Avaleht / E-õpe / Veebipõhine õpe! 04.09.2023 algab Raamatupidamise täiendkursus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks, vene keeles

Veebipõhine õpe! 04.09.2023 algab Raamatupidamise täiendkursus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks, vene keeles

Koolituse aeg
04.09-10.11.2023
Koolituse hind
719 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus.

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.


Kas teadsid, et raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 11. november 2023 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:
Finantsarvestuse põhialused
Finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seadusest tulenevad nõuded.
Majandusaasta aruanne
Alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud.
Finantsarvestus
Raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused.
Maksuarvestus
Töötasu arvestus, puhkusekohustus maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine.
Juhtimisarvestus
Terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotsuste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, finantsaruannete analüüs, investeeringute eelarvestamine.
Raha ajaväärtus
Finantsanalüüs

Koolituse lõpuks õppija:

on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
on pädev nii teoorias kui praktikas nendes teemades, mis on vajalikud raamatupidaja 5. taseme kutseeksami edukaks sooritamiseks.

Kursused maht 90 akadeemilist tundi (64 tundi veebipõhist tööd ning 26 tundi iseseisvat tööd).


Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Irina Malkus

Koolituse ajakava

Toimumise aeg 04.09.2023-10.11.2023
Igal teisipäeval ja neljapäeval kell 17.00-20.10

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele