Avaleht / Juhtimine, Personaliarendus, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
350 €
Asukoht
Kõikjal Eestis, Kõikjal Eestis, Kõikjal Eestis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Personalijuhtimise ajalugu ja roll tänapäevases juhtimissüsteemis.
Personalipoliitika kujundamine.
Personalitöö audit.
Enamkasutatavad personalitöö dokumendid – seadusest nõutavad ja soovituslikud (kaasa praktilised näidised). Personali värbamise põhimõtted ja meetodid.
Värbamiskuulutus ja –kanalid.
Personali valiku põhimõtted, meetodid.
Tüüpilised vead personalivalikus ja nende vältimine.
Intervjuu tüübid, hindamine intervjuul, tööproov.

Personali arendamine.
Koolitusprotsess
Koolitusvajaduse väljaselgitamine, koolituse pakkumiskutse, koolitusvõimaluste hindamine, koolituse tuoemuslikkuse hindamine.
Sisekoolitus.
Koolitusalane dokumentatsioon.
Koolituse eelarve.

Motivatsiooni mõiste ja enamlevinud teoreetilised seisukohad.
Motivatsionitegurid töökeskkonnas. Kas palk on motivaator?
Ettevõtte motivatsioonisüsteem
Tööstress ja läbipõlemine – mis need on ja kuidas toime tulla? Positiivse psühholoogilise töökeskkonna loomine. Seaduse nõuded psühhosotsiaalsele töökeskkonnale. Tööandja vastutus.

Lektor on Äripäeva personalitöö käsiraamatute kaasautor ning iga osaleja saab ajakohase dokumendinäidiste paketi.

Lektorid

Ülle Mugu

Koolituse ajakava

Koolitus toimub üle Eesti, ka sisekoolitustena. Avalike koolituste kohta info saamiseks palun jälgige meie kodulehel koolituskalendrit.

Perosnaliekspert OÜ on Eesti Töötukassa koosööpartner!

Sihtgrupp

Kõik töötajad, kelle tööks on ettevõttes personalitöö. Samuti ka tööotsijatest raamatupidajad, sekretärid, juhiabid jm, kes soovivad endale omandada personalitöö alast lisakometentsi, et olla tööturul konkurentsivõimelisem.

Registreeru koolitusele