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamisel, jmt);
6. oskab orienteeruda õigusaktides sisalduvate lünkade ja vastuolude lahendamisel ning tunneb asjakohast kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikat.

Õppetöö maht on kokku 41 akadeemilist tundi (36 tundi veebipõhist tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd).

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Elena Lass

Koolituse ajakava

Palgaarvestuse ja tööõiguse kursus toimub ajavahemikul 24.09.2024– 15.10.2024. Õppetöö toimub järgmistel kuupäevadel: 24.09.2024, 26.09.2024, 01.10.2024, 03.10.2024, 08.10.2024, 10.10.2024 ja 15.10.2024 toimub õppetöö kell 13.00-17.15.

Õppetöö maht on kokku 47 akadeemilist tundi (42 tundi veebipõhist tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Koolitus on sobiv nii väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele kui raamatupidajatele/palgaarvestajatele. Kursus on sobiv huvilistele, kes ei oma lepingute sõlmimisega ja töötasude arvestamisega varasemat kokkupuudet kui ka juba kogemustega väikeettevõtte juhtidele, personalitöötajatele ning raamatupidajatele/palgaarvestajatele, kelle kokkupuuted tööõigusega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada.

Registreeru koolitusele