Avaleht / E-õpe / Töötervishoid- ja tööohutus 8 AK H koolitus, täiendõpe veebis

Töötervishoid- ja tööohutus 8 AK H koolitus, täiendõpe veebis

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
60 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. Üldsätted
2. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
3. Riskianalüüs

Õpiväljundid.
Kursuse lõpetanu:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Lektorid

Greenclean OÜ

Koolituse ajakava

Täiendõpe 8-12h

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupp: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid.

* Gruppidele soodustus

Registreeru koolitusele