Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / UUS koolitus- Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

UUS koolitus- Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

Koolituse aeg
25.10.2018
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Tegevuse tasuvus ja rahavood määravad ettevõtte edu. Tasuvuse ja konkurentsivõime tõhustamine ning väärtuse loomine (lisanduvate vabade rahavoogude teke) nõuavad investeeringuid – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse.

Investeering on majanduslikult õigustatud, kui:
•see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust
•selle tootlikkus ületab ettevõtte kapitali tasuvusläve

Koolituse eesmärk on tutvustada pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume. Tuletame investeerimisotsuste mõju tulevaste perioodide tasuvusele, rahavoogudele ja jätkusuutlikkusele. Mängime läbi mitmeid stsenaariume, teostame tundlikkuse analüüse, määrame tõenäoliselt saavutatavad finantssihid ning koostame järgmiste perioodide investeerimistegevuse eelarveid.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Koolituse läbinu:
•tajub aegväärtuse rolli rahandusteoreetiliste mudelite rakendamisel
•mõistab kapitali kaalutud keskmise hinna rolli kapitali tasuvusläve määramisel
•oskab tuletada investeeringuga teostamisega seonduvaid rahavoogusid
•tunneb investeeringute hindamise mudelite sisendeid/väljundeid
•oskab arvutada investeeringu sisemist intressimäära, puhas nüüdisväärtust, tasuvusindeksit ja diskonteeritud tasuvusaega
•seostab investeeringu mõju tulevaste perioodide finants sihtarvudega – opROA, ROA, opROE, ROE ja ROIC
•mõistab investeeringu mõju tulevaste perioodide vabadele rahavoogudele

Sihtgrupp: kõik, kes osalevad investeerimisotsuste langetamisel ja hindamisel – raamatupidajad, osakonna juhatajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Lektorid

Rita Ilisson

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 25.10.18 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Kõik, kes osalevad investeerimisotsuste langetamisel ja hindamisel – raamatupidajad, osakonna juhatajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Registreeru koolitusele