Eesti Mereakadeemia täiendus- ja ümberõpe

Mereakadeemia tegevusvaldkonnad on:
1) merendusalase kõrghariduse omandamise võimaldamine rakenduskõrgharidusõppe ja Vabariigi Valitsuse nimetatud magistriõppe õppekavade alusel;
2) merendusalase kutsekeskhariduse omandamise võimaldamine põhihariduse ja keskhariduse baasil läbiviidava kutsekeskhariduse õppekavade alusel mereakadeemia koosseisu kuuluvas Eesti Mereakadeemia Merekoolis;
3) rakendusuuringute läbiviimine ja arendustegevus merenduse valdkonnas;
4) täienduskoolituse korraldamine.
Ettevõtte nimiEesti Mereakadeemia täiendus- ja ümberõpe
E-postmadli.kopti@emara.ee
AadressKopli 101, Tallinn, Harju