Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / UUS! 25.09.18 Ettevõtlus Soomes ja sellega kaasnevad kohustused

UUS! 25.09.18 Ettevõtlus Soomes ja sellega kaasnevad kohustused

Koolituse aeg
25.09.2018
Koolituse hind
159 €
Asukoht
Tallinna kesklinn, Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse eesmärk on tutvustada Soome ettevõtluskeskkonna eripärasid ja anda teavet peamiste kohustuste kohta, mida toob kaasa ettevõtjana Soomes tegutsemine.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1. Ettevõtlusvormid

2. Tegevused ettevõtte loomisel ja registreerimisel

2.1. Õige ettevõtlusvormi valimine ja tegevusega seotud lubade selgitamine

2.2. Pangakonto avamine ja osakapitali sissemakse

2.3 Asutamise deklareerimine ja registrites arvelevõtmine

2.4 Pangakonto akiveerimiseks registreerimistunnistuse esitamine pangale

2.5 OmaVero teenus.

3.Õiguskeskonna ülevaade

3.1 Töötajate värbamisega seotud seadusandlus

3.2 Lepinguõigust reguleerivad seadused ja load erialaoskuste tõendamiseks

3.3 Maksuseadused

4. Eesti ettevõtja Soomes

5. Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht käibemaksu- ja tulumaksuseadusandluse mõistes

6. Püsiva tegevuskohata Eesti ettevõtja maksustamine ja deklaratsioonide esitamine Soomes

6.1 Tööjõumaksud, sh tuluallikamaks

6.2 Käibemaks

6.3 Maksude ettemaksmine ja deklareerimine, deklaratsioonide esitamise sagedus

6.4 Tööjõurendi deklareerimine ja maksustamine

7. Püsiva tegevuskohaga ettevõtja raamatupidamine, maksustamine ja deklaratsioonide esitamine

7.1 Nõuded raamatupidamisele

7.2 Maksustamine, maksude ettemaksed ja deklareerimine

7.3 Majandusaasta aruande esitamine

8. Pahandused maksudest kõrvalehoidmisel.

Koolituse läbinu tunneb:

•Soome ettevõtluskeskonna üldpõhimõtteid;
•kohustusi, mis tekivad ettevõtjana tegutsemisel;
•ettevõtte maksustamise reegleid, maksude maksmise ja deklareerimise tähtaegasid ja maksustamise olulisemaid üksikasju.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale (slaidide näol) ja tõendit!

Lektorid

Tarvo Seenmaa

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 25.09.18 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Eesti ettevõtjad, kes plaanivad sisenemist Soome turule; eraisikud ja ettevõtjad, kes plaanivad luua ettevõtet, tütarettevõtet või filiaali Soomes ja Soome ettevõtete omanikud, kes on hädas kohustuslike toimingute läbiviimisega.

Registreeru koolitusele