Avaleht / Seadusandlus, Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h vene keeles täiendõppe koolitus

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h vene keeles täiendõppe koolitus

Koolituse aeg
26.11.2018
Koolituse hind
89 €
Asukoht
Väike-Paala 1 (Peterburi ärikvartal), Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemadKoolituseteemad:

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 30.05.2018 vastu võetud muudatuste eesmärgiks on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja töötaja tervisekahjustuste ennetamist. Eelkõige oodatakse seadusemuudatuse kaudu, et:
· muutuks eesmärgipärasemaks töötajate tervisekontrolli korraldus;
· vahetut mõju omavate ohutegurite korral kaitstakse töötajat senisest paremini;
· juhendamise ja väljaõppe kord ja esmaabi nõuded muutuks rohkem ettevõtte ja töötajate vajadustest lähtuvaks;
· paraneks õigusselgus ja väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

Koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusi alltoodud valdkondades:
·
· Töökeskkonna ohutegurid – mõisted ja käsitlus
· Riskianalüüsile kehtestatud nõuded
· Nõuded olmetingimustele
· Töötajate tervisekontrolli korraldamine
· Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine
· Esmaabi korraldus
· Töökeskkonnaspetsialisti mõiste
· Töökeskkonnavoliniku valimine ja ülesanded
· Töökeskkonnanõukogu moodustamine
· Tööõnnetuste menetlemine
· Vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad)

Lektorid

Krista Silbaum

Koolituse ajakava

kell 9.00-16.00, vene keeles

Sihtgrupp

ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Registreeru koolitusele