Avaleht / Arvutiõpe ja IT, Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Personaliarendus, Sekretäri- ja ametnikutöö / Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel baasil)

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel baasil)

Koolituse aeg
07.05-08.05.2018
Koolituse hind
220 €
Asukoht
Suur- Sõjamäe 10a, Tallinn, Harjumaa

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Töö alustamine tabelarvutusprogrammiga MS Excel:
• MS Exceli akna ülesehitus, lindid ja kiirpääsuriba, valemiriba, töölehed, tööraamat ja selle põhimõte
• Uue tööraamatu loomine
• Töölehtede lisamine, ümbernimetamine, kustutamine
• Andmete sisestamine Exceli tabelisse
• Erinevad andmetüübid (%, kuupäev, kellaaeg, komakoht, täisarv, negatiivne arv)
• Lahtritele info jagamine kommentaaride abil
• Tööd kiirendavad nipid

Töö hiirega:
• Märgistamine
• Ridade ja veergude lisamine
• Väljade kopeerimine ja ümbertõstmine
• Andmete paigutamine hiire abil

Kujundamine ja vormingud:
• Kujundamise nupud
• Kujundamine dialoogiakent kasutades
• Kujundamine tabelina
• Lihtsamad andmekujundused (%, valuuta, negatiivne arv jt)
• Vormingute eemaldamine

Funktsioonid ja arvutused:
• Lihtsa valemi koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine)
• Sulgude kasutamine valemites
• Lahtri aadresside kasutamine arvutustes, absoluutne aadress
• Enamkasutatavate funktsioonide koostamine ja kasutamine
(Sum, Average, Count, Max, Min)
• Olemaslevas tabelis funktsioonide lisamine ja tabeli täitmine
• Funktsioonide analüüsimine

Diagramm:
• Diagrammi loomine tabelis olevatest andmetest
• Diagrammi kujundamine
• Andmete lisamine diagrammi

Printimine:
• Printimise eelvaade, printimise valikud, lehe seaded printimisel
• Olulisemad seaded lehe määrangus

Tabelite analüüsimine:
• Sorteerimine
• Filtreerimine
• Vahekokkuvõte

Lektorid

Heidi Sild, Mari Käis või Arvo Saat

Koolituse ajakava

10:00-15:00

Sihtgrupp

Töötajad, kellel on vähene kogemus tabelarvutuse kasutamisel ja kes soovivad oma töös kasutada tabelarvutuse (MS Exceli) võimalusi

Registreeru koolitusele