Avaleht / E-õpe / e-koolitus. Töökeskkonnaspetsialisti koolitus

e-koolitus. Töökeskkonnaspetsialisti koolitus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
45 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö


Lektorid

Ülle Mugu

Koolituse ajakava

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas Moodle.

Rohkem infot siin: www.personaliekspert.ee/tooted/tookeskkonna-e-ope

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid ja tööandjad

Registreeru koolitusele