Avaleht / Ehitus, tehnika, Tervisekoolitused / Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele

Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele

Koolituse aeg
25.10.2018
Koolituse hind
135 €
Asukoht
Akadeemia tee 21/6, (II korrus), Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

2017. aasta lõpus hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele. KOOLITUS TOIMUB EESTI KEELES!

Lektorid

Kaire Tõugu ja Anastassia Filimonova (Eesti Akrediteerimiskeskus)

Koolituse ajakava

10.00 - 10.20 Sissejuhatus. Olulised muudatused standardis

10.20 - 10.50 Erapooletus

10.50 - 11.00 Rühmatöö sissejuhatus

11.00 - 11.20 Kohvipaus

11.20 - 12.20 Rühmatöö ja tulemuste esitamine

12.20 - 12.50 Nõuded ressurssidele

12.50 - 13.30 Lõuna

13.30 - 14.00 Nõuded protsessidele

14.00 - 14.30 Nõuded juhtimissüsteemile

14.30 - 14.40 Rühmatöö sissejuhatus

14.40 - 15.00 Kohvipaus

15.00 - 16.00 Rühmatöö ja tulemuste esitamine

16.00 - 16.30 Üleminek standardi uuele versioonile

Sihtgrupp

kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, kellel on juba kogemus EVS-EN ISO 17025:2006 standardi kasutamise osas

Registreeru koolitusele