Avaleht / E-õpe / e-koolitus. Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h ja 8 h

e-koolitus. Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h ja 8 h

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
85 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
3. teema: RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia

Lektorid

Ülle Mugu

Koolituse ajakava

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas Moodle.

Rohkem infot siin: www.personaliekspert.ee/tookeskkond-24-h-ja-8-h

Sihtgrupp

töökeskkonna volinikud, -nõukogu liikmed, -spetsialistid jm huvilised

Registreeru koolitusele