Avaleht / Ehitus, tehnika, Töötervishoid- ja ohutus / Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus

Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
94 €
Asukoht
Erinevad linnad, Üle terve Eesti, kõikides maakondades

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1) Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
-Reguleerivad õigusaktid
-Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
-Aruande sisu

2) Tulekahjude tekkepõhjused
-Riskide ja ohtude hindamine
-Tulekahjude ennetamine
-Tagajärgede ennetamine

3) Tuleohutuse korraldamine
-Vastutavate isikute määramise võimalused
-Seadusandlusest tulenevad kohustused
-Kohustuslik dokumentatsioon
NB! Uus nõue - operatiivkaardi koostamise nõuded

4) Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
-Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
- Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
-Põlevmaterjalide ladustamine
-Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine

5) Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine
-Erinevad paigaldised
-Omaniku/valdaja kohustused
-Hooldaja kohustused

6) Tuleohutuskoolitused
-Erinevad kohustuslikud koolitused
-Läbiviimise nõuded

Lektorid

erinevad lektorid

Koolituse ajakava

10:00 - 17:00

Toimumisajad: juunika.ee/koolitused/ohutuskoolitused

Sihtgrupp

Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Registreeru koolitusele