Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Personaliarendus, Teenindus / VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 17.04.2020 KOOLITUS- Majandusaasta aruande koostamine

VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 17.04.2020 KOOLITUS- Majandusaasta aruande koostamine

Koolituse aeg
17.04.2020
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamise käigust, põhiaruannete koostamisest ja lisade nõuetest.

Koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid. Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks

Koolituse läbinu:

mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel;
hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi;
seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega;
oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid;
tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Muu asjakohane info: Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit!

Koolitus on sülearvutipõhine!

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 17.04.2020 kell 10.00-17.15. Seoses Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga toimub antud õpe veebikeskkonnas. Vajalik on internetiühenduse olemasolu ja arvuti.

Sihtgrupp

Kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on teadmised raamatupidamisvaldkonnast ja kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Registreeru koolitusele