Avaleht / Ehitus, tehnika, Töötervishoid- ja ohutus / E-ÕPE: Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus

E-ÕPE: Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
128 €
Asukoht
Erinevad linnad, Üle terve Eesti, kõikides maakondades

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

PS! Koolitusel käsitletakse ka "Tuleohutuse seaduse" muudatusi, mis kehtivad alates 01.03.2021.

PS! Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

1. Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine

Reguleerivad õigusaktid
Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
Aruande sisu
2. Tulekahjude tekkepõhjused

Riskide ja ohtude hindamine
Tulekahjude ennetamine
Tagajärgede ennetamine
3. Tuleohutuse korraldamine

Vastutavate isikute määramise võimalused
Seadusandlusest tulenevad kohustused
Kohustuslik dokumentatsioon NB! Uus nõue - operatiivkaardi koostamise nõuded
4. Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine

Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
Põlevmaterjalide ladustamine
Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
5. Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine

Erinevad paigaldised
Omaniku/valdaja kohustused
Hooldaja kohustused
6. Tuleohutuskoolitused

Erinevad kohustuslikud koolitused
Läbiviimise nõuded

Lektorid

erinevad lektorid

Koolituse ajakava

https://juunika.ee/tookeskkonna-koolitused/tuleohutuse-e-koolitus/

Sihtgrupp

Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Registreeru koolitusele