Avaleht / E-õpe / Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppe e-kursus

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppe e-kursus

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
89 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
Toretto Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
2.2. Ettevõtte tasandil:
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia

Lektorid

Internetis

Koolituse ajakava

Koolituse pikkus on 24 akadeemilist tundi

Sihtgrupp

Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Registreeru koolitusele