Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / UUS! 28.01.19 FIE maksustamine ja raamatupidamine

UUS! 28.01.19 FIE maksustamine ja raamatupidamine

Koolituse aeg
28.01-29.01.2019
Koolituse hind
107 €
Asukoht
Pärnu mnt 162, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Kuigi FIE asutamine käib interneti teel ja on äärmiselt lihtne ning kiire, siis FIE maksustamine võrreldes teistest ettevõtlusvormidest on kõige keerulisem. Selleks, et ära hoida maksuriski on oluline aru saada FIE raamatupidamise ja maksustamise põhitõdedest. Lisaks on äärmiselt oluline ennast kurssi viia 1. jaanuaril 2018 jõustunud seadusemuudatustega, mis muutsid ka füüsilisest isikust ettevõtja maksustamist.

Koolituse eesmärk on koolitada välja isikud, kes on teadlikud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise põhitõdedest ja asjakohasest õiguslikust regulatsioonist.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
1.FIE-ks registreerimine ja FIE kui ettevõtlusvorm (õigused ja kohustused/eelised ja puudused);
2.FIE tegevust reguleeriv seadusandlus, sh maksumuudatused, mis jõustusid 2018. aastal;
3.FIE maksustamise põhitõed: töötasuarvestus, maksuvaba tulu arvestus, erisoodustused, kingitused, vastuvõtukulud, käibemaksuarvestus;
4.FIE tulu- ja sotsiaalmaks, erikonto, maksusoodustused;
5.Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine;
6.Tulude ja kulude päevaraamatu koostamine, isikliku ning ettevõtluses kasutatava vara ja kulude eristamine;
7.Ettevõtlusest saadud tuludeklaratsiooni vorm E koostamine.

Koolituse lõpuks õppija:
•kajastab dokumentide alusel majandusüksuse majandussündmusi arvestusregistrites;
•arvestab maksud ja maksed ning võrdleb nende vastavust õigusaktidega;
•tunneb töötasustamise põhimõtteid lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
•koostab ja esitab maksudeklaratsioonid lähtuvalt õigusaktidest.

Koolituse maht: kokku 8 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Koolitus toimub loengu vormis, mille jooksul lahendatakse praktilisi ülesandeid.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lektorid

Janek Keskküla

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 28.01.2019

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud eeskätt isikud, kes on huvitatud ettevõtlusest füüsilisest isikust ettevõtjana (edaspidi FIE) või kes juba tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena ja soovivad omandada täpsemaid teadmisi ning oskusi. Samuti on koolitusele oodatud raamatupidajad.

Registreeru koolitusele