Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 04.10.2021 Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse ja riskimudeli koostamise nõuete koolitus raamatupidajatele

VEEBIPÕHINE KOOLITUS! 04.10.2021 Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse ja riskimudeli koostamise nõuete koolitus raamatupidajatele

Koolituse aeg
04.10.2021
Koolituse hind
95 €
Asukoht
Veebipõhine õpe, Veebipõhine õpe, Veebipõhine õpe

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on osalejatel omandatud teadmised rahapesu tõkestamise seaduses sätestatud nõutest kui ka praktilised oskused riskimudeli koostamiseks.

MIKS KOOLITUS VAJALIK ON? Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab ettevõtetele, kes on kohustatud isikuks seaduse mõistes, nõude koostada riskihindamise metoodika ja mudeli ning sisekorrad, mis antud protsessi ettevõtte siseselt reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jpt.

Raamatupidamisteenust pakkuvaid ettevõtteid on kontrollitud Rahapesu Andmebüroo poolt selles osas, kas nad teostavad järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tuleneva hoolsuskohustuse (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) täitmise üle ja on leitud, et seadusega pandud kohustused on tulnud osadele raamatupidamisteenuste pakkujatele üllatusena, millest tulenevalt on saadud ka ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks. Raamatupidamisteenuse pakkuja peab olema kursis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuetega, täitma hoolsuskohustust ning kehtestama oma ettevõttes vastavad protseduurireeglid.

KOOLITUSEL LÄBITAKSE JÄRGMISED TEEMAD:

1. Milline peaks olema riskihindamise mudel ja metoodika?
2. Millised komponendid tuleb kindlasti kaasata?
3. Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski – mis see on ja kuidas neid hinnata?
4. Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust?
5. Kuidas teavitamissüsteem üles ehitada oma organisatsioonis?

KOOLITUSE LÄBINU:

1. teab, mis on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse põhimõtted ja eesmärk;
2. teab, mis on erinevate riskikategooriate sisu ja kuidas neid tõlgendada;
3. mõistab riskimudeli koostamise erisusi lähtudes oma organisatsiooni kultuurist ja kontrollikeskkonnast;
4. teab riskimudeli koostamiseks vajalikke elemente ja meetodeid.

Koolituse maht: kokku 4 akadeemilist tundi veebipõhist õpet.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Lektorid

Siiri Antsmäe

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 04.10 2021 kell 10.00-13.15.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, finantsjuhid ja raamatupidamisteenuse pakkujad.

Registreeru koolitusele