Avaleht / Ehitus, tehnika, Riigihanked, Töötervishoid- ja ohutus / Uuenenud tuleohutuse standardite sari EVS 812

Uuenenud tuleohutuse standardite sari EVS 812

Koolituse aeg
24.05.2018
Koolituse hind
119 €
Asukoht
Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Aprillis 2017 jõustus uus Vabariigi Valitsuse määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ . Sellega seoses tuli viia sisse muudatused standardisarjas EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Infoseminaril tutvustatakse uuest määrusest lähtuvaid nõudeid, mõisteid ning sisulisi muudatusi.

Lektorid

Margus Piik (Päästeamet, Ohutusjärelevalve osakond), Margo Lempu (Lõuna Päästekeskus, Ohutuskontrolli büroo), Vassil Hartšuk (Päästeamet, Ohutusjärelvalve büroo)

Koolituse ajakava

9.45 - 10.00 Registreerumine

10.00 - 11.30 EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

11.30 - 11.45 kohvipaus

11.45 - 13.15 EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid ja EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus-ja laohoonete ning garaažide tuleohutus (Margo Lempu)

13.15 - 13.30 kohvipaus

13.30 - 15.00 EVS 812 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus (Vassil Hartšuk)

Sihtgrupp

projektreerijad, planeerijad, ehitajad ja kõik teised, kes oma töös puutuvad kokku tuleohtusega

Registreeru koolitusele