Avaleht / Haridus ja pedagoogika, Juhtimine, Personaliarendus, Teenindus / Täiskasvanute koolitaja koolitus

Täiskasvanute koolitaja koolitus

Koolituse aeg
05.08-30.09.2019
Koolituse hind
920 €
Asukoht
Betooni 9, Tartu, Tartu

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents

Täiskasvanud õppija olemus ja eripära. Vähenenud töövõimega täiskasvanud õppija õppeprotsessis. Täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid. Andragoogika . Täiskasvanuõpet reguleeriv seadusandlus. Täiskasvanute koolitaja tööks vajalikud õigusaktid. Tagasiside andmine ja saamine. IKT vahendid õppeprotsessis. Portfoolio ja õppematerjalide loomine veebis

Õppeprotsessi ettevalmistamine

Õpperühma õpivajaduste väljaselgitamine. Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine. Koolituse sisu ettevalmistamine. Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine.

Õppeprotsessi läbiviimine

Õppijate toetamine õpieesmärkide seadmisel. Õppekeskkonna kujundamine. Õppeprotsessi läbiviimine. Grupiprotsesside suunamine. Õpiväljundite saavutamise hindamine.

Õppeprotsessi analüüs ja hindamine

Informatsiooni kogumine. Informatsiooni analüüsimine. Hindamine. Huvitatud osapoolte teavitamine õppe tulemustest. Professionaalne enesearendamine. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis

Psühholoogiline heaolu ja tööstressiga toimetulek, läbipõlemise ennetamine

Lektorid

Ülle Mugu

Koolituse ajakava

Õppepäev algab kell 10.00

Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Registreeru koolitusele