Avaleht / Seadusandlus, Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h vene keeles täiendõppe koolitus

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/8 h vene keeles täiendõppe koolitus

Koolituse aeg
15.11.2018
Koolituse hind
89 €
Asukoht
Tallinna 24 (Sushi Tiger konverentsikeskus), Rakvere linn, Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

​Ohumärguannete kasutamise vajadus töökohal, enamlevinud märguanded
Esmaabiandja määramine, esmaabikomplekti sisu
Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ja nende mõju tervisele;
Töökeskkonna keemilised ohutegurid, nende mõju tervisele
Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid, nende mõju tervisele
Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid- raskuste käsitsi teisaldamine, kuvariga töötamine
Tööstress ja tööstressi mõju tervisele

Koolituseteemad:

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 30.05.2018 vastu võetud muudatuste eesmärgiks on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja töötaja tervisekahjustuste ennetamist. Eelkõige oodatakse seadusemuudatuse kaudu, et:
· muutuks eesmärgipärasemaks töötajate tervisekontrolli korraldus;
· vahetut mõju omavate ohutegurite korral kaitstakse töötajat senisest paremini;
· juhendamise ja väljaõppe kord ja esmaabi nõuded muutuks rohkem ettevõtte ja töötajate vajadustest lähtuvaks;
· paraneks õigusselgus ja väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

Lektorid

Veronika Kruustik

Koolituse ajakava

kell 10.00-17.00

Sihtgrupp

ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse​.

Registreeru koolitusele