Avaleht / E-õpe / Tabeltöötlus ja arvutused Excel 2013 põhjal, e-õpe

Tabeltöötlus ja arvutused Excel 2013 põhjal, e-õpe

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
50 €
Asukoht
Internetis
Koolitaja
IT Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Juhendamisega e-koolituse läbimise tulemusena oled omandanud teadmised tabeltöötlusest, valemitest, andmeanalüüsist Excel 2013-s. Excel on populaarne rakendus Office 2013 rakenduste perekonnas, mis võimaldab sul tõhusalt andmetega töötada. Tegemist on väga võimalusterohke rakendusega, mille oskuslikul kasutamisel säästad oluliselt aega andmetega töötamisel ja nende esitlemisel. Excel ühildub suurepäraselt kõikide teiste Office rakendustega, mistõttu on see asendamatu töövahend kontoritöös ja isiklikus asjaajamises.

Õppe maht on 32 akadeemilist tundi ehk 4 õppepäeva.

E-koolitusel käsitletavate teemade läbimine võimaldab oluliselt tõhusamalt töötada Exceliga ja rakendada olemasolevaid vahendeid paremini. Materjalidesse on koondatud enimkasutatavad käsud ja tegevused, kuid lisaks veel soovitused ja nipid töö veelgi efektiivsemaks muutmiseks. E-koolitus sisaldab teoreetilist materjali ja õppevideoid koos juhendamisega. Tekstipõhine materjal on täiendatud juhendpiltidega, et aidata leida menüünupp, käsk vms. Õppevideod on suurepärane võimalus omandada teadmised koos selgitustega, saad videoid vaadata korduvalt, panna pausile, kerida edasi ja tagasi - täpselt nii nagu vajadus on.

Enesekontrolli testiküsimused võimaldavad sul koheselt mõõta oma teadmisi, et hinnata oma õppimist. Kui mõningates valdkondades on teadmisi vaja veel täiendada, siis saad tagasi pöörduda õppematerjali juurde, et uuesti üle korrata.

E-koolitus sisaldab harjutusülesandeid, et võimaldada sul omandatud teadmisi praktiseerida. Harjutusülesannetele annab juhendaja tagasisidet, abistab probleemide puhul ja pakub välja lahendusi.

E-koolitusel sisalduv Office terminoloogia (nuppude nimetused) on kahes keeles (eesti ja inglise), seega saad e-koolitust väga hästi kasutada nii eestikeelse kui ka inglisekeelse Outlooki olemasolul.

E-koolituse läbiviimine

E-koolitus viiakse läbi e-õppe keskkonnas Moodle. E-koolituse maht on 26 akadeemilist tundi ja kestvus on 4 nädalat ning see eeldab, et sul oleks võimalik iganädalaselt tegeleda õppimisega. E-koolitus on juhendaja poolt juhendatud, mis tähendab, et kui sul tekib küsimusi, probleeme, siis juhendaja aitab.

Tehnilised nõudmised e-õppe läbimiseks
Office 2013 kontoritarkvara kasutamise võimalus
Õppevideote jälgimiseks Interneti püsiühendus vähemalt kiirusega 1 MB/s
Veebilehitseja ehk brauseri (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari vm) uusim versioon
Kõlareid või kõrvaklappe (video ja audiomaterjalide jälgimiseks)

Lektorid

Erinevad koolitajad

Koolituse ajakava


E-koolituse edukal lõpetamisel:
oskad luua, salvestada, sulgeda Exceli töölehte ja töövihikut;
oskad töötada ridade, veergude ja lahtritega;
oskad andmeid sisestada andmejadadena;
tead, kuidas kasutada olemasolevaid malle;
oskad kujundada andmeid, töölehti, lahtreid;
tead, milliseid analüüsivõimalusi pakub tingimuslik kujundamine ja oskad seda ka eesmärgipäraselt kasutada;
tead, millised võimalused on töölehel õigekirja kontrollimiseks;
oskad andmeid sorteerida ja filtreerida;
oskad sisestada ja koostada valemeid, neid kopeerida ja liigutada
tead ja oskad eesmärgipäraselt kasutada funktsioone
oskad valida sobilik diagrammistiili ja luua diagramm
tead, millise andmeanalüüsivõimaluse pakub sulle minigraafikud
oskad salvestada makrot, et lihtsustada oma tööd;
tead, kuidas töölehti printida.


Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

E-koolituse läbimise eelduseks on:
arvuti- ja internetikasutamise oskused


Koolituse sisukord:
Exceli töökeskkond Exceli akna komponendid
Põhitöövahendid
Veergudes juba leiduvate väärtuste automaatne kordamine
Töö akendega

Peamised töövõtted Andmete sisestamine, muutmine ja kustutamine
Andmejadade sisestamine

Andmete liigutamine ja kopeerimine
Töölehed Töölehtede valimine
Töölehtede loomine
Töölehtede kustutamine
Töölehtede liigutamine

Töövihikud
Mallid
Õigekirja kontrollimine
Andmete sorteerimine ja filtreerimine Kohandatud autofilter
Dublikaatväärtuste eemaldamine

Kujundamine Andmete kujundamine
Lahtrite kujundamine
Töölehtede kujundamine
Tingimuslik kujundamine

Töö valemitega Lahtritele viitamine
Valemi liigutamine ja kopeerimine
Valemi tulemuse kopeerimine
Protsentarvutuse alused

Funktsioonide kasutamine Töölehefunktsioonide kasutamine
Matemaatikafunktsioonid
Finantsfunktsioonid
Loogikafunktsioonid
Otsingufunktsioonid
Ajafunktsioonid

Diagrammid Diagrammide loomine
Diagrammide liigid
Minigraafikad

Makrod
Printimine

Sihtgrupp

E-koolitus on mõeldud kõikidele, kes töö- või isiklikus elus vajavad praktilisi oskusi Excel 2013 kasutamise kohta. E-koolitus sobib õppijale, kes soovib oma õppimisprotsessi ise juhtida õppides soovitud ajal ja kohas.

Registreeru koolitusele