Avaleht / Seadusandlus, Tervisekoolitused, Töötervishoid- ja ohutus / Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/24 h väljaõppekoolitus

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes/24 h väljaõppekoolitus

Koolituse aeg
25.11-29.11.2021
Koolituse hind
169 €
Asukoht
Tallinna tn 24 (hotell Centrum) kell 10.00-17.00, Viljandi linn, Viljandi maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll​2.5. Koostöö3. teema: RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia​4. TÖÖLEPINGUSEADUSEST TULENEVAD NÕUDED
4.1.Töölepinguseadusest tulenevad nõuded töökeskkonna ja-ohutuse korraldamisel.
4.2.Töökeskkonna alaste kulutuste maksustamine.
4.3 Psühhosotsiaalsed ohutegurid (tööstress, läbipõlemine ja kiusamine): mõõtmine ja ohjamine.Kursuse maht
24 akadeemilist tundi

Lektorid

Veronika Kruustik - On töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina 17 aastat. Viimased 3,5 aastat on olnud Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 12 aastat. Omab kutset täiskasvanute ko

Koolituse ajakava

kell 10.00-17.00
koolitus toimub 25.11, 26.11, 29.11

Sihtgrupp

ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Registreeru koolitusele