Avaleht / Töötervishoid- ja ohutus / Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus (8 ak h)

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus (8 ak h)

Koolituse aeg
09.07.2019
Koolituse hind
99 €
Asukoht
Riia 35, Tartu, Tartumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. teema: Üldsätted
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
2. teema: Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
3. teema: Riskianalüüs
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia
Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.

Hind 99€+km

Lektorid

Evelin Martin, Ave Kruusalu või Ille Nakurt-Murumaa

Koolituse ajakava

09:00 - 16:00

Sihtgrupp

Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad

Registreeru koolitusele