Avaleht / E-õpe / Tallinnas! 08.11.2023 - Raamatupidajate ja Finantsjuhtide aruandluse automatiseerimine Excelis Power Query abil

Tallinnas! 08.11.2023 - Raamatupidajate ja Finantsjuhtide aruandluse automatiseerimine Excelis Power Query abil

Koolituse aeg
08.11.2023
Koolituse hind
203 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse eesmärk on teha tutvust Exceli tarkvara koosseisus oleva Power Query tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutajal luua andmeühendusi erinevate andmeallikate (nt Exceli failid, SQL andmebaasid, erinevad veebiplatvormid jne) vahel ning teostada andmete kombineerimise ja agregeerimise protseduure, lihtsustamaks ja automatiseerimaks edasist andmete analüüsi ja aruandlust Excelis.

MIKS PEAKS ANTUD KOOLITUSEL OSALEMA: Power Query on andmete puhastamiseks ja teisendamiseks kasutatav tööriist, mida kasutatakse andmete analüüsiks ettevalmistamise protsessi automatiseerimiseks. See hõlmab endas mittevajalike ridade ja veergude eemaldamist andmestikust, uute tunnuste arvutamist, erinevate andmestike ühendamist, andmetüüpide korrastamist ja teisendamist jms. Need on väga tuttavad tegevused kõigile Exceli kasutajatele, kes teavad, kui palju tööd nõuab andmete ümberteisendamine, et need vastaksid nende analüüsivajadusele. Seejuures jätab Power Query meelde kõik toimingud, mis andmete teisendamiseks tehti ning aruannete värskendamisel või muudatuste tegemisel saab aruande aluseks oleva andmestiku värskendada vaid mõne hetkega, ilma et oleks vaja kogu andmete puhastamise ja ettevalmistamise protsessi otsast peale uuesti läbi viia.

Igaüks, kes töötab Excelis, parandab Power Queryga töötades oluliselt oma võimet andmetega töötada – selle asemel, et oma korduvate aruannete alusandmeid iga nädal või kuu käsitsi uuendada, saavad analüütikud nüüd andmete värskendamise protsessi automatiseerida, hoides nii kokku hulgaliselt väärtuslikku aega.

Käsitletavad teemad koolitusel:

Andmehõive erinevatest allikatest

Veebist
Exceli failist
CSV ja TXT failist
PDF failist
SQL andmebaasist
Failidest ja kaustadest
Muudest allikatest
Andmete teisendamine

Andmete puhastamise töövõtted
Andmeteisendused, andmetüübi määramine, lokaadi kasutamine andmete lugemisel
Lisaveergude arvutamine, M-keele avaldised
Andmete tükeldamine eraldi veergudesse
Tühjade lahtrite täitmine eelneva rea väärtuste abil
Filtreerimine, sorteerimine
Päringute kombineerimine

Päringute ühendamine (Merge Query)
Päringute liitmine (Append Query)
Päringu dubleerimine ja viitamine (Duplicate, Reference)
Päringukeel M

Päringukeele redaktor (Advanced Editor)
M keele süntaks ja andmetüübid
Funktsioonid, abivahendid (Language Reference)
Päringute seadistused

Päringute paani kuvamine
Päringute grupeerimine, päringute ümbernimetamine
Andmete värskendamise erinevad viisid, sh automaatne värskendamine
Algallika viidete muutmine andmeühendustes
Päringu sätted

Koolituse tulemusena oskab osaleja:

importida andmeid Power Query abil erinevatest allikatest Excelisse;
korrastada ja puhastada andmeid Power Query abil;
koostada Power Query päringuid ja neid vajadusel muuta (sh M keele vahendite abil);
värskendada ja automatiseerida Excelis olevaid Power Query-l põhinevaid raporteid.


Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lektorid

Silver Toompalu

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 08.11.2023 kell 10.00-17.15.

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud kõigile, kes vajavad oma töös rutiinsete andmepuhastustegevuste ja aruandluse automatiseerimist Excelis Power Query töövahendi abil.

Registreeru koolitusele