Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / UUS koolitus- Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

UUS koolitus- Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

Koolituse aeg
28.10.2019
Koolituse hind
155 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Tegevuse tasuvus ja rahavood määravad ettevõtte edu. Tasuvuse ja konkurentsivõime tõhustamine ning väärtuse loomine (lisanduvate vabade rahavoogude teke) nõuavad investeeringuid – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse.

Investeering on majanduslikult õigustatud, kui:
•see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust
•selle tootlikkus ületab ettevõtte kapitali tasuvusläve

Koolituse eesmärk on tutvustada pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume. Tuletame investeerimisotsuste mõju tulevaste perioodide tasuvusele, rahavoogudele ja jätkusuutlikkusele. Mängime läbi mitmeid stsenaariume, teostame tundlikkuse analüüse, määrame tõenäoliselt saavutatavad finantssihid ning koostame järgmiste perioodide investeerimistegevuse eelarveid.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
Investeeringute eelarvestamine (capital budgeting)
 Investeerimisotsuste protsess
 Eelarvestamise ajahorisont
 Sõltumatud ja üksteist välistavad projektid
 Investeeringu rahavood
 Pöördumatud kulud (sunk costs)
 Alternatiivkulud (opportunity costs)
 Optsioonid ja paindlikkus
 Kapitali nõutav tasuvuslävi
 Kaalutud keskmine kapitali hind (WACC)
 Kapitali struktuuri poliitika
 CAPM mudel OK tasuvuse tuletamisel
 Projektile omased riskid

Investeeringute hindamismeetodid
 Investeeringu rahavoogude tuletamine
 Tasuvusaeg (Pay-back period)
 Diskonteeritud tasuvusaeg
 Sisemine tasuvusmäär (IRR)
 Puhas nüüdisväärtus (NPV)
 Tasuvusindeks (PI)

Investeeringute pingerea seadistamine
 Oodatud väärtus (expected value)
 Tundlikkuse analüüs (sensitivity analysis)
 Stsenaariumite koostamine ja analüüs
Sõltumatud ja üksteist välistavad projektid
 Alternatiivkulud
 Ristumispunkt ja nõutav tasuvuslävi

Ettevõtte finantssihid, investeerimise- ja kapitali struktuuri poliitika
Investeeringu mõju finantsnäitajatele
 opROA ja ROA
 ROE
 Finantskangivalem
 ROIC (Investeeritud kapitali tootlikkus)
 EVA (Majanduslik lisandväärtus)
 ROE ja EVA seosed
Investeeringu mõju vabadele rahavoogudele
 ettevõtte väärtusele
 omanike osaluse väärtusele


Koolituse läbinu:
•tajub aegväärtuse rolli rahandusteoreetiliste mudelite rakendamisel
•mõistab kapitali kaalutud keskmise hinna rolli kapitali tasuvusläve määramisel
•oskab tuletada investeeringuga teostamisega seonduvaid rahavoogusid
•tunneb investeeringute hindamise mudelite sisendeid/väljundeid
•oskab arvutada investeeringu sisemist intressimäära, puhas nüüdisväärtust, tasuvusindeksit ja diskonteeritud tasuvusaega
•seostab investeeringu mõju tulevaste perioodide finants sihtarvudega – opROA, ROA, opROE, ROE ja ROIC
•mõistab investeeringu mõju tulevaste perioodide vabadele rahavoogudele

Sihtgrupp: kõik, kes osalevad investeerimisotsuste langetamisel ja hindamisel – raamatupidajad, osakonna juhatajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Lektorid

Märt Murd

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 28.10.2019 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Kõik, kes osalevad investeerimisotsuste langetamisel ja hindamisel – raamatupidajad, osakonna juhatajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Registreeru koolitusele