Avaleht / E-õpe / Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h E-ÕPE

Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolitus 24 h E-ÕPE

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
100 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
3. teema: RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia

Lektorid

Ülle Mugu

Koolituse ajakava

Personaliekspert Koolitused erakool viib läbi töökeskkonna koolitusi kõikjal Eestis.
Töökeskkonna koolitused ka vene keeles.

Koolitust võimalik läbida ka e-õppena

Sihtgrupp

töökeskkonna volinikud, -nõukogu liikmed, -spetsialistid jm huvilised

Registreeru koolitusele