Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Seadusandlus, Sekretäri- ja ametnikutöö / Tallinnas! 14.11.2023-15.11.2023- Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamine Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt

Tallinnas! 14.11.2023-15.11.2023- Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamine Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt

Koolituse aeg
14.11-15.11.2023
Koolituse hind
275 €
Asukoht
Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), Tallinn, Harju maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

NB! KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus!

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade äriühenduse mõistest ning konsolideeritud aruannete koostamise reeglitest Eesti finantsaruandluse standardi raames.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

KOOLITUSEL LÄBITAKSE JÄRGMISED TEEMAD:

Äriühenduse mõiste
Äriühenduse esmane kajastamine
Ostumeetod
Korrigeeritud ostumeetod
Konsolideeritud aruannete koostamine
Konsolideerimise üldpõhimõtted
Konsolideeritud bilanss
Konsolideeritud kasumiaruanne
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Praktilised harjutused
Välisriigi tütarettevõtete konsolideerimine
Arvestusvaluuta ja esitusvaluuta
Realiseerimata kursivahede kajastamine
Tehingud vähemusosalusega.
Investeeringute kajastamine emaettevõtte eraldiseisvates aruannetes
Soetusmaksumus
Õiglane väärtus
Kapitaliosaluse meetod
Konsolideeritud majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohustus ja erandid

KOOLITUSE LÄBINU:

Tunneb konsolideerimise põhimõtteid ja oskab koostada konsolideeritud raamatupidamisaruandeid.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Maire Otsus-Carpenter

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 14.11.2023 ja 15.11.2023 kell 10.00-15.15, kokku 14 akadeemilist tundi.

Sihtgrupp

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ettevõtete finantsjuhid ja raamatupidajad.

Registreeru koolitusele