Avaleht /

tellitavad koolitused

/ Juhtimiskoolitus “Inimlik juhtimine”

Juhtimiskoolitus “Inimlik juhtimine”

Grupi suurus
8-25 inimest
Koolitaja
Kasulik Koolitus

Lisainfo

Koolituse kirjeldus

Koolitus annab mõtteid ja julgustust töötajakeskseks juhtimiseks ning mitmekülgseks enesearenduseks. Jagame oma kogemusi ja erinevaid vaatenurki, mida oleme nii juhitöös kui ka isiklikus elus edukalt kasutanud. Tutvustame isiklikku energiat hoidvaid harjutusi, mida saab praktiseerida pea igas olukorras.

Koolituspäeva teemad:

1. Juhi töö iseendaga
Inimlik juht alustab alati iseendast. Tema erilise tähelepanu all on oma mõtete ja tegevuse järjepidev kontrollimine isiksusliku tugevuse säilitamise ja arendamise eesmärgil, et tagada kõigi osapoolte võimalikult suurem heaolu. Selline eeskuju on jõud, mis inspireerib, toetab ja viib edasi rohkem, kui miski muu. Iseendaga tegelemine lihtsustab ka suhestumist maailma ja teiste inimestega, ilma et tekiks suuri tagasilööke või läbipõlemist. Tutvustame energiat ja tasakaalu hoidvaid harjutusi, mida saab praktiseerida peaaegu igas olukorras. Räägime ajajuhtimisest nii tööajal kui väljaspool töökohustusi.

2. Inimliku juhtimise rakendamine inimestega tegelemisel
Käsitleme vabaduse ja vastutuse mõisteid inimlikus juhtimises ning analüüsime töösuhete tähtsust ja struktuuri üldisemalt. Räägime inimliku suhtumise juurutamise tasuvusest ning keerukate olukordade lahendamisest. Arutleme üheskoos vaatenurkade paratamatu põrkumise üle. Selgitame, kuivõrd aitab sobivate kokkulepete leidmisele kaasa inimliku mõistmise avardamine ning milliseid võtteid oleks sobilik kasutada.

3. Töö korraldamine inimliku juhtimisega organisatsioonis
Jagame oma kogemusi, kuidas saada ülevaadet tööülesannete täitmisest ja kuidas tagada töö tulemuslikkus, kui samaaegselt inimliku juhtimisega on vaja kinni pidada tegevusplaanidest ning arvestada tähtaegadega. Räägime hea motiveerimise olulisusest ja võimalustest, samuti tagasisidest kui kommunikatsiooni osast juhi ja töögrupi vahel. Ning lõpetuseks puudutame teemat “töötajate huvid vs inimlik juht” – millised on organisatsiooni edukuse skaalad ja saladused.

Sihtgrupp

Osalema ootame kõiki huvilisi – eriti neid, kelle tööst sõltub teiste inimeste heaolu.

Lisainfo ja kontakt

Koolitaja ja kontaktisik koolituse tellimisel: Asko Uri, KehaMeeleKooli koolitusjuht, tel 55657400, e-post asko@kasulikkoolitus.ee