Avaleht / E-õpe / Veebiõpe! 21.11.2023 - Esmatutvus Power BI-ga Raamatupidajatele ja Finantsjuhtidele

Veebiõpe! 21.11.2023 - Esmatutvus Power BI-ga Raamatupidajatele ja Finantsjuhtidele

Koolituse aeg
21.11.2023
Koolituse hind
203 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Eesmärgiks on anda Raamatupidajatele ja Finantsjuhtidele esmane ülevaade andmete visualiseerimistarkvarast Microsoft Power BI.

Miks see koolitus oluline on? Raamatupidajate üks oluline roll on tagada otsustajatele õigeaegne ja täpne aruandlus, mis aitaks toetada juhtimisotsuste langetamist. Andmehulgad muutuvad üha suuremaks, keerukamaks ja ka erinevate rakenduste ja keskkondade vahel hajutatumaks ning nendest kokkuvõtete tegemine ja aruannete koostamine üha aeganõudvamaks.

Siin ongi koht, kus tuleb appi Power BI tarkvara, mis võimaldab kaasata andmemudelisse andmeid erinevatest allikatest, neid omavahel kombineerida, luua võrdlemisi lihtsa vaevaga kokkuvõtlikud ja pilkupüüdvad aruanded ning neid jagada kas ettevõtte sisevõrgus või Microsofti teenuskeskkonna kaudu. Ning kui nädal hiljem vajate analoogset aruannet uuenenud andmete alusel, ei pea kõike otsast alustama vaid aruande värskendamiseks piisab vaid mõnest klahvivajutusest. See tarkvara võimaldab näha ettevõtte aruandlust reaalajas (piisab üksnes Interneti olemasolust).

Kui Raamatupidaja kasutab ettevõttes kaasaegset tarkvara, siis kindlasti paraneb tööprotsesside kvaliteet ja inimlike eksituste arv. Mis kõige olulisem – võimalik on näha ettevõtte käekäigu tervikpilti ja seeläbi vastu võtta paremaid juhtimisotsuseid.

KOOLITUSEL LÄBITAKSE JÄRGMISED TEEMAD:

1. Andmete kogumine

Andmete importimine erinevatest allikatest (veebilehelt, andmebaasist, tekstifailidest, Exceli tabelitest jm).
Tabelites olevate andmete ühendamine (erinevates sama struktuuriga tabelites olevate andmete koondamine ühte tabelisse; erinevate struktuuridega tabelites olevate andmete ühendamine/vastavusse viimine).

2. Andmete korrastamine

Veergude ühendamine ja tükeldamine
Andmetüüpide korrigeerimine
Arvutuslike veergude lisamine Power QueryM keele abil
Tingimuslausete koostamine M keele abil

3. Visuaalide loomine ja kasutamine

Lihtsamate visuaalide loomine ja täiendamine
Geograafilise info kasutamine
Maatriksid ja tabelid
Visuaalide kujundusvahendite kasutamine
Erineva taseme filtrite ja tükeldajate (Slicer) kasutamine
Visuaalide koostöö häälestamine

4. Sissejuhatus DAX avaldiste kasutamisse

Arvutuslike veergude loomine
Kiirmõõdikute loomine ja kasutamine

5. Ülevaade raportite avaldamise ja kasutamise võimalustest

KOOLITUSE LÄBINU OSKAB:

1. Koguda andmeid erinevatest allikatest (Excel, veeb jm)
2. Korrastada ja puhastada andmeid edasiseks analüüsiks sobivale kujule
3. Visualiseerida andmeid erinevate interaktiivsete arvjoonistega Power BI Desktop abil
4. Luua lihtsamaid kiirmõõdikuid DAX avaldiste abil

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lektorid

Silver Toompalu

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 21.11.023 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE raamatupidajad ja finantsjuhid, et automatiseerida analüüsi aluseks oleva andmestiku kogumist ja korrastamist Power Query abil ning andmete edasist analüüsimist ja visualiseerimist töövahendiga Power BI Desktop.

Registreeru koolitusele