Avaleht / E-õpe / Töötervishoid- ja tööohutus 24 AK H koolitus, väljaõpe veebis

Töötervishoid- ja tööohutus 24 AK H koolitus, väljaõpe veebis

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
84 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. Töötervishoiust ja tööohutusest üldiselt
- Mõisted.
- Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riiklikul tasandil ja ettevõtte tasandil, sh vajalik dokumentatsioon.
- Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused.
- Oluliste õigusaktide tutvustus.
- Oluliste infoallikate tutvustus.
2. Tööõnnetus ja kutsehaigused
- Statistika.
- Tööõnnetusest ja kutsehaigusest teatamine, uurimine ja dokumenteerimine.
· Ohutegurid töökeskkonnas
- Füüsikalised ohutegurid.
- Bioloogilised ohutegurid.
- Keemilised ohutegurid.
- Füsioloogilised ohutegurid.
- Psühholoogilised ohutegurid.
- Isikukaitsevahendid.
3. Riskianalüüs, tegevuskava ja sisekontroll
- Riskianalüüsi koostamine.
- Tegevuskava koostamine.
- Sisekontrolli vajadus ja läbiviimine.
4. Töötajate tervisekontroll
- Tervisekontrolli suunamine, läbiviimine ja dokumenteerimine.

Lektorid

Greenclean OÜ

Koolituse ajakava

väljaõpe 24 AK H

Sihtgrupp

töökeskkonna volinik, töökeskkonnanõukogu liige, töökeskkonnaspetsialist, tööandja

* Gruppidele soodustus

Registreeru koolitusele