Avaleht / Ehitus, tehnika, Töötervishoid- ja ohutus / E-ÕPE: Tuletöö tegemise koolitus

E-ÕPE: Tuletöö tegemise koolitus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
128 €
Asukoht
Erinevad linnad, Üle terve Eesti, kõikides maakondades

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

Tuletöö olemus ja liigid
Tuletööga kaasnevad riskid
Tulekahju olemus ja selle levik
Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused
2. Ohutus tuletöö tegemisel

Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
Nõuded tuletöö tegemiseks
Vajalikud tingimused tuletööks
Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
Tulekustutusvahendid tuletöö kohas
Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine
3. Tulekahju korral tegutsemine

Käitumine tulekahju korral
Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
Tulekustutusvahendite kasutamine
4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine

Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras.

Lektorid

erinevad lektorid

Koolituse ajakava

https://juunika.ee/tookeskkonna-koolitused/tuletoo-tegemise-e-koolitus/

Sihtgrupp

Kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega.

Registreeru koolitusele