Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on riigi hallatav kutseõppeasutus, mis alustas tööd Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2003 korralduse (RTL, 19.02.2003, 24, 361) alusel.
Täna toimub õppetöö Pärnus ja Tihemetsas. Peahoone asub Pärnus Niidupargi tn 8//12, samas paiknevad ka õppetöökojad ehitus- ja puidutöö erialadele ning toitlustus-teeninduserialade erialaklassid ning täiskasvanute täiendkoolitus. Tihemetsas, endises Voltveti mõisahoones toimub õppetöö metsanduse ja aianduserialade õppijaile.
Pärnumaa Kutsehariduskeskus on õpilaste arvult maakonna suurim, aasta keskmine päevases õppes õppijate arv ulatub 1300ni.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiskasvanute koolituse osakond tegeleb täiend- ja ümberõppe andmisega täiskasvanud õppijatele ning on regioonis suurim koolitaja.
Valikus on kursuseid töötutele, töötavatele täiskasvanutele, noortele, huvialaõpet jms.
Ettevõtte nimiPärnumaa Kutsehariduskeskus
E-postkursused@hariduskeskus.ee
AadressNiidupargi tänav 8//12, Pärnu, Pärnumaa