Avaleht / Juhtimine, Personaliarendus, Veebiseminarid / Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolituse aeg
30.11.2021
Koolituse hind
198 €
Asukoht
Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolitusel antakse osalejatele ülevaade
riskijuhtimise põhimõtetest ja olulisematest riskihindamise meetoditest ja tutvustatakse
standardeid ISO 31000 ja IEC 31010

Lektorid

Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid

Koolituse ajakava

10.00-11.30 Sissejuhatus. Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted. Riskijuhtimise eesmärk. Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel. Riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel

11.30-11.45 kohvipaus

11.45-13.15 Riskihindamine IEC 31010 alusel
Milliseid meetodeid kasutada:
· Riskide tuvastamisel
· Riskide analüüsimisel
· Riski suuruse hindamisel
Riskihindamisele järgnevad tegevused. Seosed teiste standarditega. Koolituse kokkuvõte

Sihtgrupp

organisatsioonid, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda

Registreeru koolitusele