Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö / VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 28.09.2021- Majandusaasta aruande koostamine

VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 28.09.2021- Majandusaasta aruande koostamine

Koolituse aeg
28.09.2021
Koolituse hind
179 €
Asukoht
Veebipõhine õpe, Veebipõhine õpe, Veebipõhine õpe

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamise käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK?
Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud nõuetele.

Koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid. Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks

Koolituse läbinu:

1. mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel;
2. hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi;
3. seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega;
4. oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid;
5. tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Muu asjakohane info: Hind sisaldab materjale ja tõendit!

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Osalejal on vajalik arvuti ja internetiühendus.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 28.09.2021 kell 10.00-17.15. Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Osalejal on vajalik arvuti ja internetiühendus.

Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on teadmised raamatupidamisvaldkonnast ja kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Registreeru koolitusele