Avaleht / Arvutiõpe ja IT, Ehitus, tehnika / Joonestamine ja projekteerimine Autocad’iga (Tartus)

Joonestamine ja projekteerimine Autocad’iga (Tartus)

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
890 €
Asukoht
Vaksali 17a, Tartu, Tartumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. Tutvumine Autocad keskkonnaga

Tutvumine programmiga, suurendamine ja erinevad vaated, töökoht, AutoCad-i seadistamine

2. Primitiivsed objektid

Line, Select, Polyline, Circle, Arc, Rectangle, Polygon, Ellipse, Hatch, Spline, Construction, Line, Ray, Point, Divide, Measure, Region, Revision cloud, Wipeout, Helix, Donut

3. Piirangud

Infer Constraints, Snap Grid, Ortho, Object Snap, 3D Object Snap, Object Snap Tracking, Dynamic UCS,
Dynamic Input, Show – Hide, Lineweight, Show – Hide transparency, Quick Properties, Selection Cycling

4. Töö objektidega

Move, Сopy, Stretch, Rotate, Mirror, Scale, Extend, Fillet, Сhamfer, Erase, Explode, Break at point, Join, Select

5. Masiivide kasutamine joonisel

Rectangular Array, Path Array, Polar Array, Array

6. Lisad

Joone värv, laius, tüüp
7. Tekstid

Single Line Text, Multiline Tex

8. Hatch

Hatch, Gradient

9. Plokid joonisel

Block, Attribute Block, Insert Block, Dünaamiline plokk, Make Block

10. Suurused

Dimension

11. Parameetrid

Properties, Quick Properties

12. Kihid

Layer

Vaata: nort.ee/arvutikoolitused/autocadi-algkoolitus

Lektorid

Hannes Tilk

Koolituse ajakava

Vaata - nort.ee/autocad


Sihtgrupp

Koolitus toimub kas väikeses grupis või individuaalõppena. Kursusel osalemiseks on vajalik arvuti ja programmi olemasolu.

Individuaalne lähenemine on ajaliselt ja temaatiliselt paindlik ja iga inimese eelteadmisi, vajadusi ja omandamistempot arvestav. Samuti on võimalik koolitus läbida endale sobival ajal ja ei pea ootama koolitusgrupi täitumist.

Registreeru koolitusele