Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Riigihanked, Seadusandlus / MTÜ MAJANDAMINE: toodete- ja teenuste arendamine

MTÜ MAJANDAMINE: toodete- ja teenuste arendamine

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
Tasuta
Asukoht
Tuuru majas, Vabrikuväljak 1, Kärdla, Hiiumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse tulemusena paranevad teadmised ja oskused ühenduse jätkusuutlikuks majandamiseks, sh:

- juhatuse liikme vastutusest;

- pikaajalisest finantsplaneerimisest;

- eelarve kulude ja tulude planeerimisest ning juhtimisest;

- uute toodete või teenuste välja arendamisest;

- MTÜ poolt pakutavate avalike teenuste arendamisest ja sotsiaalsest ettevõtlusest;

- äriplaani koostamisest;

- toote või teenuse turundamisest.


Koolitus toimub „Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi“ raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

Koolituse sisu:

· erinevad võimalused ühenduse majandamiseks (sh avalike teenuste arendamine, sotsiaalne ettevõtlus, omatulu teenimine jms) ja nende võimaluste erisused;

· organisatsiooni eelarve planeerimine ja juhtimine, konkreetsed näpunäited ja juhised raamatupidamise korraldamiseks;

· juhatuse liikme vastutus seoses eelarve juhtimisega;

· toote või teenuse arendamine;

· näiteid sotsiaalsest ettevõtlusest;

· äriplaani koostamine uute teenuste algatamiseks organisatsioonis;

· turunduse ja müügitegevuse korraldamine sh turundusplaani, turundussõnumi koostamine.

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab registreerumist ja motivatsiooniavalduse (mty.arenduskeskused.ee/files/Motkiri/Lisa_2c_mot_ankeet_mty_majandamine.docx) esitamist.

Täpsem info telefonil 462 2800.

Registreerumine lõppeb 8 päeva enne koolituse algust.

Lektorid

Koolitust viib läbi kogenud praktik Doris Põld/ Estel Pukk/ Kirke Maar (täpsustub sügisel).

Koolituse ajakava

Koolitus toimub: 6.-7. oktoober 2014 Kärdlas, Vabrikuväljak 1 Tuuru majas. Koolituse maht on 2x8 akadeemilist tundi = 16 akadeemilist tundi.

Sihtgrupp

Mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule kaasa aitavad isikud.

Registreeru koolitusele