Avaleht / Personaliarendus, Seadusandlus, Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes 24h väljaõpe (suvehind)

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes 24h väljaõpe (suvehind)

Koolituse aeg
21.01-23.01.2020
Koolituse hind
149 €
Asukoht
Rävala pst 8, Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ütleb, et ettevõttes, kus töötab vähemalt üks töölepinguline töötaja, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist. Töökeskkonnaspetsialist on inimene, kes korraldab ettevõttes tööohutust. Kui määratud inimene ei ole varem tööohutusalast koolitust läbinud, tuleb sellel inimesel läbida 24-tunnine väljaõppe koolitus.
Ka on tööandjal kohustus vastavalt seadusele korraldada töökeskkonnavolinikule (üle 10 töötaja) ja töökeskkonnanõukogu liikmetele (üle 50 töötaja) töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.
24-tunnine koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, kuidas teha väikeste kuludega riskianalüüsi, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada. 8-tunnine täiendõpe on neile, kes on varem läbinud 24-tunnise koolituse, aga tunnistuse kehtivus hakkab lõppema ja see päev annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.
Koolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele ning tööandjale kes täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi.
Koolitus vastab seaduse nõuetele ja selle läbinule väljastatakse vastav tunnistus.

PÄEVAKAVA
I päev
10.00-11.30 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; sealhulgas töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve
11.45-13.15 Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
13.45-15.15 Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine
15.30-17.00 Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
II päev
10.00-11.30 Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine
11.45-13.15 Keemilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine
13.45-15.15 Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine
15.30-17.00 Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas, töökohtade kohandamine sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
III päev
10.00-11.30 Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ettevõttes,
11.45-13.15 Töökoht, tööolme, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus töökeskkonnas ning töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine;
13.45-15.15 Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine sealhulgas töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
15.30-17.00 Sisekontrolli korraldamine ettevõttes, tegevuskava koostamine
Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

Lektorid

Kristi Jõeorg, Riskianalüüs OÜ juhataja, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist; Maarja-Liis Metsla, Riskianalüüs OÜ töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

Koolituse ajakava

Ajakava kõigil kolmel päeval

09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed

Registreeru koolitusele